Single Annual Forage Italian Ryegrass (Lolium multiflorum L.) Determination of Some Properties in the Type of Plant


Abstract views: 580 / PDF downloads: 344

Authors

  • Yunus AKTAR Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Tahir POLAT Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Mustafa OKANT Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • İbrahim KURT Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp193-201

Keywords:

Italian ryegrass, grass yield, crude protein ratio, seed yield

Abstract

This research, which was conducted to determine the adaptation ability of Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.) under the conditions of Sanliurfa, was carried out in Harran University Faculty of Agriculture Osmanbey Campus, Agricultural Research and Application Field in 2017-2018 winter crop growing period with 3 replications. Trial in Cantabile obtained from private companies Helen, Caramba, Rambo, Alberto, Tornado, Trinova, Baqueano Seven different tetraploid Italian grass varieties from private companies were used in the experiment. Plant height, relationship between characters, age yield, hay yield, leaf rate, dry matter yield (kg da-1), crude protein content, crude protein yield, seed yield and plant height observations in seed yield were investigated. According to the results; plant height 48.67- 65.66 (cm), fresh herb yield 1798.06–2764.75 kg da-1, dry herb yield 484.00-746.00 kg da-1, dry matter yield 435.00-671.00 kg da-1, leaf ratio 29.50-35.17%, crude protein ratio 10.03-12.13% and seed yield 48.40-84.18 (kg da-1) it was found that between and Paying attention to dry matter yield and leaf ratio characters will be an option for an efficient and quality product in relationships between characters.

References

Acar, E. 2020. Bucak ekolojik koşullarında İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) çeşitlerinin bazı verim ve kalite unsurlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Açıkgöz, E. 2001. Yem bitkileri. Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, 182.

Akgül, F. 2001. Ankara şartlarında farklı sıra aralığı ile ekim ve azotla gübrelemenin tek yıllık çim (Lolium multiflorum L.)’in ot verimine ve kalitesine etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

Anonim, 2015. Hayat Toprak Su ve Bitki Analizi Laboratuvarı, Şanlıurfa.

Anonim, 2016. Meteoroloji İşleri İl Müdürlüğü 2015 ve 2016 Yılı Raporları. Şanlıurfa.

Anonim, 2019a, Tarla Bitkileri Tohumları Süt otu Ryegrass, http://www.to humturk.com/urun/2715/udine_sut_otu_tohumu.aspx, (Erişim tarihi: 08.11.2019).

Anonim, 2019b. Buğdaygil Yem Bitkileri Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü. Ankara.

Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G., Geren H. 2004. Bazı yeni yem bitkisi cins tür ve çeşitlerinin ege bölgesi koşullarında verim ve yem kalite özellikleri üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK TOGTAG proje s. 2847.

Bengisu, G., Çekilmez, B. 2020. Harran Ovası’nda yem bitkileri tarımında üretici davranışlarının belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(4): 902-922.

Çolak, E., Sancak, C. 2016. Azotlu gübre dozlarının İtalyan çimi (Lolium italicum L.) çeşitlerinin ot verimi ve bazı tarımsal özelliklerine etkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (1): 58-66.

Darvishi, A. 2009. Bazı tek yıllık çim (Lolium multiflorum L.) çeşitlerinin morfolojik özellikleri ve yem erimleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Çetin, R. 2017. Tokat kazova şartlarında tek yıllık çimde (Lolium multiflorum L.) azotlu gübrelemenin ot verimi ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Tokat.

Dinç, İ., Tekeli, S. 1995. İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) çeşitlerinde yazlık ve kışlık ekimin verim ve verim kriterleri üzerine olan etkisi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trakya.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları-I, Metodları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1021, Ders Kit. 29, Ankara-Türkiye.

Elçi, Ş. 1978. Çim (Lolium) tarımı. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, A.160, Ankara-Türkiye.

Erol, C., Okant, M. 2020. Mardin ili ve civarında yabani nohut (Cicer reticulatum) gen kaynaklarının belirlenmesi, toplanması ve karakterizasyonu. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(3): 505-521.

Fessehazion, M.K., Annandale, J.G., Stirzaker, R.J., Everson, C.S. 2011. Improving nitrogen and irrigation water use efficiency through adaptive management: A Case Study Using Annual Ryegrass. Agriculture, Ecosystems and Environment, 141: 350-358.

Göktepe, A.E. 2015. Ruminantlar için karamba (Lolium multiflorum cv. Caramba) bitkisinin nispi yem değerinin ve invitro sindirilebilirliğinin belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.

Gültekin, R. 2008. Çiftlik gübresinin farklı form ve dozlarının tek yıllık çim (Lolium multiflorum Lam.)’in ot ve tohum verimi ile ot kalitesine etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Gürel, N., Okant, M. 2020. Mısır (Zea mays L.) ve börülce (Vigna sinensis L. )’nin ikinci ürün olarak birlikte yetiştirmenin yeşil ot verimi ve bazı tarımsal karakterlere etkilerinin araştırılması. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(1): 31-41.

İnce, İ. 2000. Şanlıurfa koşullarında yetiştirilen İtalyan çiminde (Lolium multiflorum L.) farklı sıra arası mesafe ve azot dozlarının yeşil ot ile tohum verimine etkileri. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.

Kara, E. 2016. Aydın koşullarında kışlık ara ürün olarak yetiştirilecek tek yıllık bazı baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Aydın.

Kesiktaş, M., Tükel, T. 2010. Karaman'da farklı ekim zamanları ve azotlu gübre dozu uygulamalarının İtalyan çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum caramba) yem verimine etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Kuşvuran, A., Tansı, V. 2005. Çukurova koşullarında farklı biçim sayısı ve azot dozunun tek yıllık çim (Lolium Multiflorum cv. Caramba) ‘in ot ve tohum verimine etkisinin saptanması. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül, Antalya.

Özaslan, P., A. Akgül, F., Gökkuş, A. 2007. Ankara şartlarında farklı sıra aralığı ile ekim ve azotla gübrelemenin tek yıllık çim (Lolium multiflorum L.)’in ot verimi ve kalitesine etkileri. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, Erzurum, s:139-148.

Özdemir, S. 2017. Farklı azot dozlarının İtalyan çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum caramba) ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

Özel, A. 1989. Çukurova koşullarında ekim zamanının İtalyan çimi’nde ot ve tohum verimi ile bazı karakterlere etkisi üzerinde bir araştırma, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Özkul, H., Kırkpınar, F., Tan, K. 2012. Ruminant beslemede karamba (Lolium multiflorum cv. Caramba) otunun kullanımı. hayvansal üretim. (53): 21-26.

Özköse, A., Acar, R. 2018. Tek yıllık çim. İtalyan çimi, Tarlasera Dergisi, 78-80.

Peker, C. 2013. Ankara koşullarında kırmızı üçgül (Trifolium incarnatum L.) ve İtalyan çimi (Lolium multiflorum cv. Caramba) karışım oranları ve ekim yöntemlerinin kaba yem verimine ve verimle ilgili özelliklere etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.

Pişkin, M. 2007. İtalyan çiminde (Lolium multiflorum Lam.) farklı tohum miktarlarının verim ve bazı verim unsurları üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Şimşek, S. 2015. Kırşehir koşullarında farklı Macar fiği (Vicia pannonica C.) + İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) karışım oranlarının verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir.

Türemen, S. 1988. Çukurova koşullarında kışlık ara ürün olarak İtalyan çiminin bazı baklagil yem bitkileri ile karışım halinde yetiştirme olanakları üzerinde araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.

Türkmen, E. 2018. Azotlu gübre kullanımını azaltmak amacıyla bazı baklagil yem bitkileri ile tek yıllık çimin yalın ve karışık ekimlerinin değerlendirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

Yaman, D. 2019. Tek yıllık çimde (Lolium multiflorum L.) biçim ve azot uygulamalarının bazı bitkisel özelliklere ve tohum verimine etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

Yavuz, T., Sürmen, M., Albayrak, S., Çankaya, N. 2017. Tek yıllık çim (Lolium multiflorum Lam.) hatlarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 23: 234-241.

Vural, L. 2020. Bingöl şartlarında bazı italyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) çeşitlerinin ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bingöl.

Yurtsever, N. 1984. Deneyse İstatistik Metotları. Tarım Orman ve Köy İşleri Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. No 121, s.621, Ankara-Türkiye.

Published

2021-03-09

How to Cite

Yunus AKTAR, Tahir POLAT, Mustafa OKANT, & İbrahim KURT. (2021). Single Annual Forage Italian Ryegrass (Lolium multiflorum L.) Determination of Some Properties in the Type of Plant. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 193–201. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp193-201

Issue

Section

Articles