Determination of Yield and Yield Components in Some Local Confectionary Sunflower (Helianthus annuus L.) Populations


Abstract views: 348 / PDF downloads: 297

Authors

  • Levent YAZİCİ Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp938-949

Keywords:

Confectionary sunflower, Helianthus annuus L., local population, yield

Abstract

The aim of this study to determinate the yield and yield components of local confectionary sunflower population collected from different regions of Turkey. The research was carried out in Tokat-Kazova ecological conditions according to the rectangular lattice test design with 3 repetitions for 2 years. Plant height, head diameter, grain width, grain height, 1000 grain weight and seed yield were investigated in the study. In the research, material collected from different regions of our country, twenty pieces of local confectionary sunflower population and two registered types were used as standard. According to the average results of two years; plant height values varied between 154.3-265.4 cm, table diameter 17.0-22.2 cm, grain width 7.9-9.6 mm, grain size 20.4-25.9 mm, 1000 grain weight 122.2-167.1 g and seed yield between 180.4-474.0 kg / da. When the characteristics examined in the study are evaluated together, it has been observed that the populations numbered 16, 3, 10, 13 and 14 stand out.

References

Atakişi, İ., 1999. Yağ bitkileri yetiştirme ve ıslahı. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi yayınları. Yayın no:148 Ders kitabı no: 10, s.14.

Day, S., 2011. Ankara koşullarında yerli ve hibrit çerezlik ayçiçeği (Helianthus annuus L.) genotiplerinde farklı sıra üzeri aralıkları ve azot dozlarının verim ve verim ögelerine Etkisi. Doktora Tezi, Ankara.

Çil A., Çil A.N., Evci G., Kıllı F., 2011. Bazı yağlı ayçiçeği (Helianthus annuus L.) hibridlerinin Çukurova koşullarında bitkisel ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt: 2, s. 996-999. Bursa

Ergen, Y., Sağlam, C., 2005. Bazı çerezlik ayçiçeği (Helianthus annuus L.) çeşitlerinin tekirdağ koşullarında verim ve verim unsurları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2(3): 221-227.

Giriraj, K., Vidyashankar, T.S., Venkataram, M.N., ve Seetharam, S., 1980. Pathco efficient analysis of seed yield in sunflower. The Sunflower Newsletter. 4 (3): 10-12

Jovanovic, D., Skoric, D., Dozet., B. 1998. Confectionery sunflower breeding. Proceedings of 2 nd Balkan Symposium on FieldCrops. 16-20 June 1998.Novi. Sad. Yugoslavia. p:349-352.

Kanber, R., Ünlü, M., Aydinşakir, K., Aydın, O., Küçükçoşkun, Ş., 2017. Türkiye’de yetiştirilen kültür bitkilerinin sulama teknikleri rehberi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara.

Kaya, Y., Mutlu, H., Evci, G., 2001. Ülkemizde çerezlik ayçiçeğinin durumu ve ekilen köy populasyonlarının bazı karakterlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. 4. Tarla Bitkileri Kongresi. S. 91-94. Tekirdağ. 17-21 Eylül 2001.

Karadoğan, T., Özgödek, Z. 1994. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Erzurum 25(2): 188-201.

Memiş, A. A., 2018. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) genetik kaynaklarının morfometrik karakterizasyonu, (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir.

Özgödek, Z., 1993. Erzurum Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Bazı Çerezlik Ayçiçeği Ekotiplerinin Adaptasyonu ve Bazı Önemli Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) 49s.

Polatlı, O., 2013. Çerezlik ayçiçeği (Helianthus annuus L.) populasyonlarında dane özellikleri ve özellikler arası ilişkiler. (Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Aydın.

Tan, A. Ş., 2007. Ayçiçeği tarımı. Çiftçi Broşürü. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - İzmir.

TUİK, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu, https://www.tuik.gov.tr/, Erişim Tarihi: 15.11.2020

Tyagi, A.P., 1985. Path analysis of yield components and oil percentage in sunflower (H. annuus L.). In proc. of the 11th int. sunflower conf. mar del plata, Argentina. March 10-13. 427-433.

Yılmaz, G., Kınay, A., Er, T., Dökülen, Ş., 2017. Tokat şartlarında farklı çerezlik ayçiçeği (Helianthus annuus L.) genotiplerinin performanslarının belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26(2): 161−169.

Published

2020-12-04

How to Cite

Levent YAZİCİ. (2020). Determination of Yield and Yield Components in Some Local Confectionary Sunflower (Helianthus annuus L.) Populations. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4), 940–951. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp938-949

Issue

Section

Articles