Investigation Agronomic Mechanism of Three Capsule and Single Capsule Feature in Sesame Plant (Sesamum indicum L.)

Authors

  • Aynur BİLMEZ ÖZÇINAR Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
  • Hüseyin ARSLAN Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Behcet İNAL Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp851-862

Keywords:

Sesame, three capsule, sıngle capsule, agronomy

Abstract

This study was conducted with three capsule (Arslanbey) and single capsule (Hatipoğlu) sesame cultivars in field of the Faculty of Agriculture Siirt University in 2017 and 2018, to determine the agronomic mechanisms underlying the three capsule and single capsule phenomena in sesame plants. Agronomic (plant height, first branch height, number of branches, number of capsules per plant, 1000 seed weight and yield),  characteristics of the sesame cultivars used in the study were evaluated. As a result of the study, Arslanbey cultivar, which has mostly three capsules, had the highest values in both years for the agronomic parameters.

References

Akpınar, K. 2017. Susam bitkisinin (Sesamum İndicum L.) Kahramanmaraş ekolojisinde agronomik ve teknolojik özelliklerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş.

Anonim, 2020. www. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Arslan, H., Ekin, Z., Hatipoğlu, H. 2018. Performances Of sesame genotypes (Sesamum indıcum L.) with different seed shell colors in semi-arid climate conditions. 27(2): 8139-8146.

Baydar, H. 2005. Breeding for the improvement of the ideal plant type of sesame. Plant Breed. 124:263-267.

Bilmez, A. 2015. Türkiye‟nin farklı bölgelerinden sağlanan susam (Sesamum indicum L.) populasyonlarının agro-morfolojik özellikler bakımından karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Hatipoğlu, H., Arslan, H., Karakuş, M. Abrak, S. 2017. Harran Ovası ikinci ürün koşullarına uygun bazı susam (Sesamum indicum L.) genotiplerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1): 61-67.

İlisulu, K. 1973. Yağ bitkileri ve ıslahı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 366s.

Kabayashi, T. 1981. The wild and cultivated species in the genus Sesamum. p 157-163. In Sesame: Status andimprovement. FAO Plant Production and Protection Paper No. 26. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy.

Öz, M., Karasu, A. 2010. Bazı susam (Sesamum indicum L.) çeşit ve hatlarının bursa koşullarında performanslarının belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(2): 21-27.

Öz, M. 2017. Bursa koşullarında ana ürün olarak bazı susam (Sesamum indicum L.) genotiplerinin verim özelliklerinin incelenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (Özel Sayı):172-176.

Öztürk, Ö., Şaman, O. 2012. Effects of Different Plant Densities on the Yield and Quality of Second Crop Sesame. International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, 6(9): 644-649.

Tan, A. Ş., Aldemir, M., Altunok, A., Peksüslü, A., Yılmaz, İ., Kartal, H., Öztarhan, H., İnal A., Aykas, L. 2015. Endüstri bitkileri genetik kaynakları araştırma projesi. 2015 Yılı Gelişme Raporu. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen. İzmir.

Yaraş, B.A. 2017. Bazı susam (Sesamum indicum L.) genotiplerinin tokat-kazova ekolojik şartlarında ana ürün verim performanslarının belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Tokat, Türkiye.

Ulukütük, E. 2011. Kilis yöresinden toplanan yerel susam (Sesamum indicum L.) popülasyonlarının verim ve kalite parametrelerinin karşılaştırılması. De Yüksek Lisans Tezi, Kilis, 48 s.

Published

2020-12-04

How to Cite

Aynur BİLMEZ ÖZÇINAR, Hüseyin ARSLAN, & Behcet İNAL. (2020). Investigation Agronomic Mechanism of Three Capsule and Single Capsule Feature in Sesame Plant (Sesamum indicum L.). ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4), 853-864. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp851-862

Issue

Section

Articles