Awareness Level of Producers in Terms of Agricultural Environmental Pollution: The Case of The Eastern Mediterranean Region


Abstract views: 476 / PDF downloads: 247

Authors

  • Nuran TAPKI Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
  • Burak ÖZTORNACI Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana
  • Müge KANTAR DAVRAN Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss3pp641-651

Keywords:

Key Words: Agricultural Environmental Pollution, Use of Chemical Inputs, TR63 Region, Farmer Awareness.

Abstract

The purpose of this research is to reveal the knowledge level of the chemical inputs (fertilizers and pesticides) used by farmers regarding their effects on nature and human health. In the study, TR63 Region consisting of Hatay, Kahramanmaraş and Osmaniye Provinces was selected as the research area. The main material of the study is the primary data obtained through individual interviews from farmers engaged in agricultural production in the TR63 Region. In this context, a total of 152 producers selected by simple random sampling in three provinces were interviewed face to face and descriptive statistics and Chi-square independence test were used as analysis. The producers with an average age of 49 have been spraying for an average of 19.43 years, fertilizing for 21.92 years and irrigation for 22.31 years. A significant portion of the producers know that the excessive use of the chemical inputs they use harms the ecology and human health, but they still continue to use it them. The most important finding of the study is that, as a result of the analysis, it has been determined that the age, gender, education level and income levels of the producers do not have a statistically significant effect on the frequency of chemical fertilizer and pesticide use. The main reason for this is that the main concern of the producers is not the environment but the loss of income.

References

Akbaba, Z.B. 2010. Adana ili turunçgil yetiştiriciliği ve insektisit kullanımının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s.80.

Anonim, 2013. Putting the Cartel Before the Horse and Farms Seeds, Soils, Peasants, etc.-Who will Control Agricultural Inputs.No.111.http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/CartelBeforeHorse11Sep2013.pdf (Erişim Tarihi: 13.09.2017).

Anonim, 2019a. T.C. Hatay Valiliği Tarım ve Orman il Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu http://www.hatay.gov.tr/ hatayda-tarim üretici sayısı (Erişim Tarihi: 28.07.2021).

Anonim, 2019b. T.C. Osmaniye Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Brifing Raporu 2019. https://osmaniye.tarimorman .gov.tr (Erişim Tarihi: 28.07.2021).

Bayraktar, A., Boz, İ. 2021. Çiftçilerin tarımsal mücadele hakkındaki bilinç düzeylerinin ölçülmesi: Samsun İli Çarşamba İlçesi Örneği. Black Sea Journal of Public and Social Science, 4(2): 62-70.

Burnett, J. 1990. Ecology, economics and the environment. The Royal Bank of Scotland Review, 167: 3-15.

ÇKS, 2019. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü 2019 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Verileri.

Davran, M.K., Özalp, B. 2018. Opinions and practices of Turkish producers on the use of chemical inputs: The case of Yüreğir plain-Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27(10): 6884-6893.

Davran, M.K., Bozdoğan-Yarpuz, N., Bozdoğan, A.M., Öztornacı, B. 2019. Determination of the level of awareness of farmers about the use of personal protective equipment in pesticide applications, Fresenius Environmental Bulletin, 28(10): 7621-7629

Doğaka, 2015. TR63 Bölge planı 2014-2023, ISBN: 978-605-64717-2-8, Ankara, 151 s. http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dos ya/www.dogaka.gov.tr_603_GE7J97UV_TR63-Bolge-Plani-2014-2023.pdf Erişim Tarihi: 08.05.2021.

Engdahl, F.W. 2009. Ölüm Tohumları, Bilim+Gönül Yayınları, İstanbul.

Erbek, E., Özyörük, A., Arslan, Ü. 2018. Bursa ili Gürsu ve Kestel ilçelerindeki meyve üreticilerinin pestisit kullanımına yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2):69-76.

Erdem, M., Özdemir, B., Oral, E., Altuner, F., Ülker, M. 2020. Alternatif gübrelerin bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum ssp. vulgare) çeşitlerinde verim ve verim öğelerine etkisi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 522-541.

Eryılmaz, G.A., Kılıç, O., Boz, İ. 2019. Türkiye’de organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29(2): 352-361.

Ertürk, E.,Y., Bulak, Y., Uludağ, A. 2012. Iğdır ili tarım işletmelerinin zirai mücadele uygulamalarında çevreye duyarlılıkları. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4): 393-401.

Everson, R.E., Gollin, D. 2003. Assessing the ımpact of the green revolution, 1960 to 2000. Science, 300(5620): 758-762.

Foster, B.J. 2013. Savunmasız Gezegen. Epos Yayınları, Ankara

Gimenez, Eric Holt, Shattuck, Annie. 2011. Food crisis, food regimes and food movements: rumblings of reform or tides of transformation, Journal of Peasant Studies. 38(1): 109-144.

Anonim, 2021. halkyatirim.com.tr.“ Gübre Sektörü-Küresel Bakış” http://www.etb.org.tr/media/raporlar/G%C3%BCbre%20Sekt%C3%B6r%C3%BC%20K%C3%BCresel%20Bak%C4%B1%C5%9F.pdf Erişim tarihi. 09.05.2021

Kadioğlu, S., Taşğin, G., Kadioğlu, B., Karaman, C. 2014. Erzurum’da bitkisel üretim yapan işletmelerde tarım ve tarım dışı çevre bilinci. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, s:26-31, Samsun.

Kahn, J.R. 1991. Atrazine pollution and chesapeake fisheries, farming and countryside an economic analysis of external costs and benefits. Wallingford, CAB International.

Karaer, F., Gürlük, S. 2003. Gelişmekte olan ülkelerde tarım-çevre-ekonomi etkileşimi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (2): 197-206.

Kılıç, O., Boz, İ., Eryılmaz, G.A. 2020. Comparison of conventional and good agricultural practices farms: A socio-economic and technical perspective. Journal of Cleaner Production, 258, 120666.

Kızılaslan, H., Kızılaslan, N. 2005. Çevre konularında kırsal halkın bilinç düzeyi ve davranışları (Tokat İli Artova İlçesi Örneği). ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 67-86.

Madeley, J. 2002. Food for all- the need for a new agriculture, Zed Books, London.

Munasinghe, M. 1993. Environmental Economics And Sustainability. Paper No:3, Washington DC, The World Bank Environment.

Olhan, E. 1997. Türkiye'de bitkisel üretimde girdi kullanımının yarattığı çevre sorunları ve organik tarım uygulaması-Manisa örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s.190

Özalp, B., Güldal, T.H. 2017. Tohum, kimyasal gübre ve ilaç kullanımı açısından mısır üreticilerinin çevre ve insan sağlığı üzerine duyarlılığı: Adana İli Örneği”. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(1): 13–24.

Özden, F. 2017. Doğadan tüketiciye tarımda kapitalist tahakkümün kimi görünümleri, yabancılaşma ve alternatifler üzerine. Praksis. 43:741-764.

Özertan, G., Aydın, C.İ. 2017. Yeni tarım düzeni içerisinde Türkiye: Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon. Tarım Türk/Tarım Makinaları Dergisi, 27(5): 67-74.

Özyazıcı, G., 2021. Kimyasal ve organik gübre uygulamalarının kişniş bitkisinin verim ve uçucu yağ oranına etkileri, ISPEC Journal of Agr. Sciences, 5(2): 505-514

Pala, F., Mennan, H. 2019. Chemical weed control recommendations for wheat. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1): 19-32.

Solheim W.G. 1972. An Earlier Agricultural Revolution, Scientific American, 226(4): 34-41.

Soysal, M. 1998. Köy Sosyolojisi, Ç.Ü.Z.F. Ders Kitapları Yayın No: A-66; Genel Yayın No:211, Adana, s.179.

TİM, 2016. Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarım Raporu 2016, http://www.bogazliyan tb.org.tr/raporlar/TIMTarimRaporu_2017.pdf erişim tarihi:09.05.2021

Tümertekin, E., Özgüç, N. 2009. Ekonomik Coğrafya, İstanbul: Çantay.

Türktob, 2017. Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Raporu, Türkiye Tohumcular Birliği, Ankara.

Unakıtan, G., Aydın, B., Azabağaoğlu, Ö., Hurma H., Demirkol, C., Yılmaz, F. 2017. Bitkisel üretimde çiftçilerin girdi kullanım bilinç düzeylerinin analizi: Trakya bölgesi örneği. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University 34(1): 104-117.

Van Der Ploeg, J., D. 2011. Bir kez daha köylü üretim tarzı üzerine (Edt: Murat Öztürk, M. Tahir Dadak ve Joost Jongerden). Kırsal Kalkınmada Alternatif ve Yeni Yaklaşımlar, Heinrich Böll Stiftung, s. 7-38.

WHO, 1999. The who recommended classification of pesticides by hazard, and guidelines to classification 1998-1999. WHO/PCS/98.21, Geneva, International Programme on Chemical Safety.

Yılmaz, H., Demircan, V., Gül, M. 2009. Üreticilerin kimyasal gübre kullanımında bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tarımsal yayım açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1): 31-44

Yüzbaşıoğlu, R., Çıkılı, G. 2019. Sivas ili merkez ilçesinde tarım işletmelerinin mevcut durum analizi ve işletmecilerin bilinç düzeylerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(3): 1-13.

Published

2021-09-04

How to Cite

Nuran TAPKI, Burak ÖZTORNACI, & Müge KANTAR DAVRAN. (2021). Awareness Level of Producers in Terms of Agricultural Environmental Pollution: The Case of The Eastern Mediterranean Region. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(3), 641–651. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss3pp641-651

Issue

Section

Articles