Determination of Capitalization Interest Rate for Property Field Lands in Mecitozü District of Corum Province


Abstract views: 323 / PDF downloads: 272

Authors

  • Hüseyin SERT Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Samsun
  • İsmet BOZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Samsun

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss4pp833-845

Keywords:

Capitalization interest rate, land appraisal, land value, land rent, expert

Abstract

Due to the limitation of agricultural land, excessive demand for land and inflation, the values of agricultural lands vary according to regions, locations, and types of lands. The Income Capitalization Approach is commonly used for the valuation of agricultural lands. According to this approach, firstly the factors affecting the value of the land are examined, then the annual average net income (rent) of the land, and the valid capitalization interest rate in the region should be investigated. In this study, usable capitalization rates for property field lands in Mecitözü district of Çorum province were determined considering the types of lands. The data used in the study were collected from a stratified sample of 66 farm operations in the region, using a questionnaire filled during face-to-face interviews with farmers. Data were collected in the 2017-2018 production year period. It was determined by this study that 94.37% of the farms were operated by farmers who owned the land (own property), 3.38% by tenancy, and 2.25% by shared cropping system. Of the total agricultural land 25.64% was irrigated and 74.36% rain-fed land. According to the results of this study, the usable capitalization rate for the lands operated as property fields was 4.76% for irrigated fields, and 5.37% for rain-fed fields. These ratios are recommended to be used for land valuation and expropriation practices carried out in the region.

References

Alamyar, R., Boz, İ. 2021. Üreticilerin pirinç pazarlamada yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri: Takhar-Afganistan örneği. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(2): 381-392.

Aktaş, A.R. 2000. Tokat ili Niksar Ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının saptanması üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat.

Avcı, İ., Akay, M. 2012. Tokat ili Pazar ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti. Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1): 65-74.

Aydın, H. 2007. Zile Ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Başer, U., Kılıç, O. 2016. Arazi fiyatını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: (Samsun İli Ladik İlçesi Örneği). Türkiye XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs, Isparta, 1: 273-280.

Başer, U., Kılıç, O., Abacı, H.S. 2019. Arazi fiyatını etkileyen faktörlerin doğrudan ve dolaylı etkilerinin path analizi ile belirlenmesi: Samsun İli Ladik İlçesi Örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(1): 50-56. 52.

Birinci, A. 1993. Türkiye’de gayrimenkul (Tarla Arazisi ve Arsa) kıymetlerindeki değişme ve gelişmeler ve bu değişime etki eden faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Birinci, A. 1997. Erzurum ve Erzincan illerinde tarla arazilerinin kıymetlerinin takdirinde kullanılan kapitalizasyon ine etki eden faktörlerin tespiti üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Boz, İ. 2003. Avrupa Birligi Ortak Tarım Politikası. Editörler: Kar, M., ve H. Arıkan, Avrupa Birligi Ortak Politikalar ve Türkiye, Beta Yayınları, 217-260.

Boz, İ. 2004. Tarım sektörünün iktisadi kalkınmadaki rolü. Kalkınma ekonomisi: Seçme konular, Ed: Sami Taban-Muhsin Kar, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, ss (137-158).

Cinemre, H.A., Kılıç, O. 2015. Tarım Ekonomisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:11, (5.baskı), Samsun.

Dağdemir, V., Aşkan, E., Demir, O., Tercan, S. 2018. Ağri İli merkez ilçe tarim arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 33(2): 133-139.

Demircan, V. 1991. Adana ili Seyhan ve Yüregir ilçeleri kamulaştırma bölgesindeki tarla arazilerinin kıymet takdirinde uygulanabilir kapitalizasyon oranının tespiti üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Engindeniz, S. 2001. Beydağ Barajı göl alanında kalan tarım arazilerinin kamulaştırılmasında kullanılabilecek kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38(2-3).

İncir, S, 2015. Tokat İli Çevreli Beldesi tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının saptanması üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Keskin, G. 1994. Eskişehir İli tarla arazilerinde ortalama kapitalizasyon oranının bulunması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara

Kılıç, O. 1997. Samsun ili Çarşamba ve Terme ilçelerinin ova köylerinde fındık üretimine yer veren tarım işletmelerinin ekonomik analizi ve fındığa alternatif üretim planlarının araştırılması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kılıç, O. 2011a. Kamulaştırma davalarında arsa-arazi ayrımı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1): 15-18.

Kılıç, O. 2011b. Tarım arazisi için kapitalizasyon oranının hesaplanması. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 26(2): 181-187.

Kilic, O., Baser, U., Gulser, C. 2019. Factors explaining urban land value variability: a case study in Atakum District, Samsun-Turkey. New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 18(4).

Mülayim, Z. G. 2008. Tarımsal değer biçme ve bilirkişilik. Yetkin Yayınevi Ankara.

Öztürk, B. 2013. Maddi duran varlıklarda amortisman ayrılmasının Vuk ve Tms Uygulamaları Açısından karşılaştırmalı incelenmesi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Taş, L. 2020. Organic olive growth opportunities in the GAP Region. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 704-716.

Yamane, T. 2001. Elementary sampling methods (Turkish translation) Literatür Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İstanbul.

Published

2021-12-12

How to Cite

SERT, H. ., & BOZ, İsmet . (2021). Determination of Capitalization Interest Rate for Property Field Lands in Mecitozü District of Corum Province. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(4), 833–845. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss4pp833-845

Issue

Section

Articles