The Effect of Different Row Spacing on Wheat Cultivars in Rainfall and Irrigation Conditions in Konya: I. Grain Yield and Yield Components


Abstract views: 199 / PDF downloads: 142

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340786

Keywords:

Bread wheat, sowing density, yield, spike length

Abstract

This study was carried out the 2020-2021 growing season to determine the effect of 3 different row spacing (18, 20 and 22 cm), 4 registered cultivars (Esperia, Altındane, Reis, Bayraktar 2000) in the Konya ecological conditions. The experiments set up with a split-plot design in the form of randomized complete blocks with three replications, cultivars took place at main plots and row spacing at sub plots. In this study, the results of the plant height, spike length, number of grains per spike and grain yield traits obtained from the experiments carried out in both rainfall and irrigated conditions are given. According to the analysis of variance, it was determined that the statistical effect of cultivar, row spacing and cultivar × row spacing interaction were significant in all of the traits examined in both trials. As a result of the study, Reis cultivar and 18 cm row spacing were prominent in precipitation-based conditions, while Bayraktar 2000 cultivar and 20 cm row spacing were prominent in irrigated conditions.

References

Abbas, B., Topal, A. 2016. Farklı kaynaklardan temin edilen ekmeklik buğday genotiplerinin verim ve verim unsurları yönünden değerlendirilmesi. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi 5(2): 89-98.

Akman, Z., Yılmaz, F., Karadoğan, T., Çarkçı, K. 1999. Isparta ekolojik koşullarına uygun yüksek verimli buğday çeşit ve hatlarının belirlenmesi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-20 Kasım, Adana, 366-371.

Albayrak, Ö., Bayhan, M., Yıldırım, M., Akıncı, C. 2020. Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hatlarının Diyarbakır koşullarında verim yönünden karşılaştırılması. Ejons IX–International Conference on Mathematics–Engineering– Natural & Medical Sciences, January 23-26, Marrakech, Morocco.

Aydoğan, R., Yağdı, K. 2018. Bursa ekolojik koşullarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin tarımsal özelliklerinin değerlendirilmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1): 157-171.

Aydoğan, S., Soylu, S. 2017. Ekmeklik buğday çeşitlerinin verim ve verim öğeleri ile bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 26(1): 24-30.

Ayrancı, R. 2012. Farklı kuraklık tiplerinde ekmeklik buğday genotiplerinin fizyolojik, morfolojik, verim ve kalite özellikleri yönüyle ıslahta kullanılabilecek uygun parametrelerin belirlenmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Konya.

Balkan, A. 2006. Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde farklı sıra arası ve tohumluk miktarının verim ve kalite unsurlarına etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Balkan, A., Gençtan, T. 2008. Bazı ekmeklik buğday Triticum aestivum L. çeşitlerinde farklı sıra arası ve tohumluk miktarının tane verimi ve verim unsurlarına etkileri. Journal of Agricultural Sciences, 14(01): 29-37.

Bayhan, M., Özkan, R., Albayrak, Ö., Yıldırım, M., Akıncı, C. 2022. Evaluation of performance of bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes under heat stress. Proccedings of International Congress and Workshop on Agricultural Structures and Irrigation, Mayıs, Diyarbakır, 268-279.

Bilgin, O., Korkut, K.Z. 2005. Determination of some bread quality and grain yield characters in bread wheat (Triticum aestivum L.). International Journal of Agriculture and Biology, 1: 125-128

Budak Başçiftçi, Z., Ayter Arpacıoğlu, N.G. 2018. Eskişehir kuru koşullarında bazı makarnalık buğday (Triticum durum L.) çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının karşılaştırılması. 2nd International Congress of Engineering and Natural Sciences, May 07-09, Ankara.

Cai, L., Choi, I., Lee, C.K., Park, K.K., Baik, B.K. 2014. Bran characteristics and bread‐baking quality of whole grain wheat flour. Cereal Chemistry, 91(4): 398-405.

Chen, C., Neill, K., Wichman, D., Westcott, M. 2008. Hard red spring wheat response to row spacing, seeding rate, and nitrogen. Agronomy Journal, 100(5): 1296-1302.

Childress, M.B., Griffey, C.A., Hall, M.D., Thomason, W.E. 2010. Seeding rate effects on yield and yield components of bread wheat cultivars in the Mid‐Atlantic USA. Crop Management, 9(1): 1-8.

Güngör, H., Dumlupınar, Z. 2019. Bolu koşullarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin verim, verim unsurları ve kalite yönünden değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(1): 44-51.

Güler, Y. 2022. Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.), çeşitlerinin verimle ilişkili morfolojik indekslerine ekim sıklıklarının etkisinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Hussain, I., Khan, M.A., Khalil, A. 2003. Effect of row spacing on the grain yield and the yield components of wheat (Triticum aestivum L.). Pakistan J. of Argon. 2(3): 153-159.

Irmak, H. 2019. Edirne ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) farklı üst gübre uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

İlgün, 2019. Orta Anadolu bölgesi için geliştirilmiş makarnalık buğday ve ekmeklik buğday çeşit adaylarının verim ve kalite performans tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Karaman, M., Beyhan, A. 2020. Yazlık, fakültatif ve kışlık karakterli ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin bazı agronomik özellikler bakımından incelenmesi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(1): 12-24.

Kerem, B., Yıldırım, S., Çifçi Aydoğan, E. 2019. Ekmeklik buğday genotiplerinde verim ve verim öğelerinin korelasyon ve path analizi ile incelenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(3): 379-387.

Kızılarslan, H. 2004. Dünya’da ve Türkiye’de buğday üretimi ve uygulanan politikaların karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2): 23-38.

Mucuk, Ş.H. 2022. Ekmeklik buğday çeşitlerinde (Triticum aestivum L.) farklı tohum sıklığı ve gelişme döneminde tane verimi ile ışık kullanım etkinliği arasındaki ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Mut, Z., Aydın, N., Özcan, H., Bayramoğlu, H.O. 2005. Orta Karadeniz Bölgesinde ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. GOP Üniversitesi Zir. Fak. Dergisi, 22 (2): 85-93.

Mut, Z., Erbaş Köse, Ö.D., Akay, H. 2017. Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin tane verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32(1): 85-95.

Özberk, İ., Özberk, F., Öktem, A. 2018. Harran Ovası koşullarında ekmeklik buğday (Titicum aestivum) bölge verim denemelerinde bazı istatistik analizler. Harran Üniversitesi, GAP Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Şanlıurfa.

Özen, S., Akman, Z. 2015. Yozgat ekolojik koşullarında bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 35-43.

Özkan, R. 2022. Diyarbakır’da yağışa dayalı koşullarda yetiştirilen ileri kademe ekmeklik buğday hatlarının değerlendirilmesi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(3): 583-590.

Philipp, N., Weichert, H., Bohra, U., Weschke, W., Schulthess, A.W., Weber, H. 2018. Grain number and grain yield distribution along the spike remain stable despite breeding forhigh yield in winter wheat. PLoS One 13:e0205452.

Seal, C.J., Courtin, C.M., Venema, K., de Vries, J. 2021. Health benefits of whole grain: Effects on dietary carbohydrate quality, the gut microbiome, and consequences of processing. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 20(3): 2742-2768.

Süzer, S. 2019. Buğday Tarımı. http://hayrabolutb.org.tr/media/ziraat/Bugday-Tarimi.pdf (Erişim Tarihi: 06.05.2022).

TÜİK, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. Bitkisel üretim istatistikleri. https://data.tuik.gov.tr /Kategori/ GetKategori?p=tarim-111&dil=1 [Erişim tarihi: 14.04.2022].

Wajid, A. S., 2004, Modeling development, growth and yield of wheat under different sowing dates, plant populations and irrigation. faculty of agriculture university of agriculture Faisalabad Pakistan, Yüksek Lisans Tezi, Faisalabad.

Published

2022-12-03

How to Cite

ÖZSOY, B., & ERBAŞ KÖSE, Özge D. (2022). The Effect of Different Row Spacing on Wheat Cultivars in Rainfall and Irrigation Conditions in Konya: I. Grain Yield and Yield Components. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(4), 777–785. https://doi.org/10.5281/zenodo.7340786

Issue

Section

Articles