A Research on the Determination of Grain Yield of Some Barley (Hordeum vulgare L.) Varieties in Late Autumn Sowing in The High Altitude Agricultural Area of Anatolia

Authors

  • Mehmet Macit ERTUŞ Hakkari University

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp210-215

Keywords:

Hakkari, arpa, hordeum vulgare

Abstract

This study was carried out Otluca village in Hakkâri Province during the 2019-2020 growing season. The working area is 2100 m above sea level. The research was carried out in three replications according to the randomized blocks trial design to determine the yield of barley (Hordeum vulgare L.) varieties in late autumn planting. Three barley varieties (Larende, Tarm-92 and Altıkat) were used in the experiment. Plant height, spike height, number of grains per spike and grain yield were investigated in the study. In the study, the highest grain yield was obtained from Tarm-92 variety with 243.1 kg / da. Since barley needs irrigation in late autumn cultivation in high altitude fields, it is recommended not to plant late (freezing) in non-irrigated areas.

References

Akdeniz, H., Keskin B., Yılmaz, İ. Oral, E. 2004. Bazı arpa çeşitlerinin verim ve verim unsurları ile bazı kalite özellikleri üzerinde bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 14(2): 119-125.

Altuner, F., Oral, E., Ülker, M. 2018. Bazı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinde verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi 7(2): 11-22.

Anonim. 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/ ?kn=92&locale=tr (Erişim Tarihi: 01.01.2021)

Başaran, M., Karaman, M, Okan, M., Bilge, U., Okur, D. 2020. Ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) kalite özellikleri ile tane veriminin etkileşimi ve uygun genotip seçimi. ISPEC Tarım Bilimleri Derisi, 4(3):609-622.

Ertuş, M.M. 2019. Hakkâri’de sürdürülebilir mera kullanımı ve yem bitkileri üretimi. Doğu Fen Bilimleri Dergisi 2(1): 47-53.

Karahan, T., Sabancı, C.O. 2010. Güneydoğu Anadolu ekolojik koşullarında bazı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 27(1): 1-11.

Karaman, M. 2020. Yazlık ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin tarımsal özellikler bakımından değerlendirilmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(1): 68-80.

Karaman, M., Seydoşoğlu, S., Çam, B. 2020. Diyarbakır ili koşullarında augmented deneme deseninde ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin tarımsal özellikler yönünden incelenmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(9):195-205.

Kaydan, D., Yağmur M. 2007. Van ekolojik koşullarında bazı iki sıralı arpa çeşitlerinin (Hordeum vulgare L. conv. distichon) verim ve verim öğeleri üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi 13(3): 269-278.

Sirat, A., Sezer, İ. 2013. Samsun ekolojik koşullarında bazı iki ve altı sıralı arpa (Hordeum vulgare L.) genotiplerinin verim ve verim unsurları ile kalite özelliklerinin belirlenmesi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 23(1): 10-17.

Sirat, A., Sezer, İ. 2017. Samsun ekolojik koşullarında bazı iki sıralı arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) çeşitlerinin verim, verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin incelenmesi. Akademik Ziraat Dergisi 6(1): 23-34.

Sirat, A., Bahar B. 2020. Gümüşhane ekolojik koşullarında bazı altı sıralı arpa çeşitlerinin tane kalite özellikleri ve besin değerlerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 6(2): 325–335.

Sönmez, F, Ülker M., Yılmaz N., Ege H., Apak, R. 1996. Farklı ekim sıklıklarının bazı kışlık arpa çeşitlerinde verim ve verim öğelerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 6(1): 133-146.

Taşcı, R. Bayramoğlu Z. 2017. Arpa çeşitlerinin üretim, pazarlama ve işleme açısından önemi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 5(8): 923-934.

Published

2021-03-09

How to Cite

ERTUŞ, M. M. (2021). A Research on the Determination of Grain Yield of Some Barley (Hordeum vulgare L.) Varieties in Late Autumn Sowing in The High Altitude Agricultural Area of Anatolia. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 210-215. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp210-215

Issue

Section

Articles