Determination of Forage Crops Producer Behavior In Agriculture In Harran Plain


Abstract views: 499 / PDF downloads: 331

Authors

  • Gülşah BENGİSU Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Büşra ÇEKİLMEZ Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp900-920

Keywords:

Harran, foragecrops, supporting, incentive

Abstract

This investigation; in order to determine the approach of the producers in the villages of Altı, Belitaş, Bulgurlu, Balkat, Aşağı Close Road, Su Geldi and Agriculture District Directorate in Harran district of Şanlıurfa province to the production of forage plants and their thoughts on the "Feed Plant Production Development Project" implemented in 2018. has been made. Survey questions were prepared for this purpose, a total of 60 producers in 6 villages selected by chance and Harran Tarım district directorate were interviewed face to face, the survey results were prepared, the results obtained were evaluated and interpreted. According to the producers as a result of the research, among the reasons why the forage crop farming is not developed; Inadequate policies applied to forage crops, insufficient implementation of incentives and supports, high input costs and low yield can be listed.

References

Ağırbaş, N.C., Sapmaz, K., Koç, A. 2016. Eskişehir ilinde yem bitkileri ekiliş alanı ve üretim miktarı üzerine tarımsal desteklemelerin etkisi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 48 (1): 65-72.

Akman, K., Kara, B. 2007. Isparta yöresinde yetiştirilen arpa köy çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2):163-169 Altıntaş, G., Altıntaş, A., Çakmak, 2017a. Yem bitkisi desteklerinin yem bitkisi üretimine etkisi (Sivas İli Örneği). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (2): 116-127

Altıntaş, G., Altıntaş, A., Çakmak 2017b. Yem bitkileri üretiminde sürdürülebilirlik üzerine bir çalışma: Sivas İli Örneği. TEAD, 3(1): 38-51,

Alçiçek,, A., Kılıç, A., Ayhan, V., Özdoğan, M., 2010. Türkiye’de kaba yem üretimi ve sorunları. Türkiye’ de Kaba Yem Üretimi ve Sorunları. http://zmo.org.tr/resimler/ekler/819fb9034f79627_ek.pdf (Erişim Tarihi: 05.04.2020)

Anonim, 2020. Çiftçi Algısı Analizi. https://www.trakyaka.org.tr/upload/Node/33083/xfiles/ Ciftci_Algisi_Analizi_Kantita tif_Rapor.pdf (Erişim Tarihi: 01.04.2020)

Anonim, 2012. Fiğ bitkisi ile yeşil gübreleme pamukta verimi artırıyor. https://www.haberler.com/fig-bitkisi-ile-yesil-gubreleme-pamukta-verimi-4070127-haberi/ (Erişim Tarihi:0.04.2020)

Anonim, 2018a. Genç çiftçi profili araştırması: Van İli Örneği. https://www.daka.org.tr/panel/files/files/yayinlar/genc_ciftci_raporu_2018.pdf (Erişim Tarihi: 08.04.2020)

Anonim, 2020. Şanlıurfa Tarımında Verim İki Kat Arttı. Haberurfa. https://www.haberler.com/sanliurfa-tariminda-verim-iki-kat-artti-12992585-haberi/ (Erişim Tarihi: 17.03.2020)

Artan, P. 2019. Şanlıurfa sulu koşullarında bazı çok yıllık mevsim buğdaygil yem bitkisi türleriyle yoncanın saf ve karışık ekimlerinde yem kalite değerlerinin belirlenmesi.http://veteriner.h arran.edu.tr/assets/uploads/sites/53/files/2 019-1-15-17072019.pdf(Erişim Tarihi: 01.04.2020)

Balabanlı, C., Cirit, Y., Kayacan, S., Bıçakçı, E., Yüksel, O., 2016b. Yem bitkileri tarımında üretici davranışlarının belirlenmesi: Isparta İli Örneği. http://static.dergipark.org.tr/articledownload/fd62/de40/2173/587527f2dca3e.pdf?

(Erişim tarihi: 19.03.2020)

Demirtaş, Ş. 2015. Kışlık fiğ üretimi sonrası pamuk (Gossypium hirsutum L.) tarımı için uygulanan farklı toprak işleme sistemlerinin karşılaştırılması. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445242 (Erişim Tarihi: 16.04.2020)

Gülçubuk, B. 2018. Dünyanın en eski mesleklerinden ve en itibarlı işi: çiftçilik. Tarım ve Orman Dergisi. http://www.turktarim.gov.tr/Haber/80/dunyanin-en-eski-mesleklerinden-ve-en-itibarli-isi-ciftcilik (Erişim Tarihi: 16.04.2020

Karadavut, U., Genç, A., Palta, Ç., Çarkacı, A. ve Kökten, K., 2011. Konya ili yem bitkileri üreticilerinin sosyo-ekonomik yapıları ile başarılı üretimi etkileyen faktörlerin belirlenmesi. http://www.bingol.edu.tr/documents/7-Kon ya%20Sosyo-ekonomik.pdf (Erişim Tarihi: 19.03.2020)

Kır, B., Soya, H. 2008a. Kimi mera tipi yonca çeşitlerinin bazı verim ve kalite özellikleri üzerinde bir araştırma. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/59274 (Erişim Tarihi: 19.04.2020)

Kızılaslan, Ü. 2013. Çiftçilerin Tarımsal Yayım Farkındalıklarının Belirlenmesi (Tokat/Erbaa Örneği). https://d ergipark.org.tr/tr/download/article-file/ 311603 (Erişim Tarihi: 01.04.2020)

Sabancı, C., Baytekin, H., Balabanlı, C., Acar, Z., 2008b. Yem bitkileri üretiminin artırılması olanakları. https://zmo.org.tr/resimler/ekler/7e77c835af3d2a8_ek.pdf (Erişim Tarihi: 17.04.2020)

Serin, Y., Tan, M., 2001. Baklagil Yem Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 190, 177 s.

Soya, H., R. Avcıoğlu, H. Geren. 2004. Yem Bitkileri. Hasad Yayıncılık, 223 s.

Yıldız, C. 2020. Ekim Nöbeti (Münavebe) Konulu Araştırma Çalışması. http://www.tarimkutuphanesi.com/amp/ekim_nobeti_(munavebe)_celal_yildiz_ziraa t_muhendisi_01566.html (Erişim Tarihi: 08.04.2020)

Yolcu, H., Tan, M. 2007. Organik Yem Yetiştiriciliği. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg.39 (1): 145-150.

Published

2020-12-04

How to Cite

Gülşah BENGİSU, & Büşra ÇEKİLMEZ. (2020). Determination of Forage Crops Producer Behavior In Agriculture In Harran Plain. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4), 902–922. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp900-920

Issue

Section

Articles