The Effects of Different Sowing Times on Straw Yield and Straw Quality of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.)


Abstract views: 166 / PDF downloads: 113

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id310

Keywords:

Fagopyrum esculentum, NDF, ADF, crude protein

Abstract

This study was carried out in order to determine the yield and quality of the remaining straw after seed harvest of the buckwheat plant, which was planted at different times, in terms of animal nutrition. The study was established in four different sowing times, 20 April (first sowing), 30 April (second sowing), 10 May (third sowing), and 20 May 2021 (fourth sowing) in the ecological conditions of Bingöl province. The study was carried out in a randomized block design with three replications. In the study, properties such as plant height, biological yield, straw yield, crude protein, ADF, NDF, digestible dry matter, relative feed value, phosphorus, potassium, calcium and magnesium were investigated. The highest plant height, biological yield and straw yield were obtained from the second sowing time (April 30). The effect of sowing time on crude protein, ADF, NDF, digestible dry matter and relative feed value was found to be statistically insignificant. In terms of straw yield and quality, it was concluded that the second sowing time (30 April 2021) is the ideal sowing time in Bingöl province ecological conditions.

References

Acar, R. 2009. Karabuğday (Köşeli buğday)’ın Tarımı. Konya Ticaret Borsası Dergisi. 31:30-37.

Alkay, R., Kökten, K. 2020. Karabuğday’ın (Fagopyrum esculentum Moench) önemi ve kullanım alanları. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, 24: 16-21.

Anonim, 2001. Tarimsal değerleri̇ ölçme denemeleri̇ tekni̇k tali̇matı, fiğ türleri (Vicia L. species). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Ankara.

Arslan, Ö. 2021. Farklı ekim zamanları ve hasat dönemlerinin Bursa ekolojik koşullarında yetiştirilen karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench.) ot verimi ve kalitesi üzerine etkisi. Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, s:47.

Atalay, A.İ., Kamalak, A. 2021. Iğdır İli hayvancılığında kullanılan bazı kaba ve kesif yem kaynaklarının besin madde kompozisyonları, metabolik enerji, organik madde sindirim derecesi ve in vitro gaz üretim kapasitelerinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(4): 3300–3307.

Campbell, C. 2003. Buckwheat crop ımprovement. Fagopyrum 20: 1-6.

Çaçan, E., Kaplan, M., Kökten, K., Tutar, H. 2018. Bazı adi fiğ hat ve çeşitlerinin (Vicia sativa L.) tohum verimi, kes verimi ve kes kalitesi açısından değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1): 289-300.

Çaçan, E., Kökten, K. 2020. Bazı yonca genotiplerinin (Medicago sativa L.) kes verimi ve kes kalitesi açısından karşılaştırılması. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences International Indexed & Refereed, 7(9): 266-272.

Debnath, N.R., Rasul, MG., Sarker, M.M.H., Rahman, M.H., Paul, A.K. 2008. Genetic Divergence in Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Int. J. Sustain. Crop Prod, 3(2): 60-68.

Güllap, M.K., Tan, M., Severoğlu, S., Yazıcı, A. 2020. Karabuğday (Fagophyrum esculentum Moench)’da hasat zamanının ot ve tohum verimi ile bazı özelliklere etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(1): 20–26.

Güneş A., Topal İ., Koç H., Akçacık A., Bayrak H., Özcan G., Taş M., Acar R. 2012. Farklı ekim zamanlarının karabuğdayda (Fagopyrum esculentum Moench.) verim ve bazı verim unsurlarına etkisi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 13-15 Eylül 2012. 10-14, Tokat.

JMP, 2018. Statistical Discovery from SAS, USA.

Kara, N., Gürbüzer, G. 2018. Karabuğdayın yazlık olarak ısparta doğal yağış koşullarında farklı ekim zamanlarında yetiştirilme olanaklarının araştırılması. Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1): 46-50.

Karafaki, R. 2017. Samsun koşullarında farklı ekim zamanlarının karabuğday’ın (Fagopyrum esculentum Moench) önemli tarımsal özellikleri ile bazı kalite kriterlerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Knezevic, M., Ivan, J., Edita, B. 1994. Influence of plant in date and variety on some characteristic of buckwheat plant in eastern crotia. Fagopyrum 14: 55-58.

Köksal, Ş. 2017. Yozgat şartlarda karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench) yetiştiriciliği, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bozok Üniversitesi, Yozgat.

MGM, 2021. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, http://www.mgm.gov.tr.

Morrison, J.A. 2003. Hay and pasture management. Chapter 6. In: Illinois Agronomy Handbook, 72.

Omidbaigi, R., De Mastro G. 2004. Influence of Sowing Time on the Biological Behaviour, Biomass Production, and Rutin Content of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Ital J Agron. 8(1): 47-50.

Özyazıcı, G. 2020. Azotlu gübre dozlarının karabuğday (Fagopyrum esculentom Moench.) bitkisinin tohum verimi ve bazı tarımsal özelliklerine etkisi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(3): 635-648.

Sherchand, K. 1992. Buckwheat genetic resources in nepal. buckwheat genetic resources in east Asia, International Crop Network, Series 6. IBPGR. p:75-86.

Sürmen, M., Kara, E. 2017. Yield and quality features of buckwheat-soybean mixtures in organic agricultural conditions.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, 5(13): 1732-1736.

Şehu, A., Yalçın, S., Önol, A.G. 1996. Bazı buğdaygil samanlarının in vivo sindirilme dereceleri ve rumende parçalanma özellikleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43: 469–477.

Yavuz, M. 2005. Bazı ruminant yemlerinin nispi yem değeri ve in vitro sindirim değerlerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1): 97–101.

Yavuz, H., Yiğit, A., Erekul, O. 2016. Farklı ekim sıklıklarının karabuğday'da (Fagopyrum esculentum Moench.) verim ve bazı tane kalitesi özelliklerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2).

Published

2022-06-15

How to Cite

EKMEKÇİ, M., ÇAÇAN, E., ÖZDEMİR, S., KÖKTEN, K., KUTLU , M. A. ., Mokhtarzadeh, S. ., & UÇAR, R. . (2022). The Effects of Different Sowing Times on Straw Yield and Straw Quality of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.). ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(2), 368–374. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss2id310

Issue

Section

Articles