The Effect of Different Row Spacing on Yield and Yield Components of Safflower (Carthamus tinctorius L.)


Abstract views: 381 / PDF downloads: 228

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id309

Keywords:

Safflower (Carthamus tinctorius L), varieties, Kızıltepe, row space, yield, yield factors

Abstract

This study was carried out in order to determine the effect of different row spacing on yield and yield components of some safflower (Carthamus tinctorius L.) varieties in 2016-2017 vegetation period, winter seeding under the conditions of Kızıltepe plain in Mardin province. As used a material to four different safflower varieties (Asol, Olas, Linas and Balci) were used for different row spacing (10, 20, 30 and 40 cm). In all these applications, the distance intra row is kept constant to 10 cm. The research was established with three replications in according to Randomized Parcel Trial Design in Random Blocks. The varieties (Asol, Linas, Balci, Olas) are placed randomly on the main parcels, with the spacing between 10, 20, 30 and 40 cm. According to the results of the research; The highest yield was obtained from Linas with 206.33 kg da-1 and the lowest yield was obtained from Olas with 184.42 kg da-1. It has been determined that Linas varieties provide better adaptation to Kızıltepe ecological conditions. The highest yield was obtained from Linas varieties with 262,33 kg da-1 at the 40 cm row spacing, and the lowest decare yield was obtained from Olas with 163,69 kg da-1 at a spacing of 20 cm. While the lowest plant height was taken from Balcı variety with 164,67 cm and 10 cm row spacing, the highest plant height was obtained from Linas varieties with 183,00 cm and 10 cm row spacing. When looking at the average of varieties; There were determined between that the number of branches per plant 12.30-16.14 pieces (10-40 cm), the number of table per plant 12.58-16.49 pieces (10-40 cm), table diameter 2.29-2.40 mm (40-30 cm), seed yield per plant 9.20-15.86 g plant-1 (10-40 cm), 1000 seed weight 32.57-35.04 g (30-40 cm), protein content %18,69-20,25 (10-40 cm), and the rate of oil 41.16-41.54% (30-10).

 

 

References

Andirman, M., Karaaslan, D. 2021. The effect of different nitrogen and phosphorous levels on the petal yield of some safflower varieties and some agronomic parametrelers in the irrigation conditions of Diyarbakir. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(3): 659–668.

Arslan, B., Altuner, F., Tunçtürk, M., 2003. Van'da yetiştirilen bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin verim ve verim özellikleri üzerinde bir araştırma. Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi /3-17 Ekim: 468-470.

Aydın, O. 2012. Aspirde (Carthamus tinctorius L.) farklı ekim sıklıklarının verim ve kalite üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Konya.

Bayramin, S. 2006. Aspir (Carthamus tinctorius L.) – Kolza (Brassica napus spp. oleifera L.) tarım ve ıslahı, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara: 74-77.

Coşge, B., Kaya, D. 2008. Performance of some safflower (Carthamus tinctorius L.) varieties sown in late-autumn and late-spring. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi: 1-13.

Coşkun, Y. 2014. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’in kışlık ve yazlık ekim olanakları. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(4): 462-468.

Dalgıç, H. 2011. Farklı bitki sıklığı ve yabancı ot mücadelesi uygulamalarının aspirde verim ve kaliteye etkisi. Yüksek Lisans Tezi Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Konya.

Eryılmaz, T., Yeşilyurt, M.K., Cesur, C., Yumak, H., Aydın, E., Çelik, S.A., Yıldız, A.K. 2014. Yozgat İli şartlarında yetiştirilen aspir (Carthamus tinctorius L.) dinçer çeşidinden üretilen biyodizelin yakıt özelliklerinin belirlenmesi. Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 66200, Yozgat.

Gürsoy, M., Başalma, D., Nofouzi, F. 2018. Farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerin aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin verim ve verim ögelerine etkileri. Selcuk Journal of Agricultureand Foodsciences, 32(1): 20-28.

Hatipoğlu, H., Arslan, H., Karakuş, M., Köse, 2012. Şanlıurfa koşullarında farklı aspir çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) uygun ekim zamanlarının belirlenmesi. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 1-16.

İlkdoğan, U. 2012. Türkiye’de aspir üretimi için gerekli koşullar ve oluşturulacak politikalar. Doktora Tezi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara: 1-5.

Katar, D., Arslan, Y., Subaşı, İ., Kodaş, R., Katar, N. 2015. Bölünerek uygulanan azotlu gübrelerin aspir (Carthamus tinctorius L.) bitkisinde verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11- 12.

Keleş, R., Öztürk, Ö. 2012. Farklı ekim zamanlarının bazı aspir çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, (1): 3-13.

Kızıl, S. 2002. Diyarbakır ekolojik koşullarında aspir (Carthamus Tinctorius L.)’de uygun ekim zamanının belirlenmesi üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 21280, Diyarbakır.

Köse, A., Bilir, Ö. 2017. Aspir bitkisinde (Carthamus tinctorius L.) farklı sıra arası mesafelerin ve ekim normunun taç yaprak verimi ve bazı bitkisel özellikler üzerine etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(1): 40–47.

Kunt, N. 2012. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de farklı sıra üzeri mesafelerinin ve yabancı ot mücadelesinin verim ve kalite üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Konya.

Nacar, A.S., Değirmenci, V., Hatipoğlu, H., Taş, M., Arslan, H., Çıkman, A., Şakak, A. 2016, Harran ovası koşullarında yazlık aspir bitkisinde sulamanın verim ve yağ kalitesi üzerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (Özel sayı-2):149-154

Özel, A., Demirbilek, T., Çopur, O., Gür, A. 2004. Harran ovası kuru koşullarında farklı ekim zamanları ve sıra üzeri mesafelerinin aspir (Carthamus tinctorius L.)’in taç yaprak verimi ve bazı bitkisel özelliklerine etkisi. H.R. Ü.Z.F. Dergisi, 8 (3/4):1-7, Şanlıurfa.

Öztürk, Ö., Ada, R., Akınerdem, F. 2009. Bazı aspir çeşitlerinin sulu ve kuru koşullarda verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(50): 16-27.

Samancı, B., Özkaynak, E., Başlama, D., Uranbey, S. 2001. Ankara ve Antalya’da yetiştirilen bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının verim ve verimle ilgili özellikler üzerine etkileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1):1-29, Ankara.

Serim, A.T., Asav, Ü., Türkseven, S. 2015. Ankara ili aspir (Carthamus tinctorius L.) ekiliş alanlarında bulunan yabancı otların tespiti. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 18(1): 19-23.

TUİK, 2017. www.tuik.gov.tr, Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikleri

Url-1 İşler, N,.Aspir Tarımı, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Hatay: 3-19. (Erişim Tarihi: 30.01.2018)

Published

2022-06-15

How to Cite

ARSLAN, H., & GÜLER, D. . (2022). The Effect of Different Row Spacing on Yield and Yield Components of Safflower (Carthamus tinctorius L.). ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(2), 294–306. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id309

Issue

Section

Articles