The Effect of Different Sowing Times on the Yield and Yield Components of Peanut (Arachis hypogaea L.) in Siirt Conditions


Abstract views: 268 / PDF downloads: 181

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id305

Keywords:

Groundnut, variety, Siirt, province, sowing time, yield, yield compounds

Abstract

This research was carried out to determine the effect of different sowing times on the yield and yield components of the varieties of NC-7 and Halisbey groundnut (Arachis hypogaea L.) at the experimental site of the Faculty of Agriculture, Kezer Campus of Siirt University in the 2015 peanut production  season.  The experiment was set up in three replications according to the split parcel trial design in random blocks, with planting times (15 April, 30 April, 15 May, 30 May, 15 June and 30 June) for the main parcels and the cultivars sub plot. Sowing was done with a trial seeder. In the study; It was investigated characteristics such as plant length, number of plant side branches, number of pod per plant, internal rate of fruit, yield of pod per plant, seed yield per plant, 100 seed weight, yield of crustaceans,  storage internal yield, crude oil ratio, and crude oil yield. As a result of the research; the Halisbey variety used as a material in the experiment was beter adapted (average yield 45.67 kg/da) to the ecological conditions of the Siirt province than NC-7 cultivar (average yield 367.86 kg/da). The highest of yield was obtained from Halisbey variety with 549.40 kg / da at 3th sowing time (15 May) and the lowest yield was obtained from NC-7 with 293.45 kg / da at 15th June (5th sowin time). The lowest plant length was taken from the NC-7 cultivar with 25.27 cm at the 5th sowing time and the highest plant length from the Halisbey cultivar with 35.27 cm at the 1st sowing time. It was found that sowing time and variety effect on yield were important as statistically, but sowing time and cultivars interaction was not found important.

References

Arıoğlu, H. 2013. Yerfıstığı Tarımı Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü http://halisarioglu.com/doc /YerFistigi.doc (Erişim Tarihi: 13.01.2015)

Arıoğlu, H., Bakal, H., Güllüoğlu, L., Kurt, C., Onat, B.. 2016. Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2): 24-29

Aytekin, R.İ., Çalışkan, S., 2016. Bazı yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) çeşitlerinin niğde koşullarında yetiştirilebilme olanaklarının belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (Özel sayı-2):13-17.

Baran, N., Andırman, M., 2022. Batman Şartlarında Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özelliklerin Belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi 6(1): 58-63.

Canavar, Ö., Kaynak, M.A. 2008. Effect of different planting dates on yield and yield components of peanut (Arachis hypogaea L.). Turkish Journal Agriculture and Forestry, 32: 521-528.

Çalışkan, M.E., Mert, M., İşler, N., Çalışkan, S. 2000 Hatay yöresinde ıı. ürün olarak yetiştirilen virginia tipi bazı yerfıstığı (Arachis hypogaea L. subs. hypogaea var. hypogaea) genotiplerinin önemli tarımsal ve kalite özellikleri ile bu özelliklerin verim oluşumuna etkileri. Turk J Agric For 24: 87–94

Çil, A., Çil A.N., Akkaya M.R., Kıllı F. 2011. Virginia tipi bazı yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) genotiplerinin çukurova koşullarında kalite özellikleri ile bu özelliklerin verim oluşumuna etkileri. GAP VI. Tarım Kongresi. S 607-614.

Çil, A.N., Çil, A., Akkaya, M.R., Şahin, V. 2016. Çukurova koşullarına uygun geliştirilen yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) genotiplerinin bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (Özel sayı-2):18-23

Eryiğit, T., Akış, R., Yıldırım, B., Kaya, A.R. 2015. Farklı sıra aralığının yerfıstığında (Arachis hypogea L.) verim ve verim unsurlarına etkisi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015, Çanakkale)

Eşkalen, A., Yılmaz, A. 1993 Kahramanmaraş koşullarında ana ürün olarak yetiştirilen yerfıstığı çeşitlerinin verim ve kimi özelliklerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10: 210-220

Kadiroğlu, A. 2016. Yerfıstığı Yetiştiriciliği. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya, 1-2.

Kadiroğlu, A., Baydar, H., Kocatürk, M. 2011. Yerfıstığında jips uygulamasının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28 (2):42-54.

Kurt, C., Arıoğlu, H. 2008 Ana ürün yerfıstığı yetiştiriciliğinde tek ve çift sıralı ekim yöntemlerinin verim ve önemli tarımsal özelliklere etkisi. Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, 17-4

Söğüt, T., Öztürk, F., Kızıl, S. 2016 Effect of sowing time on peanut (Arachis hypogaea L.) cultivars: I. yield, yield components, oil and protein content. Scientific Papers. Series A. Agronomy.

Ülger, A. 2010 Farklı ekim zamanı ve bitki sıklıklarının yerfıstığında bitki gelişimi ile meyve verimi ve kalitesine etkileri. Yüksek Lisans Tezi Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Hatay.

Üçeçam, D., Hayli, S. 2004 Osmaniye ilinde yerfıstığı tarımı ve önemi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2): 67-92.

Yılmaz, H.A. 1999. Farklı ekim sıklıklarının iki yerfıstığı (Arachis hypogea L.) genotipinde verim, verim unsurları, yağ ve protein içeriklerine etkisi. Tr. J. of Agriculture and Forestry 23: 299–308.

Yılmaz, H.A., Bayraktar, N. 1996. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş koşullarında II. ürün yerfıstığı (Arachis hypogea L.) çeşitlerinin verim ve bazı verim öğeleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 5(1): 28-39.

Published

2022-06-15

How to Cite

ARSLAN, H., EKİN, Z. ., & YOLBAŞ, M. . (2022). The Effect of Different Sowing Times on the Yield and Yield Components of Peanut (Arachis hypogaea L.) in Siirt Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(2), 247–259. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id305

Issue

Section

Articles