Use of Lighting Equipment in Terms of Urban Landscape Designs; Example of Yozgat Sports Valley


Abstract views: 939 / PDF downloads: 583

Authors

  • Kübra YAZİCİ Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
  • Selin TEMİZEL Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp950-969

Keywords:

Landscape design, lighting elements Turkey Institute of Standards

Abstract

Equipment elements are structural elements which support social activities in urban landscape areas. Due to its versatile functionality, the equipment elements increase the environmental quality and contribute to the urban identity. Today, urban areas need ergonomic, aesthetic and well-maintained equipment elements that are properly designed. In other words, people who are stuck between concrete structures in the city need recreational areas surrounded by comfortable safe building elements that they can feel belonging to.The fact that lighting equipment elements supports all equipment elements aesthetically and functionally. In this context, it is a recreational area, which is located in the region where Yozgat has the most intense circulation, and is used extensively by the people of the city.  The aim of this study was to examine the current status of the lighting equipment elements used in the Sports Valley, where was a part of the daily city and actively used by the public, in terms of landscape design. As a result of the data obtained, suggestions were made for improvement studies to be carried out in Sports Valley and the suitability of the lighting equipment elements in the study area was evaluated by Q-SORT analysis in terms of landscape design

References

Abbasi, A., Alalouch, C., Bramley, G. 2016. Open space quality ın deprived urban areas: user perspective and use pattern. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 216: 194-205.

Akın, G., Koca, B. 2002. Ergonomide antropometrinin önemi. Standart Dergisi, 490: 43-46.

Akın, G., Koca, B. 2004. Ergonomik tasarım ve tasarımda ergonomik kriterler. Standart Dergisi, 510: 79-83.

Akça, Ş.B., Yazici, K. 2017. Çaycuma zonguldak kentinin kentsel açık yeşil alan yeterliliği ve geliştirme olanakları. Presented at the VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna.

Akça Ş.B., Gülgün-Aslan, B. 2019a. Kampüs yaşamında estetik ve fonksiyonel açıdan süs bitkilerinin yeri ve önemi çaycuma kampüsü örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(2): 1-11.

Akça Ş.B., Yazici, K., Gülgün, B. 2019b. Kentiçi yol bitkilendirmelerinde kullanılan süs bitkilerinin estetik ve fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi Atatürk bulvarı örneği/çaycuma. Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Akça Ş.B., Gülgün B., Yazici K. 2019c. Çaycuma ilçesi park ve çocuk oyun alanlarındaki süs bitkilerinin kullanımı. Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Akça, Ş.B., Ankaya Ünal F. 2020. Rekreasyonel alanlarda kullanılan donatı elemanlarında kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi; Tokat Yeşilırmak Çevresi Örneği. ISPEC Journal of Agricultural Sciences. 4 (3): 565-580.

Akkan, O. 1994. Dış mekânda tasarım öğesi olarak su. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 195sf.

Altuğ, İ., Gülgün, B. 2006. İzmir kıyı bandı uygulamalarında ergonomik standartlara uygunluğun değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1):145-156.

Bayraktar, N., Tekel, A., Yalçıner, Ercoşkun, Ö. 2008. Ankara Atatürk bulvarı üzerinde yer alan kentsel donatı elemanlarının sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve kent kimliği ilişkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Ankara, 23(1): 105-118.

Celbiş, Ü. 2001. Ürün kullanıcı ilişkileri bağlamında kent mobilyaları ve işlevleri. I. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, İstanbul, pp 175-182

Çelik, K.T. 2015. Cbs tabanlı bir yerleşke donatı bilgi sisteminin (yedbis) oluşturulması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi örneği. Yüksek Lisans Tez, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon.

Commission Internationale de L’éclairage (CIE), The Effect of Spectral Power Distribution on Lighting for Urban and Pedestrian Areas, Publication no: 206:2014, Vienna.

Commission Internationale de L’éclairage (CIE), The Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic, Publication no: 115:2010, 2010, Vienna.

Erdal, Z. 2003. Su elemanlarının kentsel mekânlarda kullanımı “İstanbul Örneği”. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). İstanbul Teknik Üniversitesi.

Gülgün, B., Türkyılmaz, B. 2001. Peyzaj mimarlığında antropometri ve bornova örneğinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38(1):1018-8851.

Gülgün-Aslan, B., Akça, Ş.B., Aşur, F. 2018. Examination of landscape equipment elements in terms of ergonomic and anthropometric: Zonguldak Bulent Ecevit University Farabi Campus Example. ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük. Cilt 2. syf 100-106. Eskişehir

Karayılmazlar, A.S. 2017. Kamusal alanların kentsel ergonomi açısından irdelenmesi, bartın örneği. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Bartın.

Küçükkılıç-Özcan, E., Ünver, F.R., Aydın, P. 2019. Parkların dış aydınlatma ölçütleri açısından nesnel ve öznel değerlendirmesi: Koşuyolu Yaşam Parkı Örneği, Megaron, 14(3): 373-384.

Kuşkun, P. 2002. Erzurum kent bütününde donatı elemanlarının kullanımı üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Kurdoğlu, B.Ç., Çelik, T.K. 2016. Yerleşke donatı bilgi sistemi (YEDBIS) oluşturulması üzerine bir çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(1): 11-20

Marjo, N., Tuija, S., Susan, T., Terhi, K. 2007. Access to green areas and the frequency of visits-a case study in Helsinki. Urban Forestry and Urban Greening, 6(4): 235-247.

Pekin, U., Timur, B. 2008. Kentsel dış mekânlar ve donatı elemanları- Eskişehir kenti örneği. 21. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, pp 80-85.

Susmuş, Y. 1999. Kentsel mekânda estetik değerler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, istanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ), LED’li Yol Aydınlatma Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslar, 2018 (Taslak).

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Aydınlatma ve Işık, Spor Aydınlatması, TS EN 12193:2018.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Işık ve Aydınlatma-İş Yerlerinin Aydınlatılması-Bölüm 2: Bina Dışı İş Yerleri, TS EN 12464-2, 2014.

Ünver, R. 2017. “Aydınlatma”, Ed.: Çiğdem Polatoğlu (editör), Sürdürebilir İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi, ISBN 978-605- 9607-07-3 (2c), İBB, s.186-226.

Yazici, K., Gülgün, B. 2017. Açık yeşil alanlarda dış mekân süs bitkilerinin önemi ve yaşam kalitesine etkisi tokat kenti örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3): 275–284.

Yazici, K., Arslantaş-Sağlamer, A. 2019. Tokat kenti yeşilırmak yakın çevresinde bulunan rekreasyonel alanlarda kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4): 756–766.

Yazici, K., Ünsal, T. 2019. Kentsel yaşam kalitesi açısından süs bitkilerinin önemi tokat merkez Yeşilırmak örneği. Ziraat Mühendisliği Dergisi, (367): 66–76.

Yozgat Valiliği, 2016. www.yozgat.gov.tr (Erişim Tarihi: 15/09/2020)

Yörük, İ., Gülgün, B., Sayman, M., Ünal Akkaya, F. 2006. Peyzaj planlama çalışmaları kapsamında ege üniversitesi kampüs örneğindeki peyzaj donatı elemanlarının ergonometrik-antropometrik açıdan irdelenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43(1):157-168.

Published

2020-12-04

How to Cite

Kübra YAZİCİ, & Selin TEMİZEL. (2020). Use of Lighting Equipment in Terms of Urban Landscape Designs; Example of Yozgat Sports Valley. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4), 952–971. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp950-969

Issue

Section

Articles