Why Should Agricultural Education be Given Importance in Secondary Education in Turkey


Abstract views: 337 / PDF downloads: 251

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6990587

Keywords:

Agricultural education, secondary education, higher education, agricultural extension, qualitative data

Abstract

Agricultural education is examined in two main areas as formal and non-formal education. Formal education is classified as secondary education and higher education. The primary purpose of this study is to examine the historical perspectives and future developments of agricultural education in secondary education institutions in Turkey. Using a chronological and thematic method of qualitative research, this study utilised internal written documents obtained from primary sources as well as secondary sources such as journal articles, books, conference proceedings, and governmental reports. The general results show that agriculture is an area that arises to the needs of people, and is developed by education and experiences. The crucial mission of agriculture is to feed humanity. However, in the modern era, this sector is used to create jobs in rural areas, contribute to exports, and to provide inputs for other sectors of the economy. All of these functions can only be strengthened and transferred to future generations by education. Agricultural high schools, which depend on different institutions in different periods and differentiate their status, are institutions that offer vocational and technical training to provide qualified human needs for the sector of agriculture. Agricultural high schools and programs undertook essential tasks in terms of raising skilled human resources for the farming industry. But these schools have faced significant changes in their numbers, names, and curriculums which have significantly altered their original mission in recent years. As a result, it is concluded that the importance given to agriculture education in secondary education has decreased over the years. Strategies for strengthening these schools are discussed in this paper.

References

Açıl, F.H., Boz, İ. 2012. Üniversiteye hazırlanan gençlerde ziraat fakültesi algısı ve bu algıya etki eden faktörler. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. 5-7 Eylül 2012 Konya. 1142-1149.

Boz, İ., Kılıç, O. 2021. Türkiye’de organik tarımın gelişmesi için alınması gereken önlemler. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 8(3): 390-400.

Boz, İ. 2004. Tarım Sektörünün İktisadi Kalkınmadaki Rolü. İçinde, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Ed: Sami Taban-Muhsin Kar, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, ss (137-158).

Cinemre, H.A., Kılıç, O. 2015. Tarım Ekonomisi. On dokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, No:11, (5. Baskı), s:179, Samsun.

Demiryürek, K., Stopes, C., Güzel, A. 2008. Organic agriculture: the case of Turkey. Outlook on Agrıculture, 37(4): 261-267.

Eryılmaz, G.A., Kılıç, O. 2019. Çevre koruma amaçlı tarımsal eğitimlerin çiftçi davranışlarına etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(3): 336-341.

Eryılmaz, G.A., Kılıç, O. 2018. İyi tarım uygulamalarına geçen işletmelerin gelirlerindeki değişimin ve iyi tarım desteğinin yeterlilik düzeyinin belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 31(2): 123-127.

Kadıoğlu S. 2005. “Osmanlı döneminde türkiye’de ziraat okulları üzerine notlar ve tedrisatı ziraiye nizamnamesi”. Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, S.8, İstanbul (Ekim), s. 239- 257

Kapluhan, E. 2014. 1921. Maarif Kongresi’nin Türk eğitim tarihindeki yeri ve önemi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8): 123-134.

Kılıç, O., Eryılmaz, G.A., Boz, İ., 2020. Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Kadınların İşgücüne Katılımı ve İşletme Kararlarına Etkisi: Samsun İli Örneği, Türkiye. 7(2): 150-155.

Metgem, 2019. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Sistemi. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, (Basılmamış Kurum Dokumanı).

Özdemir, B., Durak, C. 2005. Tarım Meslek Liselerinin Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi Hususunda Bilgi Notu (07.01.2005) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü(mülga) Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı Okullar Şube Müdürlüğü. Ankara (Basılmamış).

Soydan, H. 2012. 120 Yıllık halkalı ziraat mekteb-i alisi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayınları. ISBN-10: 9757279277. Ankara.

Taş, L. 2020. Organic olive growth opportunities in the GAP Region. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 704-716.

Taş, L. 2019. Organic beekeeping situation in Turkey. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1): 65-72.

Yıldırım, M.A. 2008 Osmanlı’da ilk çağdaş zirai eğitim kurumu: ziraat mektebi (1847-1851)”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 24(24): 223-240.

Yıldırım, K., Şahin, L. 2015. Osmanlı'dan günümüze mesleki eğitimin gelişimi. Çalışma ve Toplum, 44(1): 77-112

Published

2022-09-07

How to Cite

KAYNAKÇI BAYDAR, C. ., & BOZ, İsmet. (2022). Why Should Agricultural Education be Given Importance in Secondary Education in Turkey. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(3), 530–538. https://doi.org/10.5281/zenodo.6990587

Issue

Section

Articles