The Effect of Different Nitrogen and Phosphorous Levels on the Petal Yield of Some Safflower Varieties and Some Agronomic Parametrelers in the Irrigation Conditions of Diyarbakir


Abstract views: 397 / PDF downloads: 144

Authors

  • Mehtap ANDIRMAN Batman Üniversitesi
  • Davut KARAASLAN Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss3pp659-668

Keywords:

Aspir, azot, fosfor, sulama, çeşit

Abstract

In order to determine the effects of different nitrogen and phosphorus levels on the petal yield and some vegetative parameters of some safflower cultivars, the study was established in Diyarbakır irrigated conditions in the winter season of Dicle University Faculty of Agriculture in the 2019-2020 growing season. The experiment was carried out in according to the split-split plots experimental design in randomized blocks with four replications, and two safflower cultivars (Safir, Dinçer), three phosphorus doses (0, 3, 6 kg P2O5/da) and four nitrogen doses (0, 5, 10, 15 kg N/da) was applied. Plant height, number of side branches, number of heads, diameter of the heads, main stem diameter and petal yield were investigated. As a result of the findings, it was determined that the nitrogen fertilizer doses affected plant height, number of side branches, number of heads, diameter of the head, main stem diameter and petal yield statistically significantly. Plant height 73.76-93.24 cm, number of side branches 4.36 -5.53 pieces/plant, number of heads 10.18 -16.82 pieces/plant, diameter of the head 24.38-26.43 mm, main stem diameter was found to vary between 5.82-6.88 mm. The highest petal yield was obtained from the application of 15 kg N/da dose of 7.06 kg/da, and the lowest from 0 kg N/da dose application as 4.88 kg/da. In parallel with the increase in the applied doses, it was determined that the yield elements increased positively.

References

Adalı, M. 2016. Konya koşullarında bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşit ve hatlarında verim, verim unsurları ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 78s.

Ahmed, Z., Medekkar, S., Mohammad, S. 1985. Response of safflower to nitrogen and phosphorus. Indian J. Argon. 30(1): 128-130.

Anonim, 2020. Diyarbakır meteroloji bölge müdürlüğü iklim veri değerleri.

Atan, M. 2019. Hatay koşullarında farklı aspir çeşitlerinde verim, verim unsurları ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Hatay, 45s.

Aydın, E. 2012. Bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin samsun ekolojik koşullarında verim, verim unsurları ve kalite kriterlerinin belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 100s.

Aykaç, M.N. 2017. Erzurum ekolojik şartlarında kışlık ve yazlık ekim zamanlarının aspir (Carthamus tinctorius L.) bitkisinin verim ve verim unsurları üzerine etkileri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Endüstri Bitkileri Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 56s.

Coşkun, Y. 2014. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’in kışlık ve yazlık ekim olanakları. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(4): 462-468.

Çetin, Ö., Üzen, N. 2018. Yüzey ve yüzeyaltı damla sulamanın toprakta nem değişimi ve toprak su tansiyonuna etkisi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(4): 461-470.

Dajue, L, Mündel, H.H. 1996. Safflower Carthamus, Tinctorius L. Italy: International Plant Genetic Resources Institute.

Demir, İ., Karaca, K. 2018. Kurak koşullarda farklı azot ve fosfor dozlarının aspirde (Carthamus tinctorious L.) verim ve verim öğelerine etkisi. Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(8): 971-976.

El-Mohsen, A.A.A., Mahmoud, G.O. 2013. Modeling the influence of nitrogen rate and plant density on seed yield, yield components and seed quality of safflower. American Journal of Experimental Agriculture, 3(2): 336.

Eryiğit, T., Yıldırım, B., Kumlay, A.M., Sancaktaroğlu, S. 2015. The effects of different row distances and nitrogen fertilizer rates on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius) under microclimate conditions of Iğdır Plain–Turkey. In rd International Conference on Biological, Chemical & Environmental Sciences (BCES-2015) Sept (pp. 21-22).

Esendal, E. 1981. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de değişik sıra aralıkları ile farklı seviyelerde azot ve fosfor uygulamalarının verim ve verimle ilgili bazı özellikler üzerine etkileri. Basılmamıs Doçentlik Tezi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum.

Geçit, H.H., Çiftçi, Y.C., Emeklier, Y., Kincikaraya, S., Adak, M.S., Kolsarıcı, Ö., Ekiz, H., Altunok, S., Sancak, C., Sevimay, C.S., Kendir, H. 2009. Tarla Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın no: 1569, Ders Kitabı: 521, Ankara.

German-Alarcon, E., Valezquez-Cagal, M., Sevilla-Panaiagua, E. 1988. Sowing and fertilizer rates in safflower (Carthamus tinctorius L.) at the 003 Tula Irrigation District, Hidalgo. Revista-Chapingo, 12:60- 61, 45-48.

Golzarfar, M., Shirani Rad, A.H., Delkhosh, B., Bitarafan, Z. 2012. Safflower (Carthamus tinctorius L.) response to different nitrogen and phosphorus fertilizer rates in two planting seasons. Zemdirbyste-Agriculture, 99(2): 159-166.

Hatipoğlu, H., Arslan, H., Karakuş, M., Köse, A. 2012. Şanlıurfa koşullarında farklı aspir çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) uygun ekim zamanlarının belirlenmesi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 1-16.

İşler, N. 2010. Aspir Tarımı, Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Hatay: 3-19.

Kaya, F., Tunçtürk, R. 2018. Bitlis-Adilcevaz ekolojik koşullarında farklı ahır gübresi dozlarının aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van, 65s.

Kayaçetin, F., Katar, D., Arslan, Y. 2012. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’in döllenme biyolojisi ve çiçek yapısı. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 21(2): 75-80.

Kırıcı, S., Özgüven, M. 1995. Çukurova koşullarında aspir (Carthamus tinctorius L.) çiçek verimi ve bazı tarımsal özellikleri. Workshop, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler. Bornova-İzmir, s. 35-36.

Kırıcı, S., Meral, Y. 1998. Taban ve kıraç koşulların aspir çeşitlerinde çiçek verimleri ve boyar madde oranlarına etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 7(1): 31- 37.

Kırıcı, S., İnan, M. 2001. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de farklı çiçek hasat tarihlerinin çiçek ve tohum verimleri ile toplam boyar madde ve yağ oranlarına etkileri. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, Tekirdağ, s. 67-71.

Kırıcı, S., İnan, M. 2005. Aspirde (Carthamus tinctorius L.) farklı sıra aralıklarının verim komponentleri ile çiçek verimine ve boyar madde oranına etkileri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 117-124.

Kızıl, S., Gül, Ö. 1999. Diyarbakır koşullarında farklı ekim zamanlarının aspir de boyar madde oranı, taç yaprak verimi ve bazı tarımsal karakterler üzerine etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15- 18 Kasım, Adana, Cilt 2, s. 241-246.

Mahey, R.K., Singh, B., Randhowa, G.S. 1989. Response of safflower to irrigation and nitrogen. Indian Journal of Agronomy. 34(1): 21-23.

Mozaffari, K. Asadi, A.A. 2006. Relationships among traits using correlation, principalc omponents and path analysis in safflower mutants sown in irrigated and drought stress condition. AsianJournal of PlantSciences, 5(6): 977-983.

Nagaraj, G., Devi, G.N., Surivas, C.V. S. 2001. Safflower petals and their chemical composition. Procedings of the 5th International Safflower Conferance, 23-27 July, USA, pp. 301-301.

Ögetürk, M.T. 2018. Aspir (Carthamus tinctorius L.) bitkisinde farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır, 59s.

Özel, A., Demirbilek, T., Çopur, O., Gür, A., 2004. Harran ovası kuru koşullarında farklı ekim zamanları ve sıra üzeri mesafelerinin aspir (Carthamus tinctorius L.)’in taç yaprak verimi ve bazı bitkisel özelliklerine etkisi. Harran Ün. Z.F. Dergisi, 8(3/4):1-7.

Özer, H. 2017. Farklı ekim normları ve sıra arası mesafelerin aspir (Carthamus tinctorius L.) bitkisinin verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Doktora Tezi, Erzurum, 165s.

Öztürk, Ö. 2009. Konya ekolojik şartlarında bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinde verim ve verim unsurlarının tespiti. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Paşa, C. 2008. Kışlık ve yazlık ekimin aspir (Carthamus tinctorius L.) bitkisinin verimi ve bitkisel özelliklerine etkisi. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ, 76s.

Sezer, S. 2010. Van koşullarında aspir (Carthamus tinctorius L.)’de farklı azot ve fosfor dozlarının verim, verim unsurlarıve kalite üzerine etkileri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van,43s.

Soleymani, A., Shahrajabian, M.H. 2011. Effect of planting dates and different levels of nitrogen on seed yield and yield components of safflower grown after harvesting of corn in ısfahan, Iran. Research on Crops, 12(3): 739- 743.

Süer, E.İ. 2011. Bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinde farklı gelişme dönemlerinde yapılan sulamaların verim ve bazı agronomik özelikler üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Tarla Bitkileri Anabilim dalı.

Şeker, T. 2019. Türkiye’deki yerli aspir (Carthamus tinctorius l.) çeşitlerinin kuru koşullarda verim ve bazı kalite performanslarının belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 54s.

Tunçtürk, M. 1998. Van ekolojik koşullarında azotlu gübre form ve dozlarının aspir (Carthamus tinctorius L.)’de verim ve verim unsurları üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, s.62.

Uysal, N., Baydar, H., Erbaş, S. 2006. Isparta popülasyonundan geliştirilen aspir (Carthamus tinctorius L.) hatlarının tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1): 52-63.

Yıldırım, B., Tunçbilek, M., Dede, Ö., Okut, N. 2005. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de farklı azot ve fosfor dozlarının verim ve kalite üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 15(2): 113-118.

Yılmaz, S. 2017. Muş ekolojik koşullarında toprak işlemeli ve toprak işlemesiz tarımda bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van, 80s.

Yılmazlar, B. 2008. Konya şartlarında farklı ekim zamanlarının bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinde önemli tarımsal karakterler ve verime etkisi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 132 s.

Zaman, A., Das, P.K. 1990. Response of Safflower to Different Moisture Regimes and Nitrogen Levels in Semi-Arid Tropics Journal of Oilseeds Research, 7(1): 26-32.

Published

2021-09-04

How to Cite

Mehtap ANDIRMAN, & Davut KARAASLAN. (2021). The Effect of Different Nitrogen and Phosphorous Levels on the Petal Yield of Some Safflower Varieties and Some Agronomic Parametrelers in the Irrigation Conditions of Diyarbakir. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(3), 659–668. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss3pp659-668

Issue

Section

Articles