Comparison of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Genotypes in terms of Herbage and Seed Yield


Abstract views: 26 / PDF downloads: 25

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id308

Keywords:

Medicago sativa, genotype, green herbage, dry herbage, protein, yield

Abstract

This research was carried out for three years with 8 different alfalfas (Medicago sativa L.) genotypes in the research area of Dicle University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops in 2017-2019. No observations were made in the first year of the study. According to the two-year average results, the plant height is 69.50-82.38 cm, the number of stems per plant is 24.63-38.88, the green herbage yield is 241.8-558.9 g/plant, the dry herbage yield is 67.9-154.1 g/plant, the crude protein yield is 16.88-37.76 g/plant, the dry herbage rate is 28.12-29.05%, biological yield is 107.1-260.9 g/plant, seed yield is 12.99-18.15 g/bitki, thousand grain weight is 1.499-1.759 and harvest index ranged between 6.93-12.12%. According to the investigated parameters, in terms of plant height 8, 3, 6, 7, 4 and 2; in terms of the number of stems per plant 8, 3, 2 and 4; in terms of green herbage and dry herbage yield 8, 3, 4 and 6; in terms of crude protein yield 8, 3 and 4; in terms of seed yield and harvest index 8 genotypes gave the highest values. In the relations between features; positive and significant relationships were found between plant height and the number of stems per plant, green and hay herbage, and between green herbage yield and dry herbage yield and crude protein yield. It will be useful to consider genotypes 8, 3, 4 and 6 with high yield values in future breeding studies.

References

Akbari, N., Avcıoğlu, R. 1992. Ege bölgesine uygun bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin agronomik özellikleri ile yem kaliteleri üzerinde araştırma. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.

Albayrak, S., Türk, M., Sevimay, C.S. 2015. Some characteristics of alfalfa (Medicago sativa L.) populations in Lake Regions of Turkey. Agronomy, LVIII: 354-356.

Albayrak, S., Türk, M., Sevimay, S.C., Kazaz, S., Tonguç, M. 2014. Göller yöresinde adi yonca (Medicago sativa L.) populasyonlarının toplanması ve karakterizasyon çalışmaları. Tübitak, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu. Proje No: 110O257.

Al-Kahtani, S.N., E.K. Abdou Taha, M. Al-Abdulsalam, 2017. Alfalfa (Medicago sativa L.) seed yield in relation to phosphorus fertilization and honeybee pollination. Saudi Journal of Biological Sciences, 24 (5): 1051-1055.

Avcı, M., Hatipoğlu, R. Yücel, H., Gültekin, R. 2010. Tozlayıcı arıların yonca (Medicago sativa L.) klon hatlarının meyve ve tohum tutmasına etkisi. Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(Suppl-B): 305-311.

Basbag, M., Gul, I., Saruhan, V. 2004. Performance of lucerne cultivars under irrigated conditions in the Southeastern Anatolia Region of Turkey. New Zealand Journal of Agricultural Research, 47(2): 225-232.

Basbag, M., Demirel, R., Avci, M. 2009. Determination of some agronomical and quality properties of wild alfalfa (Medicago sativa L.) clones in turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7(2): 357-359.

Başbağ, M. 1994. GAP koşullarında farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin yonca (Medicago sativa L.)’nın Tohum Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.

Bıçakçı, E., Balabanlı, C. 2016. Çoklu melez parsellerinde yeralan yonca genotiplerinin tohum tutma özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(3): 587-591.

Çaçan, E., Kökten, K., Seydoşoğlu, S. 2020. Determining the performance of alfalfa population collected from a narrow agroeceological zone of Turkey. Ciência Rural, 50(11): e20190721.

Demiroğlu, G., Geren, H., Avcıoğlu, R. 2008. Farklı yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin Ege Bölgesi koşullarına adaptasyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45(1): 1-10.

Eren, B. 2019. Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Iğdır.

Gülcan, H., Anlarsal, A.E. 1992. GAP bölgesi’nde sulu koşullarda yetiştirilebilecek yonca çeşitlerinin saptanması üzerine araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. GAP Tarımsal Araştırma ve İnceleme Proje Paketi (Sonuç Raporu), GAP Yay. No: 61, Adana.

Harmanşah F. 2018. Türkiye’de kaliteli kaba yem üretimi, sorunlar ve öneriler. TÜRKTOB Dergisi, 25: 9-13.

Iannucci, A., Fonzo, N.D., Martiniello, P. 2002. Alfalfa (Medicago sativa L.) seed yield and quality under different forage management systems and irrigation treatments in a mediterranean environment. Field Crops Research, 78(1): 65-74.

JMP, 2002. A Business Unit of SAS. SAS Instute, USA.

Kaske, K. 2006. Seed yield performance of alfalfa (Medicago sativa L.) varieties under rain fed nvironment: A vital prospect for domestic production of alfalfa seed. 14th Annual Conference of Ethiopian Society of Animal Production, January, Ethiopia, 11-17.

Kır, B., Soya, H. 2008. Kimi mer’a tipi yonca çeşitlerinin bazı verim ve kalite özellikleri üzerinde bir araştırma. Ege Ünüversitesi Ziraat Fakakültesi Dergisi, 45(1): 11-19.

Öten, M., Albayrak, S. 2014. Batı Akdeniz sahil kuşağında yaygın yonca (Medicago sativa L.) populasyonlarının toplanması ve morfolojik karekterizasyonu. Derim, 31(2): 79-88.

Sarıtaş, Y. 2019. Doğal vejetasyondan toplanarak değerlendirilmesi yapılmış yonca genotiplerinde üstün klon hatlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Sevimay, C.S. 1992. Ankara koşullarında elçi yoncası klonlarında tohum teşekkülüne ve seçilen klonların ileriki döllerinde yem üretimine etki eden faktörler. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

Turan, N., Seydoşoğlu, S. 2020. Farklı oranlarda karıştırılan yonca, korunga ve italyan çimi hasıllarının silaj ve yem kalitesine etkisinin araştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(3): 526–532.

Yüksel, O., Albayrak, S., Türk, M., Sevimay, C.S. 2016. Dry matter yields and some quality features of alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars under two different locations of Turkey. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 20(2): 155-160.

Published

2022-06-15

How to Cite

KALKANLI, M. B. ., & BAŞBAĞ, M. (2022). Comparison of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Genotypes in terms of Herbage and Seed Yield. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(2), 307–317. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id308

Issue

Section

Articles