Determination of Recreation Potential with Using Gülez Method in Çankırı Kadınçayırı Natural Park Example

Authors

  • Betül TÜLEK Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry, Department of Landscape Architecture, Çankırı, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp227-234

Keywords:

Recreation, Kadınçayırı Natural Park, Gülez Method, Ilgaz, Çankırı

Abstract

In recent years, the demand for national parks and natural parks has increased with the increasing interest in outdoor recreation activities. Today, natural park areas are visited by many people who come to engage in recreational activities. For this reason, recreational activities in natural parks gain importance and take an important place in tourism activities. In this study, the research of Kadınçayırı Natural Park recreational potential which are located in the borders of Ilgaz district of Çankırı province are included. Within the scope of the research, literature studies were conducted on recreation, recreation potential and its measurement, and the recreational potential of the area was tried to be determined by performing field studies and on-site observations. As a result of the research, it has been determined that Kadınçayırı Natural Park has a high recreational potential with 66.3%.

References

Çankırı Province Environmental Status Report. 2019. Çankırı Province Environmental Status Report, [cited 2021 Feb 28]. Available from: https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/cankiri_2019_cevre_durum_raporu-2020 0921185813.pdf.

European Landscape Convention. 2000. [cited 2021 Feb 28]. Available from: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/07/20030727.htm, Approval Date: 20.10.2000.

Gül, A. 2000. Peyzaj-insan ilişkisi ve peyzaj mimarlığı. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(1); 97-114.

Gülez, S. 1979. Aktüel açıkhava rekreasyon potansiyelinin saptanması için geliştirilen bir değerlendirme yöntemi. K.T.Ü. Orman Fakültesi, Cilt: 2, Sayı: 2.

Gülez, S. 1990. Orman içi rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi için bir değerlendirme yöntemi. I.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 40(2):132-147.

IUCN, 2013. Protected Area Categories http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/, Erişim Tarihi: 23.08.2019.

Kılıçaslan, Ç. 2008. Ortaca kenti rekreasyon alanlarının mevcut durumu ve muğla üniversitesi ortaca meslek yüksekokulu öğrencilerinin rekreasyon alanlarına yönelik beklentileri. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi 4(1-2): 3-16.

Kiemstedt, H. 1967. Zur Bewertung Der Landschaft Mr Die Erholung Beilrage Zur Landesplfege. Sonderheft 1. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Leiser H.N. 1979. Research on some technica1 aspects of outdoor recreation, a part of multipurpose rural reconstructions in the netherlands. Journal Of Agricuıture Science, 3 Holland P: 154-179.

Mert, Z.G., Kutluca, A.K. 2018. Türkiye’de tabiat parkları koruma amaçlı imar planlama süreci: ballıkayalar tabiat parkı deneyimi, mimarlık ve yaşam dergisi, Journal of Architecture and Life 3(1): 21-51.

Nature Conservation and National Parks General Directorate, 2016. Kadınçayırı Tabiat Parkı, http://kadincayiri.tabia t.gov.tr/ Erişim Tarihi: 01.01.2021.

Nowaczek Agnes M. K. 2003. Planning For Selective Use And Ecologically Compatible Forms Of Outdoor Recreation: One Means Of Core Area Revitalization İn The City Of Waterloo, Ontario, Master Thesis, University Of Waterloo. Http://Etd.Uwaterloo.Ca/Etd/Anowacze2003.Pdf.

Serarslan, M.Z., Bakır, B. 1988. Turizm pazarlamasında sporun yeri ve Türkiye açısından değerlemesi, Pazarlama Dünyası, Mayıs- Haziran, Yıl:2 Sayı:9, S:28-30.

Surat, H. 2017. Gülez yöntemine göre deriner baraj gölü ve yakın çevresi rekreasyonel potansiyelinin değerlendirilmesi ve alan kullanım önerilerinin geliştirilmesi, KSÜ Doğa Bil. Derg., 20(3): 247-257.

Şahbaz, R.P., Altınay, M. 2015. Türkiye’deki milli parkların rekreasyon faaliyetleri açısından değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3): 125-135.

Uzun, S. 2005. Kırsal ve kentsel alanlardaki parklarda kullanıcı memnuniyeti: gölcük orman içi dinlenme alanı ve İnönü parkı örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Peyzaj Mimarlığı ABD, Yüksek Lisans Tezi, 104s.

Yazıcı, K., Temizel, S. 2020. Kentsel peyzaj tasarımlarında aydınlatma donatı elemanlarının kullanımı; Yozgat Spor Vadisi Örneği. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(4): 952-971.

Yılmaz, S. 2004. Serçeme vadisinin rekreasyonel kullanım potansiyelinin belirlenmesi. Ekoloji Dergisi 13(51): 1-6.

Published

2021-03-09

How to Cite

Betül TÜLEK. (2021). Determination of Recreation Potential with Using Gülez Method in Çankırı Kadınçayırı Natural Park Example. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 227-234. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp227-234

Issue

Section

Articles