Irrigation Water Use Efficiency and Economic Analysis in Main Crop Silage Maize Cultivation


Abstract views: 618 / PDF downloads: 404

Authors

  • Murat KARAER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Bilecik
  • Erdem GÜLÜMSER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bilecik
  • Hanife MUT Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
  • Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Bilecik

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss3pp652-658

Keywords:

Bilecik, silage maize, variety, irrigation water, net income

Abstract

In this study, the effects of irrigation water use on silage yield on 6 different silage maize varieties (Samada-07, AGA, SY-Antex, SY-Inove, Kalideas, Simpatico) were investigated. Besides, silage maize varieties with different FAO maturity groups were subjected to economic analysis and net income values ​​of the varieties were determined. The experiment was established in the ecological conditions of Bilecik during two years (2019 and 2020) and was randomized blocks design with three replications. The highest irrigation water use efficiency and silage yield were determined Samada-07 (21.15 kg m-3 ve 94.6 t ha-1, respectively) ve AGA (sırasıyla 18.73 kg m-3 ve 83.77 t ha-1, respectively). The lowest water irrigation water use was obtained from SY-Antex, while the silage yield was obtained from Sy-Antex, Kalideas, and Simpatico varieties. The highest net income was determined Samada-07 and AGA, while the lowest was SY-Antex, Kalideas and Simpatico. As a result, Bilecik ecological conditions and the main product is in corn cultivation; Samada-07 and AGA varieties that the local and late maturing came into prominence in terms of silage yield, water use efficiency, and economic analysis. In addition, early maize maturing varieties (Kalideas and Simpatico) performed better than the median maize maturing varieties (SY-Inove and SY-Antex).

References

Acar, Z., Tan, M., Ayan, İ., Önal Aşçı, Ö., Mut, H., Başaran, U., Kaymak, G. 2020. Türkiye’de yem bitkileri tarımının durumu ve geliştirme olanakları. Türkiye Ziraat Mühendisleri IX. Teknik Kongresi, 13-17 Ocak, Ankara, s:13-17.

Anonim. 2020. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı. [Erişim: Tarihi: 21.01.2021, https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/TTSM/Belgeler/Tescil/Teknik%20Talimatlar/S%C4%B1cak%20%C4%B0klim%20Tah%C4%B1llar%C4%B1/m%C4%B1s%C4%B1r.pdf.]

Cesurer, L., Çölkesen, M., Dokuyucu, T., Çiçek, A. 1999. Kahramanmaraş koşullarında uygun erkenci ve yüksek verimli ikinci ürün hibrid mısır çeşitlerinin belirlenmesi. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran, Konya s. 635-639.

Cusicanqui, J.A., Lauer, J. G. 1999. Plant density and hybrids ınfluence on corn forage yield and quality. Agronomy J., 91: 911-915.

Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, A. F., Demirci, R. 1995. Tarım Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları. Ankara.

Gençoğlan, C., Yazar, A. 1999. Kısıntılı su uygulamalarının mısır verimine ve su kullanım randımanına etkileri. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23: 233-241.

Gheysari, M., Mirlatifi, S.M., Bannayan, M., Homaee, M., Hoogenboom, G. 2009. Interaction of water and nitrogen on maize grown for silage. Agricultural Water Management, 96(5): 809-821.

Güney, E., Tan, M., Dumlu, Z., Gül, İ. 2010. Erzurum şartlarında bazı silajlık mısır çeşitlerinin verim ve silaj kalitelerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(2): 105-111.

Igbadun, H.E., Salim, B.A., Tarimo, A. K., Mahoo, H.F. 2008. Effects of deficit irrigation scheduling on yields and soil water balance of irrigated maize. Irrigation Science, 27(1): 11-23.

Irmak, S., Djaman, K., Rudnick, D. R. 2016. Effect of full and limited irrigation amount and frequency on subsurface drip-irrigated maize evapotranspiration, yield, water use efficiency and yield response factors. Irrigation Science, 34(4): 271-286.

İnan, İ.H. 2001. Alman Üniversitelerinde tarımsal eğitimin yeniden düzenlenmesi: Hohenheim Üniversitesinde tarımsal öğretim reformu. Tarım Ekonomisi Dergisi, 6(1-2): 62-80.

Kanber, R. 1984. Irrigation of first and second product peanuts by utilizing open water surface evaporation in Çukurova conditions. Regional Groundwater Research Institute Publications, 114: 64-93.

Kırnak, H., Gençoğlan, C., Değirmenci, V. 2003. Harran ovası koşullarında kısıntılı sulamanın II. ürün mısır verimine ve bitki gelişimine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(2): 117-123.

Kırtok, Y. 1998. Mısır Üretimi ve Kullanımı. Kocaoluk Basım ve Yayınevi, Ders Kitabı, İstanbul.

Kutlu, H.R., Görgülü, M., Çelik, L.B. 2005. Genel hayvan besleme ders notu. http://muratgorgulu.com.tr/ckfinder/userfiles/files/GENEL%20HAYVAN%20BESLEME.pdf

Okursoy, H. 2009. Trakya koşullarında farklı sulama yöntemleri altında ikinci ürün silajlık mısırın su üretim fonksiyonlarının belirlenmesi. Doktora Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Öktem, A. 2008. Effects of deficit irrigation on some yield characteristics of sweet corn. Bangladesh Journal of Botany, 37(2): 127-131.

Öz, A., Kapar, H., Dok, M. 2017. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları. [Erişim Tarihi:15.09.2020, http://arastirma.tarim.gov.tr/ktae/Belgeler/brosurler/Mısır%20Tarımı.pdf].

Payero, J.O., Tarkalson, D.D., Irmak, S., Davison, D., Petersen, J.L. 2008. Effect of irrigation amounts applied with subsurface drip irrigation on corn evapotranspiration, yield, water use efficiency, and dry matter production in a semiarid climate. Agricultural Water Management, 95(8): 895-908.

Tanner, C.B., Sinclair, T.R. 1983. Efficient water use in crop production: research or research, In: Limitations to efficient water use in crop production, Eds: al, H. M. T. e., Amer. Soc. Apron. Inc, p. 1-27.

Yolcu, R., Üzen, N., Çetin, Ö. 2016. İkinci ürün silajlık mısırda maksimum net geliri sağlayan sulama ve azot fertigasyon stratejileri. Toprak Su Dergisi, 5(2): 59-64.

Yozgatlı, O., Başaran, U., Gülümser, E., Mut, H., Çopur, Doğrusöz, M. 2019. Yozgat ekolojisinde bazı mısır çeşitlerinin morfolojik özellikleri, verim ve silaj kaliteleri. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 22(2):170-177.

Published

2021-09-04

How to Cite

KARAER, M. ., GÜLÜMSER, E. ., MUT, H. ., & GÜLTAŞ, H. T. . (2021). Irrigation Water Use Efficiency and Economic Analysis in Main Crop Silage Maize Cultivation. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(3), 652–658. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss3pp652-658

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>