The Effect of Liquid Organic Fertilizer Applied on Tobacco Seedlings in the Aegean Region on The Yield and Yield Components and Some Quality Characteristics


Abstract views: 349 / PDF downloads: 178

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id294

Keywords:

Tobacco, organic fertilizer, Aegean Region, quality

Abstract

This study was carried out in the farmer's field in Nikfer village of Tavas district of Denizli province in 2021. The aim of the research is to determine the effect of liquid organic fertilizer applied to tobacco seedlings in the Aegean Region on yield and yield components and some quality characteristics. In the trial, Saribaglar 407 tobacco varieties were used and experimental design was Randomized Complete Block Design with three replications. In the study, plant height (cm), number of the leaves (per/plant), leaf width (cm), leaf lenght (cm), yield (kg ha-1) tobacco visual quality, flowering days, total alkaloid (nicotine) (%), total reducing sugar (%), ammonium (%), nitrate rate (%) were determined. According to the results of the research, the plant height is between 74.3-76.3 cm, the number of leaves is between 30.7-34.3 per plant-1, the leaf width is between 5.9-6.2 cm, the leaf length is between 12.3-12.9 cm. was found. It was determined that the number of flowering days varied between 63-66 days, the total alkaloid ratio 0.6-0.91%, ammonia ratio 0.057-0.107%, total reducing sugar ratio 4.36-5.3%, nitrate ratio 0.057-0.107%. It was determined that the yield was 134.8 kg da-1 in liquid organic fertilizer (Siapton) application and 112.7 kg/da in control. In the study, visula quality were obtained in 67 in the control and 71 in the Siapton application, and the highest AG amount was found in Siapton application with 50.5%, and the highest BG amount was determined in the control with 69.2%.

 

 

References

Anonim, 2005a, ISO11732:2005

Anonim, 2006, TSE 1000 Türk Tütünleri Standardı UDK 633.71. Ankara.

Anonim, 2010a, CORESTA Recommended Method N° 35

Anonim, 2010b, CORESTA Recommended Method N° 38

Anonim, 2015, CORESTA Recommended Method N° 36

Anonim, 2018, Tütün Eksperleri Derneği, 2018 Tütün Raporu Web sitesi, https://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=30641&tipi=38&sube=0 (Erişim Tarihi: 14.11.2021)

Anonim, 2020, Tütün Eksperleri Derneği, 2020 Tütün Raporu Web sitesi, http://www.tutuneksper.org.tr/files/sidebar/Tutun_Raporu_3f8e8dbgv7uo8.pdf (Erişim Tarihi: 16.11.2021)

Anonim, 2022, Tütün Eksperleri Derneği, Web sitesi http://www.tutuneksper .org.tr. (Erişim tarihi: 20.01.2022)

Açıkgöz, N., İlker, E., Gökçöl, A. 2004, Biyolojik araştırmaların Bilgisayarda Değerlendirilmeleri E.Ü. Tohum Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:2 Bornova/İzmir.

Akehurst, B.C. 1968, Tobacco. Longman, 551 pp. London, England.

Cabadan, H., Ekren, S., İlker, E. 2014. Effects of different fertilizer application on the yield of Izmir tobacco. 25th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry. Poster Presentation. Vol. 2, pp.249-252. 25-27th September 2014 Cesme-Izmir/Turkey.

Çamaş, N., Karaali, H., Özcan, H. 2007, Erbaa-Taşova şartlarında farklı gübre dozlarının basma tütün genotipinin verim, kalite ve teknolojik özellikleri üzerine etkileri. 2007 Yılı TTL Dış Tic. A.Ş.’nin Araştırma Sonuç Raporu.

Çamlıca, M. 2018, Bolu koşullarında tütün (Nicotiana tabacum L.) çeşit ve popülasyonlarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bolu-2018.

Çelen, A.E., Yuksel, O., Ekren, S., İlker, E. 2015. The effects of different curing methods on some chemical properties and tobacco quality of ızmir type tobacco. 26th International Scientific Expert Conference of Agriculture and Food Industry. 27-30 September 2015. Sarejova/Bosna-Herzogania. (Oral Presentation)

Delibacak, S., Ongun, A.R., Ekren, S. 2014, Influence of soil properties on yield and quality of tobacco plant in akhisar region of Turkey. Eurasian Journal of Soil Science, 3: 286-292.

Ekren, S. 2007. Ekren, S., 2007, Ege Bölgesi Tütünlerinde Verim ve Kalitenin Değişmesinde Etken Olan Faktörlerin Araştırılması. E.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi. Bornova/İzmir

Ekren, S., Sekin, S. 2008, Ege Bölgesi tütünlerinin verim ve bitkisel özellikleri ile aralarındaki ilişkilerin saptanması. E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova/İzmir.

Ekren, S., Geren, H., Çevik, Ö. 2021. Farklı azot dozlarının flue-cured (Virginia) tütününde verim ve bazı verim özelliklerine etkisi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(1):202-209.

Er, C. 1994. Tütün. İlaç ve Baharat Bitkileri. A.Ü.Z.F. Yayınları. Yayın No: 1359. Ankara.

Gencer, S. 2001, Türkiye tütün çeşitleri. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları. Yayın No: 101. Menemen / İzmir

Gencer, A.S. 2002. Türkiye tütün popülasyonlarında bazı özelliklerin saptanması I: Marmara ve Karadeniz Bölgeleri. Anadolu, 12(1): 83-95.

Genç, İ., Tükel, T. 1987, Tarımsal ekoloji. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:29, Adana.

Harputlu, U., Ekren, S., Ilker, E. 2014. Assesment of different fertilizer doses on yield Izmir tobacco variety under irrigated and non-irrigated conditions. 25th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry. Poster Presentation. Vol. 2, pp.289-292. 25-27th September 2014 Cesme-Izmir/Turkey.

Korkmaz, A. 2006, Ege Bölgesi geçit koşullarında bazı tütün çeşitlerinin agronomik ve kalite özellikleri üzerine bir araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). Bornova/İzmir.

Kurt, D., Yilmaz, G. 2018. Hand groups oriented yield and grade index characters of oriental tobaccos. Anadolu J Agr Sci., 33: 254-260.

Küçüközden, R., Peksüslü, A., Sekın, S. 2002. Yield and quality characters of izmir type tobacco cultivars ın ızmir region of Turkey. Balkan Scientific Conference Quality And Efficiency Of The Tobacco Production, Treatment And Processing.Plovdiv, Bulgaria. September 2002

Mercimek, V. 2016, Oryantal tütünde (Nicotiana tabacum L.) hasat sonrası farklı kurutma sistemlerinin verim ve kalite özelliklerine etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi). Tokat-2016

Otan, H., Apti, R. 1989. Tütün. T.C. T.O.K.İ.B. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 83. Menemen-İzmir.

Öz, H.H. 2016. Tütüne (Nicotiana tabacum L.) alternatif olabilecek tek yıllık tarla bitkilerinin saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Aydın.

Peksüslü, A. 1998. Bazı türk tütün çeşitlerinin İzmir-Bornova koşullarında morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri. Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova- İzmir.

Peksüslü, A., Gencer, S. 2002. Ege, Marmara ve Karadeniz bölgesi tütünlerinin kimyasal özelliklerinin saptanması. 2001 Yılı Sonuç Raporu. T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlügü Ege Tarımsal Arastırma Enstitüsü, Menemen, İzmir.

Sencar, Ö., Gökmen, S. 2004, Tarımsal Ekoloji, GOÜ Ziraat Fakültesi Yayınları No:8, Ders Notları Serisi, No: 3, Tokat.

Sekin, S. 1979, Tobacco studies on some of methods of analysis, associated professor thesis (unpublised), Ege University Faculty of Agriculture. Department of Agronomy, İzmir.

Sekin, S., Peksüslü, A. 1995, Ege Tütün genotip ve ıslah hatlarinin performanslari (1993-1995). I. agronomik özellikler. Milli Tütün Komitesi Bilimsel Araştirma Alt Komitesi 13.Toplantisinda Sunulan Bildiriler ve Toplanti Tutanaklari. 25-27 Ekim 1995. Cevizli/İstanbul.

Şuben, M. 1976, Tütün endüstrisinde kalite kontrolü. Tekel Genel Müdürlüğü Yayinları. İstanbul.

Tso, T.C. 1972. Physiology and Biochemistry of Tobacco Plant. Dowden. Hutchinson and Ross. Inc. Stroudsburg. Pa

Tuncay, H., Sekin, S., Özçam, A. 1985. Akhisar-Manisa bölgesinde tütün yetiştirilen toprakların toprak özellikleri ve toprak özellikleri ile tütün kalitesi arasındaki ilişkiler. Araştırmalar. Doğa Tu. Tar. Or. D.C.10.S.3.

Usturalı, A., Apti, R., Otan, H., Yazan, G., Şengül, H. 1998. Ege tütün bölgesinde sarıbağlar alt populasyonunda seleksiyon çalışmaları. Anadolu dergisi, 8(1): 1-15.

Uz, E. 1997. İki Ege tütün çeşidinde farklı dikim zamanları ile plastik örtülü yüksek tünelde kurutmanın verim ve kalite üzerine etkileri. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. (Doktora Tezi). Bornova/İzmir.

Wolf, F.A. 1962, Aromatic or oriental tobaccos. Duke University Pres. Durhan. N.C.

Yagaç, Ç. 2015, Ege bölgesi tütün çeşitlerinin denizli koşullarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tekirdağ- 2015

Yılmaz, G., Kınay, A., Kandemir, N. 2013. Oriental tütün (Nicotiana tabacum L.) tiplerinde heterozis etkisinin incelenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi. 10-13 Eylül, Konya.

Published

2022-06-15

How to Cite

KARABULUT, Y., & EKREN, S. (2022). The Effect of Liquid Organic Fertilizer Applied on Tobacco Seedlings in the Aegean Region on The Yield and Yield Components and Some Quality Characteristics. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(2), 282–293. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id294

Issue

Section

Articles