Determination of Grass Area Characteristics by Adaptation of Some Wheat Grass Species and Varieties


Abstract views: 306 / PDF downloads: 264

Authors

  • Erdal ÖZAYDIN Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
  • Tahir POLAT Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Mustafa OKANT Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp48-56

Keywords:

Speed of establishment, ground cover speed, tiller number, cold tolerance, infrequently degree

Abstract

This research was carried out in the field of research and application of the Faculty of Agriculture at the Osman Bey Campus of Harran University during the 2015-2016 summer breeding season in Sanliurfa. In the research; tall fescue (Festuca arundinacea), the British grass (Lolium perenne), chewing red fescue (Festuca rubra L. subsp. Commutator), creeping red fescue (Festuca rubra L. subsp. rubra), sheep fescue (Festuca ovina), Kentucky bluegrass (Poa pratensis) was used as a material and the random blocks were set up with 3 replications according to the trial design. In this study; turf wet grass yield (kg da-1), grass dry grass yield (kg da-1), emergence rate (day), winter resistance (1-9), covering speed (day), coating degree (%), leaf texture (1 -9), number of siblings (1-5), and degree of sparseness (1-9) were examined. According to the trial findings; It would be appropriate to use the Golden Gate variety of the reed ball (Festuca arundinaceae) of the warm season grass species that can be recommended for the ecological conditions of Sanliurfa.

References

Açıkgöz, E., 1993. Çim alanlar yapım ve bakım tekniği, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, No:4, s.203, Bursa-Türkiye.

Alagöz, M., Türk, M. 2017. Isparta ekolojik koşullarında bazı buğdaygil çim bitkileri ve karışımlarının çim alan performanslarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (2):30-39.

Anonim, 2001. Tarımsal değerleri ölçme denemeleri teknik talimatı “Yeşil alan bitkileri”, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Ankara.

Anonim, 2016. Hayat Toprak Su ve Bitki Analizi Laboratuvarı, Şanlıurfa.

Anonim, 2016. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtları, Ankara.

Arslan, D. 2010. Tekirdağ sahil kuşağında bazı buğdaygil çim bitkileri ve karışımlarının yeşil alan performanslarının belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış)

Atalay, I., Mortan, K. 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Yayınları, s.632 İstanbul-Türkiye,

Avcıoğlu, R. 1997. Çim tekniği, yeşil alanların ekimi, dikimi ve bakımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Ders Notları, s.271. İzmir-Türkiye

Beard, J. 1973. Turfgrass Science and Culture, Printecehall Internatıonal, Inc, London.

Caskey, M.M. 1982. Lawns and Ground Covers, Horticultural Publishing Co. Inc.,Tuscon,, 135p.

Erol, C., Okant, M. 2020. Mardin ili ve civarında yabani nohut (Cicer reticulatum) gen kaynaklarının belirlenmesi toplanması ve karakterizasyonu. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(3): 505-521.

Gül, A. 1997. Bazı yeşil alan buğdaygillerinin ege bölgesi sahil kuşağında kullanma uygunluğu ve değişik çim yatağı üzerindeki performansının araştırılması. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Basılmış).

Kesiktaş, M. 2010. Karaman'da farklı ekim zamanları ve azotlu gübre dozu uygulamalarının İtalyan çiminin (L. multiflorum westerwoldicum caramba) yem verimine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

Martiniello, P., Andrea, D. 2006. Cool-season turf grass species adaptability in mediterranean environments and quality traits of varieties, European Journal of Agronomy, 25 (3): 234- 242.

Mutlu-Akıl, S., Bengisu, G. 2020. Harran ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısırda koçan üstü ve altı yaprakların hasat zamanının yeşil ot ve tane verimine etkileri üzerinde bir araştırma. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(1):1-11.

Gürel, N., Okant, M. 2020. Mısır (Zea mays L.) ve börülce (Vigna sinensis L.)’nin ikinci ürün olarak birlikte yetiştirmenin yeşil ot verimi ve bazı tarımsal karakterlere etkilerinin araştırılması. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(1): 31-41.

Oral, N., Açıkgöz, E. 1999. Bursa bölgesinde tesis edilecek çim alanları için tohum karışımları, ekim oranları ve azotlu gübre uygulamaları üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana.

Oral, N., Açıkgöz, E. 2002. Çim alanlar için tohum karışımları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanlığı Yayınları:1. Ön-Mat A.Ş. s.41 Bursa-Türkiye.

Orçun, E. 1979. Özel bahçe mimarisi (Çim sahaları tesis ve bakım tekniği). Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No: 152, s.106 İzmir-Türkiye.

Patton, A., Boyd, J. 2007. Choosing a Grass for Arkansas Lawns, Agriculture and Natural Resources, Cooperative Extension Service, FSA2112.

Salısbury, F.B., Ross, C.W. 1992. Plant Physiology, Wadsworth Pub. Com., Inc., Belmont, California-USA.

Salman, A., Avcıoğlu, R. 2000. Bazı serin iklim buğdaygillerinin akdeniz iklim kuşağındaki yeşil alan performansları üzerinde araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmış).

Türkan, İ. 2008. Bitki Fizyolojisi, Taiz L & Zeiger E, (Çeviri Editörü: Prof. Dr. İsmail Türkan), Palme Yayıncılık, ISBN: 9789944341615 Ankara.

Uzun, G. 1992. Peyzaj mimarlığında çim ve spor alanları yapımı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, No:20, s.170. Adana-Türkiye.

Varoğlu, H. 2010. Bazı yeni kamışsı yumak (F. arundinaceae), çayır salkım otu (P. pratensis), kırmızı yumak (F. rubra), İngiliz çimi (L. perenne) çeşitlerinin çim alan özellikleri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış)

Yılmaz, M., Avcıoğlu, R. 2001. Erozyon kontrol bitkisi olarak kullanılan bazı buğdaygillerin Tokat koşullarında tohum verimlerinin belirlenmesi Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ.

Published

2021-03-09

How to Cite

Erdal ÖZAYDIN, Tahir POLAT, & Mustafa OKANT. (2021). Determination of Grass Area Characteristics by Adaptation of Some Wheat Grass Species and Varieties. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 48–56. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp48-56

Issue

Section

Articles