Determination of Botanical Composition, Rangeland Status and Health of Elazıg Province Karakocan District Basyurt Village Rangeland


Abstract views: 350 / PDF downloads: 134

Authors

  • Erdal ÇAÇAN Bingöl Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, Bingöl
  • Şerafettin KORTAK Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bingöl

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss3pp690-696

Keywords:

Elazığ meraları, botanik kompozisyon, mera kalite derecesi, baskın türler

Abstract

This study was carried out to determine the botanical composition, rangeland status and health of Elazığ province Karakoçan district Başyurt village rangeland. 41 plant species belonging to 15 families were determined in the rangeland area. The rate of plant covered area was 76.9%. The rate of legumes, grasses and other families was 0.9%, 35.5% and 63.6%. The dominant species in the rangeland were Gundelia tournefortii (19.62%), Hordeum bulbosum (18.28%) and Eremopoa persica (13.29%). Rangeland status was determined as “weak”. The fact that most of the plants in the rangeland are invasive, the rate of legumes in the botanical composition is low and the rangeland situation is weak, has led to the conclusion that the rangeland area needs improvement. In order to switch to the alternating grazing system in the rangeland, to fertilize the rangeland and to reduce the pressure on the rangeland, the village residents who benefit from the rangeland should be encouraged to produce forage crops.

References

Altın, M., Gökkuş, A., Koç, A. 2011a. Çayır ve Mera Yönetimi 1.Cilt (Genel İlkeler). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, İstanbul.

Altın, M., Gökkuş, A., Koç, A. 2011b. Çayır ve Mera Yönetimi 2.Cilt (Temel İlkeler). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

Aydin, A., Çaçan, E., Başbağ, M. 2014. Mardin ili derik ilçesinde yer alan bir meranın botanik kompozisyonunun belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2 (özel sayı), 1625–1630.

Bakoğlu, A., Baykal, H., Çatal, M.İ. 2019. Handüzü yaylasının botanik kompozisyonu üzerine bir çalışma. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(9): 1339–1343.

Baykal, H., Çatal, M.İ., Bakoğlu, A. 2020. Çamlıhemşin-Palovit yaylasının botanik kompozisyonu üzerine bir araştırma. Türkiye Ormancılık Dergisi, 21(2): 136–140.

Çaçan, E., Aydın, A., Başbağ, M. 2014. Korunan ve otlatılan iki farklı doğal alanın botanik kompozisyon açısından karşılaştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2 (özel sayı): 1734–1741.

Çaçan, E., Başbağ, M. 2016. Bingöl ili merkez ilçesi yelesen-dikme köylerinin farklı yöney ve yükseltilerde yer alan mera kesimlerinde botanik kompozisyon ve ot veriminin değişimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(1): 1–9.

Çınar, S., Hatipoğlu, R., Avcı, M., İnal, İ., Yücel, C. 2018. Adana ili tufanbeyli ilçesi meralarının botanik kompozisyonunun belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 7(2): 21–29.

JMP 5.0.1. 2002. A Business Unit of SAS. USA:SAS Instute.

Koç, A., Gökkuş, A., Altın, M. 2003. Mera durumu tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerin mukayesesi ve Türkiye için bir öneri. 5.Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim Diyarbakır (ss. 36–41). 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır.

Kökten, K., Tanrıverdi, H. 2020. Muş ili kıyıbaşı köyü merasının farklı yöneylerinin botanik kompozisyonunun belirlenmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(9): 247–258.

MGM. 2021. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, http://www.mgm.gov.tr (Erişim Tarihi: 10.02.2021).

Öten, M., Kiremitci, S., Erdurmuş, C., Soysal, M., Kabaş, Ö., Avcı, M. 2016. Antalya ilindeki bazı meraların botanik kompozisyonunun belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(1): 23–30.

Serin, Y. 2008. Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı.

Seydoşoğlu, S. 2018. Bazı doğal mera alanlarının bitki örtüsü özellikleri, mera durumu ve sağlığının belirlenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 19(4): 368–373.

Seydosoglu, S., Kökten, K., Saruhan, V., Sevilmis, U. 2019. Status and Health of Some Natural Pastures in Southeast Anatolia Region of Turkey. Range Management and Agroforestry, 40(2): 181–187.

Seydoșoğlu, S., Saruhan, V., Mermer, A. 2015. Diyarbakır ili eğil ilçesi kıraç meralarının botanik kompozisyonunun belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(2): 76–82.

Tükel, T., Hatipoğlu, R. 2005. Çayır-Mera Amejanajmanı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:191, Adana.

Tutar, H., Kökten, K. 2018. Bingöl il merkezine bağlı ormanardı köyü merasının botanik kompozisyonun belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri, 6(1): 13–23.

Ünal, S., Mutlu, Z., Mermer, A., Urla, Ö., Ünal, E., Özaydın, K. A., Aslan, S. 2012. Çankırı ili meralarının mera durumu ve sağlığının belirlenmesi üzerine bir çalışma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 131–135.

Published

2021-09-04

How to Cite

Erdal ÇAÇAN, & Şerafettin KORTAK. (2021). Determination of Botanical Composition, Rangeland Status and Health of Elazıg Province Karakocan District Basyurt Village Rangeland. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(3), 690–696. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss3pp690-696

Issue

Section

Articles