Silage Yield Potential of Some Corn (Zea mays. indendata Sturt.) Varieties


Abstract views: 240 / PDF downloads: 210

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7391909

Keywords:

Dent corn, silage, variety, quality

Abstract

This study was carried out in Konya province Karapınar county Resadiye district Güllükuyu plateau farm lands in order to determine the vegetative characteristics of some silage maize varieties (Zea mays L.) in 2020. The experiment was laid out in the randomized blocks design with 5 replications.  In this research 4 different silage maize varieties (31Y43, 31G68, 6777 ve 7240) were used as experimental materials. When research results were evaluated statistically, it was determined that the difference between cultivars was significant or very important in terms of first ear height, total leaf weight, stover yield, crude protein, ADF rate and ash. As a result of the research, plant height 3.71m-3.92m, first cob height 171.2-197.4 cm, total leaf weight 176.2-236.4 g plant-1, total cob weight 334.8-394.6 g plant-1, leaf weight 176.2-236.4 g plant-1, total stem weight 670.4-798.4 g plant-1, total cob weight 334.8-394.6 g plant-1, total fresh weight 1181.4-1385.0 g plant-1, stover yield 8.062-9.854 kg da-1, moisture 26.2-27.3%, starch content 22.0-26.2%, protein 5.6-7.3%, ADF 28.0-32.0%, NDF 47.9-54.6%, KMT 2.5-2.45%, PLA 3.7-4.4%, and crude fat rate 3.1-3.6%. It can be said that 31Y43 variety is considered more promising than the other varieties for plant height, total leaf weight, total stem weight, total fresh weight and stover yield, ADF and NDF averages.

References

Anonim, 2022. Deciphering hay quality, kentucky equine research (Erişim Tarihi: 25.07.2022)

Anonim, 2022a. Türkiye İstatistik Kurumu https://data.tuik.gov.tr/kategori/getkategori?p=tarim-111 (Erişim Tarihi: 31.08.2022)

Akbay, S. 2012. Tokat ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Akkurt, E., Demirbaş, N. 2021. Türkiye'de mısır üretiminde kendine yeterliliğin değerlendirilmesi. XV. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi – Plovdiv / Bulgaristan, 29-30 Mayıs, s: 798-809.

Alagöz, M.., Türk, M. 2020. Bazı silajlık mısır çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2): 186-191.

Alçiçek, A., Karaayvaz, K. 2003. Sığır besisinde mısır silajı kullanımı. Animalia Dergisi, 203: 68-76.

Balmuk, Y. 2012. Konya yunak koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Büyükuysal, A.T. 2019. Mısır (Zea mays L.) ve yonca (Medicago sativa L.) bitkilerinin farklı oranlarda karşılaştırılmasıyla elde edilen silajların kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Budaklı-Çarpıcı, E. 2016. Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma. Derim, 33 (2): 299-30

Çarpıcı, E.B., Öztürk, Y. 2019. Bazı silajlık mısır çeşitlerinin silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2): 227-233.

Çelik, B. 2021. Bazı silajlık mısır çeşitlerinde verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Çete, N., Sarıcan, C. 1998. Silajlık yem bitkileri üretim ve silaj yapımı. U.S. Grains Council Dwyer, L. L., Stewart, D. W., Glenn, F. 1998.

Silage yields of leafy and normal hybrids. In Proceedings of the 53rd Annual Corn & Sorghum Research Conference.

Emeklier, H.Y. 2002. Altın tanesi mısırın kimyası ve endüstride kullanımı. Üretimden Tüketime Mısır Paneli Tebliğleri, s: 100-124.

Geçit, H.H., Çiftçi, C.Y., Ünver İncikarakaya, S., Kaya, M. 2009. Tarla Bitkileri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Ankara, s. 521.

Gençtan, T. 1998, Tarımsal Ekoloji, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ, s.191.

Güneş, A. 2017. Bazı silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin silajlık verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

Gözügül, A., Öztürk. İ. 2008. Silajlık mısır tarımı ve silaj yapımı. T.C. Samsun Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Samsun.

Kavut, Y.T. 2009. Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kimi mısır ve sorgumxsudanotu melez çeşitlerinin verim ve verim özellikleri üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Korkmaz, Y., Ayaşan, T., Aykanat, S., Avcı, M. 2019. Çukurova ikinci ürün koşullarında yetiştirilen silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve silaj kalite performanslarının değerlendirilmesi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1): 13-19.

Kördikanlıoğlu, E. 2022. Bilecik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır çeşitlerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik.

Öner, F. 2017. Ordu ili yerel mısır (Zea mays L.) genotiplerinin morfolojik karakterizasyonu. Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 3(2):108-119.

Öner, F., Güneş, A. 2019. Bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin silajlık verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi.16(1): 42-50.

Öz, A., Kapar, H., Dok, M. 2017. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Sarıçiçek, Z. 1995. Yemler Bilgisi Laboratuar Kılavuzu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, ders notu:16, s 68.

Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2017. Mısır bitkisinde (Zea mays L.) ekim zamanı ve çeşidin silaj kalitesi üzerine etkisi. Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3): 361-366.

Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2017. Farklı ekim zamanlarının bazı silajlık mısır çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(4): 377-383.

Sheaffer, C.C., Peterson, M.A., Mccalin, M., Volene, J.J., Cherney, J.H., Johnson, K.D., Woodward, W.T., Viands, D.R. 1995. Acide detergent fiber, neutral detergent fiber concentration and relative feed value. North American Alfalfa İmprovemnt Conference, Minneapolis.

Tanrıkulu, A., Dokuyucu, T., Sürme, M. 2020. Mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının silaj verimi, verim unsurları ve kalite özelliklerine etkisinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 43-52.

Turan, N., Yılmaz, İ.H. 2000. Van koşullarında I. ve II. ürün olarak yetiştirilen bazı silajlık mısır çeşitlerinin hasıl verim ve bazı verim unsurlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2): 63-71.

Yavuz, G., Ceylan, İ.C. 2005. Polatlı ilçesinde üreticilerin yem bitkileri üretimine karar verme sürecinde etkili faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2): 133-138.

Yıldız, H., İlker, E., Yıldırım, A. 2017. Bazı silajlık mısır (Zea mays L.) çeşit ve çeşit adaylarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2): 81-89.

Yılmaz, N., Akman, O., Önal-Aşcı , Ö. 2020. Bazı silajlık mısır çeşitlerinde (Zea mays L.) verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2): 271-278.

Yozgatlı, O., Başaran, U., Gülümser, E., Mut, H., Çopur., Doğrusöz, M. 2019. Yozgat ekolojisinde bazı mısır çeşitlerinin morfolojik özellikleri, verim ve silaj kalite. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 22(2):170-177.

Published

2022-12-03

How to Cite

ŞİMŞEK SOYSAL, A. Özge, ÖNER, F. ., & ŞAHAN, H. (2022). Silage Yield Potential of Some Corn (Zea mays. indendata Sturt.) Varieties. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(4), 866–873. https://doi.org/10.5281/zenodo.7391909

Issue

Section

Articles