Effects on Maize (Zea mays L.) Production of Sowing Areas and Yields Per Years in Turkey


Abstract views: 333 / PDF downloads: 244

Authors

  • Kutalmış TURHAL Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss2pp418-425

Keywords:

Maize, Cultivation area, Production, Yield, Years

Abstract

Corn, is one of the six grains that feed the world population, is the second grain in the world after wheat as a cultivation area. It has been the most produced grain in the world with its versatile area of use, adaptability and efficiency. The maize varieties grown in the world and Turkey Zea mays indentata, Zea mays indurate, Zea mays evert, Zea mays saccharata, Zea mays Tunicata, Zea mays amylacea and Zea mays is 7 kinds, including the cerate. The most grown of these are Zea mays indentata and Zea mays indurata. Zea mays indentata, which is mostly used as animal feed in our country, is used as grain or silage. It was determined by this study that the corn cultivation areas have not changed much since 1961, but there are significant increases in the yield increase by using hybrid varieties. The yield increase in corn also affected the corn production. In this study, it was observed that between the years 1961-2020, corn cultivation areas had no effect on corn production but, the effect of corn yield on corn production was 5.86 million tons. Between 2001-2020, it is seen that the effects of corn cultivation area and yield on corn production were 0.90 and 2.39 million tons, respectively. In this study, it is aimed to contribute to the planning of the future by analyzing the stages in corn production as we come to this day.

References

Altay, F., Turhal, K. 2013. Türkiye’de buğday ıslahı tarihi, geliştirilen çeşitler, özellikleri ve etkileri. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 8(2):4-9.

Anonim, 2012. http://uhk.org.tr/dosyalar /misir_dusuk.pdf, (Erişim Tarihi: 21.04.2021).

Anonim, 2016. www.bilim.org (Erişim Tarihi:17.03.2016).

Anonim, 2018. Mısır Raporu. https: //www.zmo.org.tr/genel (Erişim Tarihi:17 09. 2018).

Anonim, 2019. https://www.moment-ex po.com/tr/dergiler/37/tarih/turkiyede-tarim -makineleri-tarihi (Erişim Tarihi: 24.04. 2021).

Anonim, 2020a. http://www.fao.org/faos tat/en/#data/QC(Erişim Tarihi:15.03.2021).

Anonim, 2020b. https://www.zmo.org.tr /genel, 3 Nisan 2020.

Anonim, 2021a. https://tr.wikipedia.org/ wiki/D%C3%BCnya_n%C3%BCfusu (Erişim Tarihi:12.03.2021).

Anonim, 2021b. https://data.tuik.gov.tr/ Bulten/Index?p=Bitkisel-Uretim-Istatistik l eri-2020-33737 (Erişim Tarihi:12.03.2021).

Cankaya, M. 2013. Cumhuriyet döneminde tarım alet ve makineleri teknolojileri, demir çelik üretim teknolojileri ve demir yolu teknolojilerine kısa bir bakış. Dört Öge, 1(3): 139-164.

Cengiz, R. 2016. Türkiye’de kamu mısır araştırmalar. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(1): 304-310.

Demirdöğen, A., Olhan, E. 2017. Türkiye tarımının kısa tarihi: destekleme politikası özeli. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(1):13-21.

İleri, M.S. 2014. Dünyada ve ülkemizde tarımsal mekanizasyonun tarihi ve gelişimi. Türk Tarım Alet Ve Makinaları İmalatçıları Birliği.

Kardeş, Y.M., Köse, Ö.D.E., Mut, Z. 2019. Yıllar itibarıyla tahıl ve yemeklik tane baklagillerin Türkiye’deki durumu. Bilecik tarımındaki yeri. Hasat, 1197-1208.

Öngör, S. 1956. Türkiye'de mısır tarımı üzerinde bazı düşünceler. Türk Coğrafya Dergisi, 15-16, İstanbul.

Özata, E., Geçit, H.H., Öz, A., Ünver, İkincikarakaya, S. 2013. Atdişi hibrit mısır adaylarının ana ürün koşullarında performanslarının belirlenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1): 91-98.

Taş, T., 2020. Bazı atdişi hibrit mısır (Zea mays indentata Sturt) çeşitlerinin tane özellikleri ile tane verimi arasında ki ilişkilerin belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(2): 222-233.

Published

2021-06-02

How to Cite

TURHAL, K. (2021). Effects on Maize (Zea mays L.) Production of Sowing Areas and Yields Per Years in Turkey. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(2), 418–425. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss2pp418-425

Issue

Section

Articles