Evaluation of Landscape Plants of Seyhan (Adana) District in Terms of Beekeeping


Abstract views: 183 / PDF downloads: 111

Authors

  • Fazlı ÖZTÜRK Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van
  • Kumru Özge GÖRHAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss4pp939-948

Keywords:

Süs bitkileri, Arı bitkileri, Bal bitkileri, Peyzaj, Seyhan

Abstract

This study was carried out in 2017-2020 to evaluate the ornamental plants used in the recreation areas of Adana's Seyhan district in terms of beekeeping. The material of the research; plant samples, plant photos and floristic lists. It was determined that the plants diagnosed were 159 taxa belonging to 65 families. The first four families containing the most taxa are respectively; Asteraceae (15 taxa), Cupressaceae (12 taxa), Rosaceae (11 taxa) and Poaceae (8 taxa) families. These ornamental plants determined in the study area; It consists of 58 trees, 41 shrubs, 17 vines and climbers, 28 seasonal, 12 grass and ground cover plants. While 112 of these species are dicotyledonous and 47 are monocotyledonous; 81 are natural and 78 are exotic plants. 51 of the taxa show aromatic properties. By classifying the detected taxa as Nectar, Pollen and Secretion as honey source, the importance of the rich floristic structure in terms of beekeeping has been revealed.

References

Acartürk, R. 2006. Park ve bahçe peyzajında süs bitkileri ve yer örtücüleri. OGEM Vakfı. Ankara.

Adana Valiliği, 2015. Adana’nın tarihçesi. http://goo.gl/QIKJnd. 1973 Adana İl Yıllığı (Erişim tarihi: 15.05.2015).

Aktan, T., Altan, Y. 2011. Yenişehir (Bursa) mezarlıklarının doğal süs bitkileri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2): 31-39.

Aslanboğa, İ. 2002. Bitkilendirmenin ilkeleri. T.C. Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayınları. İzmir.

Baytop, A. 1998. Botanik kılavuzu. İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yayınları. İstanbul.

Çukurova Belediyesi, 2014. Park ve bahçeler. http://goo.gl/lVFGhQ. Çukurova Belediyesi. Adana (Erişim tarihi: 15.03.2014)

Davis, P.H. (ed.) 1965-1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh Univ. Press, 1-9 and Suplement. Edinburgh.

Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., (eds.) 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh Univ. Press, 10. Edinburgh.

Döner, Ö., İnci, H. 2021. Bingöl ilinin farklı bölgelerinden elde edilen propolislerin protein oranı ve kül miktarı açısından karşılaştırılması. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(2): 372-380.

Ekici B., Sarıbaş M. 2006. Bartın kenti peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bitki materyali üzerine bir araştırma. Z.K.Ü. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9): 1-9.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye bitkileri kırmızı kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Yayın no: 18, Ankara.

Ercan, S. 2016. Seyhan (Adana) ilçesine ait rekreasyon alanlarında peyzaj amaçlı kullanılan süs bitkileri. Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Erduran, F., Kabaş. S. 2010. Parklarda ekolojik koşullarla dengeli, işlevsel ve estetik bitkilendirme ilkelerinin Çanakkale halk bahçesi örneğinde irdelenmesi. Ekoloji, 19(74): 190-199.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (eds.) 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Island. Vol. 11. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. 2012. Türkiye bitkileri listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul. 1290.

Güzelmansur, A. 2006. Ülkemizde ithal edilen süs ağaç türlerinin doğu akdeniz bölgesi yeşil alanlarında kullanımlarının irdelenmesi. Yüksek lisans tezi, basılmamış). Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.

Hatipoğlu, A., Gülgin, B. 2000. Tek ve çok yıllık mevsimlik çiçekler. Kent Matbaası, İzmir.

Karakuş, H., Türkmen, N., 2011. Adana kent içi park ve cadde kenarlarında yetişen bitkilerin floristik özellikleri (yüksek lisans tezi, basılmamış). Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Küçük, V. 2002. Isparta kenti yol ağaçlandırmaları üzerine araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Lavelle, M. 2006, The world encyclopedia of wild flowers and flora. Anness; illustrated edition, United Kingdom. 256.

Lord, T. 2003. Flora: The Gardener's Bible: MoreThan 20,000 Garden Plants from Around the World (Vol 2). CassellPublishing, United Kingdom.

Lord, T. 2003. Flora: The gardener's bible: more than 20,000 garden plants from around the world (Vol 1). Cassell Publishing, United Kingdom.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2015. İklim verileri (Adana). http://goo.gl/TNZh0n.MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Erişim tarihi: 15.05.2015.

Ortaçeşme, V., Uzun, G. 1997. Adana ili Akdeniz kıyı kesiminin ekolojik peyzaj planlama ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve optimal alan kullanım önerileri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12: 41-50.

Öztürk, F., Behçet, L. 1998. Kurubaş Geçidi (Van) Florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 1(5): 15-35.

Öztürk, F., Erkan, C. 2004. Van gölü havzasındaki floristik yapının arıcılık açısından önemi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi,21-24 Haziran 2014, Adana.

Öztürk, F., Ölçücü, C. 2008. Tigem alparslan çiftliği ve çevresi (Muş) florası. 19. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran 2008, Trabzon. 444.

Öztürk, F., Ölçüçü, C. 2012. Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus’un (Liliaceae) Türkiye’deki yayılışı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 3-7 Eylül 2012, İzmir. 661.

Öztürk, F., Çığ, A., Ölçücü, C., Başadoğan, G. 2013. Natural, Aesthetic and Aromatic Plants of Lake Van Basin. International Caucasian Forestry Symposium. 24-26 Octaber 2013, Artvin. 1064.

Öztürk, F., Erkan, C., Çiriğ, N., Öğün, E., Özok, N., Ölçüçü, C. 2017. Assessment of landscaping plants in respect of beekeeping in Van Province. Van YYÜ. Tar. Bit. Derg., 27(4): 615-621.

Philips, R., Grant, S. 1980. Grasses, ferns, mossesand lichens of great britain andıreland.Published by Littlehampton Book Services Ltd., United Kingdom.

Press, B. 1996. Collins wild guide – trees. collins press, London. 192.

Rice, G. 2006. Encyclopedia of Perennials. Dorling Kindersley Ltd, London.

Sorger, F. 2004. Türkiye çiçekleri. Laser Ofset Matbaa, Ankara. 601.

Tutin, H.G., Heywood, V.H. 1964-1980, Flora Europaea, Vol.1-5. Press Cambridge Univ.,London.

Türkmen, N., Düzenli, A. 1989. Çukurova Üniversitesi kampus alanının doğal bitkileri, Habitatları ve Hayat Formları. Çukurova Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 3(1): 151-168.

Serin, Y. 2008. Türkiye'nin çayır ve mera bitkileri. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Matbaası, Ankara.

Seyhan Kaymakamlığı, 2012. Seyhan İlçemizin Tarihçesi. http://seyhan.meb. gov.tr/www/ilcemizin-tarihcesi/icerik/14.

Adana-Seyhan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Adana. Erişim tarihi: 12.02.2015.

Yücel, E., Yaltırık, F., Öztürk, M. 1995. Süs bitkileri (Ağaçlar ve Çalılar) Ornamental Plants (Trees and Shrubs). Anadolu Üniversitesi Yayınları No.833, Fen Fakültesi Yayınları No.1, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir. 183.

Yücel, G.F. 2007. Park alanlarında kullanıcı memnuniyeti açısından bakımın önemi. Y.T.Ü. Mim. Fak. E-Dergisi, 2(3): 176-187.

Published

2021-12-12

How to Cite

Fazlı ÖZTÜRK, & Kumru Özge GÖRHAN. (2021). Evaluation of Landscape Plants of Seyhan (Adana) District in Terms of Beekeeping. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(4), 939–948. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss4pp939-948

Issue

Section

Articles