The Effects of Different Application of Potassium Fertilizer on Content of Nutrients in Gemlik Olive (Olea europaea L.)


Abstract views: 722 / PDF downloads: 390

Authors

  • Tülin PEKCAN Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir
  • Bihter ÇOLAK ESETLİLİ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, İzmir
  • Erol AYDOĞDU Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir
  • Hanife Telli KARAMAN Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir
  • Şenay YAMAN Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir
  • Mehmet HAKAN Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss3pp728-740

Keywords:

Potassium,, fertigation, nutrients, olive oil

Abstract

The study which was designed according to split plot, was established with 4 replications and 3 trees in each application. Between April and September, a fertilization program was prepared according to the results of soil and leaf analysis from the fertigation system, and the correlations between soil, leaf and fruit nutrient contents were examined by applying KNO3 (4.2 kg/12 tree), K2SO4 (3.7 kg/12 tree) and KNO3+K2SO4 (2+1.85 kg/12 tree) fertilizers. As a result of the research, it was determined that the Oil (FW) content increased by 4.08%, K2SO4 2.02% and KNO3+K2SO4 8.25% in KNO3 application compared to 2015 with different K fertilizer applications. It is seen that the yield and % oil amount increase with balanced and regular fertilizer application in olives.

References

Anonim, 2010. Türk standartları enstitüsü, Yağlı tohumlar – yağ muhtevasının tayini (Referans Yöntem) (TS EN ISO 659) Temmuz 2010. Necatibey Cad. No.112. Bakanlıklar – Ankara.

Anonim, 1993. Zeytincilik araştırma enstitüsü, bölge yaprak ve toprak analiz laboratuvarı survey çalışmaları kesin sonuç raporu, Bornova, İzmir.

Bouyoucos, G.J. 1951. A Recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of soil. Agronomy Journal, 43: 434-438.

Bremner, J.M. 1965. Total nitrogen in methods of soil analysis (ed: C. A. Black). Part II.

Carson, P.L. 1980. Recommended potassium test. In: Recommended chemical soil test procedures for the north central region. Rev. Ed. North Central Regional Publication No: 221, North Dakota Agric. Exp. Stn. North Dakota State University. Fargo. USA. 20-21p.

Çağlar, K.Ö. 1949. Toprak bilgisi. Ankara Üniversitesi Yayınları. No:10, Ankara, 68-72s.

Çolak Esetlili, B., Pekcan, T., Aydoğdu, E., Telli Karaman, H., Yaman, Ş., Merken, Ö., Güler, A. 2021. Zeytinde (Olea europaea cv. Ayvalık) farklı potasyumlu gübre uygulamalarının verim ve zeytinyağı içeriği üzerine etkisi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1):118-126.

Dikmelik, Ü. 1984. Farklı yaşlardaki “memecik” zeytin ağaçlarında dane ve budama artıkları ile topraktan kaldırılan azot, fosfor ve potasyum miktarının saptanması. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Ülkesel Zeytincilik Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Bornova, İzmir.

Eryüce, N. 1979. Ayvalık bölgesi yağlık zeytin çeşidi yapraklarında bazı besin elementlerinin bir vegetasyon periyodu içindeki değişimleri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi.

FAO, 2021. Food and agriculture organization of the united nations statistics. web: http://www.fao.org/faostat3.fao.org/d ownload/Q/QC/E (Erişim Tarihi: 19.02.2021).

Fox, R.L., Aydeniz, A., Kacar, B. 1964. Soil and tissue tests for predicting olive yields in Turkey. Emp. Journ. Exp. Hort. 32 (125): 84-91.

Güner, H., 1969. Zeytinin kimyasal yaprak yapısı ile ürün verimi arasındaki ilişkilere dair bir araştırma, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 155, İzmir.

Güzel, N., Gülüt, K,Y. Büyük, K. 2002. Toprak verimliliği ve gübreler “bitki besin elementleri yönetimine giriş”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:253, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No:11-22. Basım No:6, Adana, s:268-292.

Haspolat G., Y. Nikpeyma, 2009. Gemlik zeytin çeşidinde biyolojik olarak şelatize edilmiş KNO3 (Potasyum Nitrat), ZnSO4 (Çinko Sülfat) ve MgSO4’ün (Magnezyum Sülfat) yapraktan uygulanmasının ve plastik malç uygulamasının meyve verimine etkisi, K.S.Ü. Doğa Bilimleri Derg.,12(2): 26-35s

Haberman, A., Dag, A., Shtern, N., Zipori., Erel., R., Gal, A. B., Yermiyahu, U. 2019. Long-term impact of potassium fertilization on soil and productivity in itensive olive cultivation. Soil and plant nutrition. Agronomy, 9(9): 525-535.

Igngnacio, S. 1969. El Abanado del Divo. Madrid.

Jackson, M.L. 1962. Soil chemical analysis. Prentice Hall Inc. Eng. Cliffs. Newyork. U.S.A., 183-187p.

Kacar, B., Fox, R.L. 1966. Boron status of some Turkish soils. University of Ankara, Yearbook of the faculty of Agriculture, Ankara, 9-11.

Kacar, B. 2012. Temel bitki besleme, Nobel Yayın No: 206, Ankara, ISBN 978-605-133-108-9 s:139.

Kacar, B., İnal, A. 2008. Bitki analizleri, Nobel Yayın No: 1241, Ankara, s: 171-212.

Kacar, B. 1995. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri, III. Toprak analizleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 3, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 217-254s.

Kacar, B. 1972. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri, II. Bitki analizleri, A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No: 3 Bizim Büro Basımevi, Ankara, s: 646.

McLean, EO. 1982. Soil pH and lime requirement in methods of soil analysis (A. L. Page et al. editör). Part II. 2nd American Society of Agronomy Inc. Publisher, Madison, Wisconsin, U.S.A., 199-224p.

Morettini, A. 1950. Olivi cultura. R:E:D:A: Roma. Editoria. Le Degli Agricoltori. Roma.

Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F. S., Dean, H.C. 1954. Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. U.S. Dept. of Agr. Vir., Washington D.C.. U.S.A., 139-141p.

Özbek N 1981. Meyve ağaçlarının gübrelenmesi. T.O.K.B. Ankara. p.280

Özilbey, N. 1997. Zeytinde bazı bitki büyüme düzenleyicilerin ve yaprak gübrelerinin mahsul miktarı ve kalitesine etkileri üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, İzmir.

Pekcan., T., Turan, H.S., Aydoğdu, E., Çolak Esetlili, B. 2013. Uslu ve Domat zeytin çeşitlerinde ürün ile kaldırılan besin elementlerinin mevsimsel değişimi. 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi. Genişletilmiş Özetleri Kitabı. 03-07 Haziran, s: 335-338, Nevşehir.

Pekcan, T., Çolakoğlu, H., Turan. H.S., Yavuz. N. 2004. Ege ve Marmara bölgesindeki zeytinliklerin toprak özellikleri ve mineral gübrelemenin verim üzerine etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi. Tarım-Sanayi-Çevre. Bildiriler Kitabı. Cilt: 1. 11-13 Ekim 2004, s: 277-284, Tokat.

Pekcan, T., Aydoğdu, E., Turan, H.S. 2020. Zeytin (Olea europaea) meyvesindeki bitki besin maddelerinin değişimi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(4): 475-483.

Saykhul, A., Chatzissavvidis, C., Dimassi, K. 2014. Growth and nutrient status of olive plants as influenced by foliar potassium applications, Journal of soil science and plant nutrient. Vol 14. No 3.ISSN 0718-9516

Seferoğlu, S. 1996. Ayvalık ve Edremit yöresinde yetiştirilen ayvalık zeytin çeşidinin beslenme statüsü ile kimi ögeleri arasındaki ilişkiler. E.Ü.Z.F. Doktora Tezi, Bornova-İzmir. s:80-88.

Sibbett, G.S., Ferguson, L. 2002. Nitrogen, boron, and potassium dynamic in 'on' vs 'off' cropped manzanillo olive trees in California, USA. Acta Hort. 586: 369-373.

Soil Survey Manual, 1951. U.S. Department of agriculture handbook. Washington. U.S.A.. 18:235p.

Soyergin, S. 1993. Bursa yöresi gemlik çeşidi zeytinlerinin bazı besin elementleri đçeriği ve bu elementlerin mevsimsel değişimleri, atatürk bahçe kültürleri merkez araştırma enstitüsü, doktora tezi, Yalova.

TÜİK, 2021. Türkiye istatistik kurumu, bitkisel üretim istatistikleri, web:http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1073 (Erişim Tarihi: 19.02.2021).

Villalta, L.C.L. 1997. Technique de la production. In Encyclopédie Mondiale de l’olivier. 1er eds, Conseil Oléicole International. 145-194.

Zarcinas, B.A., Cartwright, B., Spauncer, L.P. 1987. Nitric acid digestion and multielement analysis of plant materail by ınductively coupled plasma spectrometry. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 18: 131-147.

Zincircioğlu, N. 2018. Domat zeytin çeşidinde meyve yaprak besin elementleri değişimlerinin incelenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(2): 146-152.

Published

2021-09-04

How to Cite

PEKCAN, T. ., ÇOLAK ESETLİLİ, B. ., AYDOĞDU, E., KARAMAN, H. T., YAMAN, Şenay ., & HAKAN, M. . (2021). The Effects of Different Application of Potassium Fertilizer on Content of Nutrients in Gemlik Olive (Olea europaea L.). ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(3), 728–740. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss3pp728-740

Issue

Section

Articles

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.