Bee Plants of Çatak Valley and Determination of Nectar, Polen and Secretion Groups (Van/Turkey)

Authors

  • Fazlı ÖZTÜRK Department of Biology, Faculty of Sciences, Yüzüncü Yıl University, Van

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp81-99

Keywords:

Bee plants, çatak valley, Van, Turkey

Abstract

In this study is aimed to determine the important plant taxa in terms of beekeeping in Çatak Valley (Van). The study was carried out as a result of the scientific excursions carried out for many years in the research zone.  In addition to ecologically important plants, some agricultural and horticultural plants are spread in the study area. For this reason, the area is preferred by beekeepers. As a result of this study, 733 natural and 7 cultures, a total of 740 taxa was determined to be important for beekeeping. 64 taxa of these plants were determined as endemic. Nectar, pollen and secretion groups of bee plants grown in the research area were determined and presented. The importance of beekeeping in the region is emphasized.

References

Akman, Y. 1993. Biyocoğrafya. Palme Yayınları, 37-40, Ankara.

Ahmad, K.J., Razzaq, A., Abbasi, K.H., Shafiq, M., Saleem, M., Arshadullah, M. 2013. Thymol as control agent of mites (Varroa destructor) on honeybees (Apis mellifera). Pak. J. Agri. Res., 26(4): 316-320.

Altan, Y., Uğurlu, E. 2000. Contribution to the flora of Cavuştepe (Van, Turkey). Bulletin of Pure-Applied Sciences, 19B:(2): 117-128.

Altan, Y., Behçet, L. 1995. Hizan (Bitlis) Florası. Doğa Tr. J. of Botany, 19(1): 331-344.

Anonymus, 2004. Flora di Interese Apistico, www.picultura2000.it/flora.htm #u.

Anonymus, 2004. Some important asian bee forage plants. www.fao.org.

Anonymus, 2017. Food and agriculture organisation of the united nation. statistical databases, Agriculture, Roma, Italia, www.fao.org.

Anşin, R., 1993. Tohumlu bitkiler (Spermatophyta), odunsu taksonlar. K.T.Ü., Orman Fak. Yay., 19: 93-96.

Baytop, T. 1994. Türkiye bitki adları sözlüğü. Ata. Kült. Dil ve Tar. Yük. Kurulu, Yay. No, 578.

Behçet, L. 1991. Süphan dağı (Bitlis) florası. YYÜ Fen Bil. Ens. D., 1(1): 29-38.

Behçet, L., Altan, Y. 1993. Flora of Adır, Akdamar, Çarpanak and Kuzu Islands (Lake Van). J. of Fac. of Sc. Ege Üniv. Sreies B, 15(1): 43-54.

Beyazoğlu, O. 1986. Nektar (balözü). Türkiye Doğa Biyoloji Derg., 10(3):265.

Blazyte-Cereskiene, L., Vaitkeviciene, G., Venskutonyte, S., Buda, V. 2010. Honey bee foraging in spring oilseed rape crops under high ambient temperature conditions. Zemdirbyste-Agriculture, 97: 61–70.

Boynukara, Z., Öztürk, A. 1992. Artos (Çadır) Dağı (Van) Florası. YYÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 1(2): 68-69.

Davıs, P.H. 1965. The Identification of Flowering Plant Families. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.

Coşkun, P., Inci, H. 2020. Propolisin kimyasal içeriği ile antibakteriyel, antiviral ve antioksidan aktivitesi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4): 1053-1070.

Davıs, P.H. 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-9, Univ. Press., Edinburgh.

Davıs, P.H. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.10 (supplement). Univ. Press., Edinburgh.

Demirkuş, N., Koyuncu, M., Gül, M. 2001, The endemik plants of van province. Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress, s. 163-169 , İstanbul.

Edwards, P. 2003. List of Bee Plants. www.stratford-upon-avon.treeserve.co.uk.

Ekim, T. 1987. Arıcılıkta önem taşıyan bitkiler ve bunların yurdumuzdaki durumu. Türkiye I. Arıcılık Kongresi Kitapçığı, 53-64, 22-24 Ocak, Ankara.

Ekim, T. 1990. Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, türkiye çevre sorunları Vakfı Yayını. Ankara.

Ekim, T. 1997. Ülkemizdeki floristik çalışmaların kronolojisi ve son gelişmeler, Taksonomi Yaz Okulu Ders Notları. Antalya.

Ekim, T. 2000. Türkiye bitkileri kırmızı kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Yayın no:18, Ankara.

Emberger, L. 1955. Une classification biogeographique des climats, Rec. Trav. Lab. Bot. Fac. Sc. Montpellieri, 7: 3-43.

Erinç, S. 1965. Doğu Anadolu Coğrafyası, İstanbul ÜnIv. Yay., No 572.

Fırat, M., Demirkuş, N. 2002. Bahçesaray (Van) ve çevresi florası üzerine bir araştırma.Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst.

Gürel, F. 2001. Bombus arısının örtü altı yetiştiricilikte ve ekolojik tarımda kullanımı. II. Türkiye Ekolojik Tar. Semp. 14-16 Kasım, Antalya.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K H.C. 2000. Flora of Turkey, UniversIty Press, Vol. 11, (Suplement II), Edinburgh.

James, E.T. 1998. Some ohio nectar and pollen producing plants. Ohio State Univ. Extension Fact Sheet. HYG-2168-98, Ohio, USA.

Ilarslan, R. 2000. Türkiye’de Thymus L. (Lamiaceae) taksonlarının yayılış alanları. S.,Ü., Fen Ed. Fak., Fen Derg., 17: 165-186.

Karabacak, O., Koyuncu, M. 2002. Akçadağ (Erciş-Van) florası. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst.

Karaca, A. 2008. Aydın yöresinde bal arılarının (Apis mellifera L.) yararlanabileceği bitkiler ve bazı özellikleri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 39-66.

Koyuncu, M., Demirkuş, N., Kaya, A., Aziret, A. 1999. Van ve çevresi geofitleri üzerinde floristik bir araştırma, Y.Y. Üniv. Araştırma Fonu Başk. (97 EF 030), Proje kesin raporu, Van.

Kumova, U., Korkmaz, A. 2001. Arı yetiştiriciliği. TÜBİTAK, TARP Yayınları.

Mc. Groger, S.E. 1976. California pollination of cultivatet crop plants. ARS, USDA, Agriculture Handbook, No:496, Washington.

Özbek, H. 1979. Kültür bitkilerinin tozlaşmalarında bal arısı (Apis mellifera L.) Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg. 10: 1-2.

Öğün, E., Altan, Y. 1992. Toprakkale (Van) florası. YYÜ Fen Bil. Ens. D., 1, 2, 201-211, Van.

Özçelik, H. 1987. Erek dağı (Van) florası üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst.

Özgökçe, F., Behçet, L. 1999. Özalp (Van)’ın flora ve vejetesyonu. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst.

Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. 2000. Türkiye’nin önemli bitki alanları. XV. Ulusal Biyoloji Kong., 5-9 Eylül, Ankara.

Özhatay, N., Kültür, Ş. 2002. Towards the Third Supplement of “Flora of Turkey and the East Aegean Islands”, VIth Plant Life of Southwest Asia Symposium, 10-14 June, Van, Turkey, s. 106.

Öztürk, F. 1998. Y.Y.Ü. Zeve Kampüsü (Van/Turkey) florası üzerine bir araştırma. XIV. Ulusal Biyoloji Kong., 7-10 Eylül, Samsun.

Öztürk, F., Behçet, L. 1999. Kurubaş geçidi (Van) florası. Ot Sist. Bot. Derg., 6(1): 39-56.

Öztürk, F., 2002. Taxonomical List of Woody Plants in Van Lake Basin. VI. Plant Life SW. Asia Symposium, 10-14 June, Van, Turkey.

Öztürk, F. 2004. Doğu Anadolu Bölgesine floristik katkılar. Selçuk Üniv. Fen Bil. Derg., 22: 7-17.

Öztürk, F., Erkan, C. 2010. Bee Plants of Van Lake Basin (Türkiye). International Journal of Botany, 6(2):101-106.

Peşmen, H.A. 1973. A Study on the Flora of Nemrut Dağı (Bitlis), İst. Üniv. Orman Fak. Derg. 209: 271-287.

Qayyoum, M.A., Khan B.S., Bashir, M.H. 2013. Efficacy of plant extracts against honey bee mite, Varroa destructor (Acari: Varroidae). World J. Zool., 8 (2): 212-216.

Reyes-Carrillo, J.L., Eischen, F.A., Cano-Rios, P., Rodriguez-Martinez, R., Camberos, U.N. 2007. Pollen collectionand honey bee forage distribution in Cantaloupe. Acta Zoologica Mexicana, 23: 29–36.

Sorger, F. 1998. Einige endemiten aus der Türkischen Pflanzenwelt im Bild. Stapfia 54, Wien, Austria.

Stace, A.C. 1980. Plant Taxonomy and Biosystematics. Edward Arnold Ltd., p.113-176, London.

Sushil, S.N., Stanley, J., Hedau, N.K., Bhatt, J.C. 2013. Enhancing seed production of three Brassica vegetables by honey bee pollination in north-western Himalayas of India. Universal Journal of Agricultural Research, 1: 49–53.

Şenkal, B.C. 2020. The role of secondary metabolites obtained from medicinal and aromatic plants in our lives. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4): 1071-1079.

Terzioğlu, E. 1994. Ülkemizin biyolojik çeşitliliği. Çevre Bakanlığı, Çevre ve İnsan Derg. Yıl 5, Sayı 18, Ankara.

Tutin, H.G., Heywood, V.H. 1964-1980. Flora Europaea, Univ. Press Cambridge, Vol. 1-5.

Tutkun, E. 2000. Teknik arıcılık el kitabı. Türkiye Kalkınma Vakfı, Yayın No:2, Ankara.

Ünal, M., Behçet, L. 1999. Pirreşit dağı (Muradiye, Van-Turkey) florası. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst.

Zeyrek, Y., Öztürk, A. 1993. Van kalesi florası, Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (2 ): 4-26.

Zengin, H., 1998. Bal arısının ziyaret ettiği bitkilerin belirlenmesi. Türkiye II. Herboloji Kongresi (1-4 Eylül 1997). Ege Üniv. Basımevi. 451-456. Bornova-İzmir.

Published

2021-03-09

How to Cite

Fazlı ÖZTÜRK. (2021). Bee Plants of Çatak Valley and Determination of Nectar, Polen and Secretion Groups (Van/Turkey) . ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 81-99. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp81-99

Issue

Section

Articles