Determination of Essential Oil Composition of Naturally Growing Heracleum platytaenium L. Plant in Bolu Ecological Conditions


Abstract views: 271 / PDF downloads: 171

Authors

  • Abdurrahim YILMAZ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
  • Vahdettin ÇİFTÇİ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss2pp344-349

Keywords:

Heracleum platytaenium Boiss., Apiaceae, Essential oil

Abstract

Heracleum platytaenium Boiss. (Öğrekotu) is a plant depend on the Apiaceae family, with intense aromatic content and known for its use in traditional medicine. This plant, which is one of the endemic plants of Turkey, is perennial and monocarpic. In this study, the essential oil of the Heracleum platytaenium Boiss., which grows naturally in the northern parts of Bolu province, was obtained by the hidro-distillation method in the Clevenger device and the essential oil components were investigated in the GC-MS device. As a result of the study, the essential oil ratio was determined as 1.4%. Octyl hexanoate (8.76%), 5-Octen-1-ol (7.04%), n-Octyl Caprylate (5.42%), and Beta-Eudesmol (5.01%) were determined as the main components.  In this study, a total of 36 components (81.69%) were detected in the GC-MS device.

References

Akcin, A., Seyis, F., Aytas Akcin, T., Tanriverdi Cayci, Y., Coban, A.Y. 2013. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of endemic Heracleum platytaenium Boiss. from Turkey, J Essen. Oil Res., 16(2): 166-171.

Arslan, E., Arslan, D. 2020. Siirt florasında bulunan Thymbra spicata L. var. spicata bitkisinin morfolojik özelliklerinin incelenmesi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2): 294-305.

Bayan, Y., Yilar, M., Onaran, A. 2016. Antifungal activity and chemical composition of the essential oil of Heracleum platytaenium boiss's. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 26(2): 237-240.

Bayan, Y., Yilar, M., Onaran, A. 2017. Heracleum platytaenium Boiss. ve Myrtus communis L. bitki uçucu yağlarının Alternaria solani Ell. ve G. martin ve Monilia laxa Aderh. ve Ruhl. (Honey) üzerine antifungal aktivitesinin araştırılması. Akademik Ziraat Dergisi, 6(1): 11-16.

Bayrak Özbucak, T., Ergen Akçin, Ö., Yalçın, S. 2007. Nutrition contents of some wild edible plants in Central Black Sea region of Turkey. Inernational Journal and Engineering Sciences, 1: 11-13.

Bayrak Ozbucak, T., Kutbay, H.G., Ergen Akcin, O. 2006. The contribution of wild edible plants to human nutrition in the black sea region of Turkey. Ethnobotanical Leaflets, 10: 98-103.

Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Kızıl, O.A.S., Telci, İ. 2010. Tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminin arttırılması olanakları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisligi VII. Teknik Kongresi Bildiri Kitabı, 483:507

Davis, P.H. (ed.). 1972. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Volume 4: 488-500.

Gülser, F., Alp, Ş., Sönmez, F. 2020. Carotenoid, carotene and anthocyanin levels of naturally grown old garden roses (Rosa ssp.) in Van. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(1): 25-30.

Kılıç, C.S., Demirci, B., Coşkun, M., Başer, K.H.C. 2016. Chemical composition of Heracleum platytaenium Boiss. (Apiaceae) essential oil from Turkey. Nat. Volatiles & Essent. Oils, 3(4): 13-23.

Kızılarslan, Ç., Özhatay, N. 2012. An ethnobotanical study of the useful and edible plants of İzmit, Marmara Pharmaceutical Journal,16: 134-140.

Kürkçüoğlu, M., Özek, T., Baser, K.H.C., Malyer, H. 1995. Composition of the essential oil of Heracleum platytaenium Boiss. from Turkey, J Essent. Oil Res. 7: 69-70.

Ozdemir, E., Alpınar, K. 2010. The wild edible plants of western Nigde Aladaglar Mountains (Central Turkey), Journal of Pharmacy of İstanbul University, 41: 66-74.

Ozek, T., Demirci, B., Baser, K.H.C. 2002. Comparative study of the essential oils of Heracleum sphondylium ssp. ternatum obtained by micro-and hydro-distillation methods. Chemistry of natural compounds, 38(1): 48-50.

Öztürk, D. 2020. Helleborus orientalis lam. (Ranunculaceae) türünün çiçek, tohum ve meyve yapısının incelenmesi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4): 997-1005.

Sezik, E. 2014. Tıbbi ve aromatik bitkiler ve kalite. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Eczacılık ve Ormancılıktaki Önemi Çalıştayı, 20-21 Mart, Malatya p: 102:106.

Yılmaz, A. 2020. Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan defne (Laurus nobilis L.) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu, Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yilmaz, A., Çiftçi, V. 2021. Türkiye’de defne (Laurus nobilis L.) bitkisinin durumu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (22): 325-330.

Published

2021-06-02

How to Cite

Abdurrahim YILMAZ, & Vahdettin ÇİFTÇİ. (2021). Determination of Essential Oil Composition of Naturally Growing Heracleum platytaenium L. Plant in Bolu Ecological Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(2), 344–349. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss2pp344-349

Issue

Section

Articles