Second Crop Gherkin Cultivation in Siirt Conditions

Authors

  • Zeki KARİPÇİN Siirt Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss2pp401-410

Keywords:

Second crop,, gherkin,, Siirt,

Abstract

The second product is another way of increasing the current production quantity. With the second product, the producer’s time and production area used more efficiently. Gherkin’s cultivation as a second production is more important because it is an industrial vegetable used pickling. In this study, the suitability of Siirt conditions with high temperatures for second cultivation was investigated. The experiment in which Vertina F1, Sertel F1 and Mozaik F1 gherkin varieties were used as plant material was carried out under producer conditions (field) and in four replications. In the research carried out by direct seed sowing after the wheat harvest (17 June); First (3-6 cm fruit length), second (6-9 cm fruit length) and third quality (9-12 cm fruit size) yield and total yield (including all fruit sizes) were observed. In all studied observations, it was determined that Vertina F1 variety had the highest values, Sertel F1 variety ranked second and Mozaik F1 ranked third and last. Siirt conditions were found to be suitable for second crop and for cucurbits that like high temperatures.

References

Abak, K., Sarı, N., Daşgan, H.Y. 1996. GAP yöresinde sebze çeşitlerinin çeşitlendirilmesi. Kesin Sonuç Raporu. ÇÜZF. Genel Yayın No: 166. Gap Yayın No: 102, Adana.

Akıncı, S., Akıncı, İ.E. 2002. Kahramanmaraş’ta alternatif ikinci ürün olarak sofralık ve turşuluk hıyar (Cucumis sativus L.) yetiştirme olanaklarının belirlenmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2): 114-129.

Baş, T., Koludar, J. 1995. Bazı turşuluk hıyarların askı ve yer yetiştiriciliğindeki verim potansiyelleri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, Sebze- Bağ-Süs Bitkileri, (3-6 Ekim), 144-148, Adana.

Bayhan, Y. 2016. İkinci ürün ayçiçeği üretiminde farklı toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemlerinin enerji kullanım etkinliğinin karşılaştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2): 102-109.

Dardeniz, A., Gündoğdu, M.A., Şahin, E., Ali, B. 2020. Sofralık üzüm çeşitlerinde ikinci ürün (neferiye) salkımlarının bazı genel karakteristiklerinin belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 8(1): 115 – 123.

Dayan, A. 2020. Farklı bitki aktivatörlerinin ikinci ürün ıspanakta verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri. ADYÜTAYAM 8(1): 10-16.

FAO. 2014. http://www.fao.org/faostat /en/#data/QC (Erişim Tarihi: 21.03.2021).

Gebeloğlu, N., Sağlam, N., Ece, A., Fidan, S., Yazgan, A. 1995. Tokat koşullarında yüksek plastik tünellerde ilkbahar dönemi hıyar yetiştiriciliği için uygun ekim zamanı ve çeşitlerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, Sebze-Bağ-Süs Bitkileri (3-6 Ekim), 139-143, Adana.

Gebeloğlu, N., Yılmaz, E., Söylemez, G. 1999. Turşuluk hıyarın ikinci ürün yetiştiriciliğine uygunluğu üzerine bir araştırma. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 559-563, Ankara.

Hemphill, Jr., D.D., Crabtree, G.D. 1988. Growth response and weed control in slicing cucumbers under row covers. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 113(1): 41-45.

İleri, O., Erkovan, Ş., Erkovan, H.İ., Koç, A. 2020. İç Anadolu’da ikinci ürün döneminde yem bezelyesi ve bazı tahıl karışımlarının farklı ekim sıklığında yaş ot verimi ve bazı özellikleri. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 6(3): 538–545.

Karipçin, M.Z., Balku, N., Rastgeldi, U., Pakyürek, A.Y., Söylemez, S. 2005. Harran ovası koşullarında ikinci ürün karpuz (Citrullus lanatus) ve turşuluk hıyar (Cucumis sativus) yetiştiriciliği. GAP IV. Tarım Kongresi, 1: 209-211, Şanlıurfa.

Olgun, F.A., Işın, Ş., Işın, F. 2018. Türkiye'de tarımsal GSYH ile tarımsal yatırımlar arasında nedensellik ilişkisi. Turkish Journal of Agricultural Economics, 24(1): 63-75.

Özgüven, Ö.F., Işık, A., Keskin, M. 1995. İkinci ürün tane mısır yetiştirmede koruyucu toprak işlemeli yöntemler üzerine bir araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5–7 Eylül, Bursa.

Pakyürek, A.Y., Çömlekçioğlu, N., Alan, A.R. 1995. Şanlıurfa koşulları için ikinci ürün üretimine uygun turşuluk (kornişon) hıyar çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, Sebze-Bağ-Süs Bitkileri (3-6 Ekim), 186-189, Adana.

Perry, K.B., Wehner, T.C. 1990. Prediction of cucumber harvest date using a heat unit model. Hortscience, 25(4): 405-406.

Sağlam, N., Yazgan, A. 1999. The effects of sowing date and harvesting intervals on the yield of snake cucumber (Cucumıs melo var. flexuosus Naud.) as second crop. Acta Hortic., 492: 245-252.

Sağlam, N., Taşova, C. 2017. Tokat koşullarında ana ve ikinci ürün yetiştiriciliğine uygun sanayilik domates çeşitlerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 6 (Özel sayı): 41-46.

Salık, C. 2021. Diyarbakır koşullarında farklı azot dozlarının ikinci ürün susam (Sesamum indicum L.) çeşitlerinde verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Yükseklisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van.

Sırrı, M., Özaslan, C. 2020. Common weeds in vegetable production in Siirt province of Turkey. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 492-504.

TUİK. 2018. Türkiye İstatistik Kurumu, https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 (Erişim Tarihi: 21.03.2021).

TUİK. 2019. Türkiye İstatistik Kurumu, https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 (Erişim Tarihi: 21.03.2021).

Published

2021-06-02

How to Cite

Zeki KARİPÇİN. (2021). Second Crop Gherkin Cultivation in Siirt Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(2), 401-410. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss2pp401-410

Issue

Section

Articles