(1)
Mahmut TEPECİK; Hüseyin Hüsnü KAYIKÇIOĞLU; Neriman Tuba BARLAS; Tansel Kaygısız AŞÇIOĞUL; Mehmet Kadri BOZOKALFA; Dursun EŞİYOK; Tarık AYYILMAZ; Can UZMAY. The Effect of Composted Farmyard Manure Applications on Plant Nutrient Content of Cabbage (Brassica Oleraceae L. Var. Capitata). ispecjas 2020, 4, 366-377.