Investigations on the Herbage and Some Other Charateristics of Common Vetch Cereal Mixtures of Different Harvest Dates


Abstract views: 457 / PDF downloads: 339

Authors

  • Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (Sorumlu yazar)
  • Behçet KIR Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Y. Tuncer KAVUT Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp11-21

Keywords:

Common vetch, barley, oat, mixtures, harvest date, yields

Abstract

This study has been conducted to determine the yields and other related characteristics of different harvest dates and mixtures of 2 different common vetch (Kubilay-82 ve Cumhuriyet), 1 Barley (Akhisar -98) and 1 Oat (Faikbey) cultivar in Bornova experimental fields of Ege University Faculty of Agriculture Department of Field Crops for 2 years between 2010-2012. According to the results obtained; it was determined that significant differences occured between in terms of the yields of herbage, hay and dry matter yield. At the rate of 50% + 50% Kubilay+Faikbey mixture was superior than the others in the second harvest date.

References

Acar, Z., Tan, M., Ayan, İ., Önal Aşçı, Ö., Mut, H., Başaran, U., Gülümser, E., Can, M., ve Kaymak., G. 2020. Türkiye’de Yem Bitkileri Tarımının Durumu ve Geliştirme Olanakları, Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara.

Açıkgöz, E. 1995. Yem bitkileri (II. Baskı), Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Basımevi No:7-025-0210, Bursa, 456s

Açıkgöz, N., Akbaş, M.E., Moghaddam, A. ve Özcan, K., 1994. PC’ler İçin Veritabanı Esaslı Türkçe İstatistik Paketi: TARİST, 1.Tarla Bitkileri Kongresi, 24-28.04.1994, İzmir, s:264-267.

Anlarsal, A.E., C. Yücel ve D. Özveren, 1999. Bazı fiğ (Vicia sativa L.) hatlarının Çukurova koşullarında adaptasyonu üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III Çayır-Mer’a Yem Bit. Ve Yemeklik Tane Baklagiller, 15-20 Kasım 1999, Adana, s:86-91.

Anonim, 2001, Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı (Baklagil Yem bitkileri), TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Ankara, 36s.

Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Geren, H., 2000. Ege Bölgesinde kışlık ikinci ürün olarak yetiştirilen bazı yem bitkilerinin verim ve silolama olanakları üzerine araştırmalar, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı 1998-ZRF-042 Nolu Proje, Bornova-İzmir, 64s

Çelen, A.E., Akdemir, H, Soya, H., Öcel, T. ve Arı, Y., 1997. Ege Bölgesinde pamuktan sonra ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı yem bitkileri üzerinde araştırmalar, Türkiye 2.Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, Samsun, s:396-400.

Geren, H., Avcıoğlu, R., Soya, H., 2004. Bazı fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin bornova koşullarındaki hasıl performanslarına üzerinde araştırmalar, Anadolu, J. Of AARI, 14 (2): 35-48.

Gökkuş, A., Bakoğlu, A. ve Koç, A., 1996. Bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) hat ve çeşitlerinin Erzurum sulu şartlarına adaptasyonu üzerine bir çalışma. Türkiye 3.Çayır-Mer’a ve Yem bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum, s:674-678.

Seydoşoğlu, S., Bengisu, G. 2019. Effects of dıfferent mıxture ratıos and harvest periods on grass quality of triticale (x triticosecale wittmack) forage pea (pisum sativum L.) intercrop. Applied Ecology and Environmental Research 17(6):13263-13271.

Seydoşoğlu, S., Gelir, G., Ayana, B. 2019. Biçim zamanları ile karışım oranının yem bezelyesi ve arpa karışımlarında ot kalitesine etkisi. Ejons VI–Internatıonal Conference on Mathematics–Engineering–Natural & Medical Sciences, 680-689, Adana.

Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 1998. Ege Bölgesinde kışlık ikinci ürün yem bitkileri yetiştirme olanakları, Ege Bölgesi 1.Tarım Kongresi, s:250-256 Aydın.

Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 2001. Kışlık ara ürün olarak bazı yem bitkisi karışımlarının kalite özellikleri üzerinde araştırmalar, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt: III, Tekirdağ, s:123-126.

Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 2003. İtalyan çimi ve tüylü fiğ karışımlarında hasat zamanlarının verim ve bazı verim özelliklerine etkisi üzerinde araştırmalar, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, 2001-ZRF-010 Nolu Proje, Bornova-İzmir

Yücel, C., Çil, A., ve Çil, A.N., 2006. Harran ovası koşullarında bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) çeşit ve hatların ot ve tane verimlerinin saptanması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1/2):63-71.

Yücel, C., Gültekin, R., İnan, İ. ve Avcı, M., 2007. Adi fiğ (Vicia sativa L.) hatlarının verim ve önemli bazı tarımsal özellikleri. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler II Çayır-Mer’a Yem Bit. Ve Endüstri Bitkileri, 25-27 Haziran, Erzurum, s:285-288.

Published

2020-06-01

How to Cite

Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, Behçet KIR, A. Esen ÇELEN, & Y. Tuncer KAVUT. (2020). Investigations on the Herbage and Some Other Charateristics of Common Vetch Cereal Mixtures of Different Harvest Dates. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2), 146–156. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp11-21

Issue

Section

Articles