Effect of Different Nitrogen Levels on The Yield and Some Yield Characteristics of Flax (Linum usitatissimum)


Abstract views: 257 / PDF downloads: 194

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8019918

Keywords:

Flax, nitrogen, grain yield

Abstract

This research was carried out to determine the effects of different nitrogen levels on yield and some yield characteristics of flax (Linum usitatissimum). Six different nitrogen levels (0, 40, 80, 120, 160 and 200 N kg ha-1) were tested in the study. Some properties were measured such as plant height (cm), technical stem length (cm), number of branches (per plant-1), number of capsules (per plant-1), biological and grain yield (g pot-1) in the study. Results showed that nitrogen doses had significant effects on all tested properties except, thousand-grain weight, number of grain per capsule and plant height. It was determined that the most suitable nitrogen dose in terms of grain yield was 160 kg ha-1.

References

Arıoğlu, H., Kolsarıcı, Ö., Kurt, O., Çalışkan, S., Aslan, M., İşler, N., Göksoy, A.T., Başalma, D., Baydar, H., Özer, H., Uzun, B., Önemli, F., Kaya, Y., Sincik, M., Öztürk, Ö., Kıllı, F., Tunçtürk, R., Öztürk, E., İlker, E., Aslanoğlu, F., Aytaç, S., Onat, B., Kurt, C., Çubukçu, P., Bakal, H., 2020. Yağlı tohumlar üretiminde mevcut durum ve gelecek. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı-1, 13-17 Ocak, Ankara, s. 419-438.

Ataseven, Y., Arısoy, H., Gürer, B., Demirdöğen, A., Ören, N., Olhan, E., 2020. Küresel tarım politikaları ve türkiye tarımına yansımaları. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı-1, 13-17 Ocak, Ankara, s. 11-36.

Bolat, İ., Kara, Ö., 2017. Bitki besin elementleri: Kaynakları, işlevleri, eksik ve fazlalıkları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1): 218-228.

Emeklier, H.Y., Geçit, H.H., 1986. Tohumluk kontrol ve sertifikasyonu uygulama kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 986, Ankara.

Güngör, M., 2020. Diyarbakır koşullarında farklı azot ve fosfor seviyelerinin keten (Linum usitatissimum L.)’de bazı agronomik ve kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

İncekara, F., 1971a. Endüstri Bitkileri ve Islahı, Cilt:1, Lif Bitkileri ve Islahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:65, İzmir.

İncekara, F., 1971b. Endüstri Bitkileri ve Islahı, Cilt:2, Yağ Bitkileri ve Islahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:83, İzmir.

İşleroğlu, H., Yıldırım, Z., Yıldırım, M., 2005. Fonksiyonel bir gıda olarak keten tohumu. Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 23-30.

Kacar, B., 1986. Gübreler ve Gübreleme Tekniği (III. Basım). T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:20, Ankara.

Kacar, B., Katkat, V., 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 144, Bursa.

Karasu, C., 2016. Keten (Linum usitatissumum L.) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Iğdır.

Kurt, O., Yılmaz, S., Demir, A., 2005. Keten’in verim ve verim unsurları ile ham yağ oranına bitki büyüme düzenleyicisi uygulama zamanı ve azotlu gübre dozu uygulamasının etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(3): 16-22.

Mert, M., 2009. Lif Bitkileri. Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No: 52, Ankara.

Omrak, H., 2019. Keten ve kenevirde yeni dönem. Türk Tarım Orman Dergisi, 254: 86-90.

Yılmaz, S., Uzun, A., 2019. Keten tarımı, Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları No: 2019-04, Samsun, s. 49.

Published

2023-06-21

How to Cite

DEMİRBAŞ, A., & GEREN, H. (2023). Effect of Different Nitrogen Levels on The Yield and Some Yield Characteristics of Flax (Linum usitatissimum). ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(2), 237–244. https://doi.org/10.5281/zenodo.8019918

Issue

Section

Articles