Determination of The Distribution and Population Dynamics of Pistachio Psylla [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. (Hemiptera: Aphalaridae)].' ın Siirt, Turkey


Abstract views: 498 / PDF downloads: 325

Authors

  • Cevdet KAPLAN Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
  • Mustafa Cemal ÇİFTÇİ Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp51-65

Keywords:

Pistachio, Pistachio psylla (Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.), distribution, population dynamics

Abstract

This study was carried out in 2015-2017 with the aim of determining the distribution and population dynamics of Pistachio psylla [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut.) (Hemiptera: Aphalaridae)] in Siirt province. In order to determine the distribution area, observation and examination were conducted in 66 pistachio orchards in 24 villages in Central, Aydınlar, Eruh, Kurtalan, Pervari, and Şirvan districts of Siirt. In order to determine the population dynamics of the pest, observation and examination were conducted in 4 pistachio orchards in Central district of Siirt. Beating and visual inspection method were used to determine the distribution area and visual inspection method was used to determine the density of nimf and egg stage of A. pistaciae. The sampling was done at 1-2 week intervals. As a result of the study, A. pistaciae was found to be distributed in all districts and all of the controlled orchards were infected. Wintered adults are determined in the middle of April the first eggs in the last week of April and the first nymph in late April-early May. The adults pass through winter were seen in middle of September.  It was found that the population density of the nymph and egg of A. pistaciae increased slightly in late May and early June but its nymph, egg and adult population density was high from late August to mind November. That time it exceeded the economic loss threshold in many orchards. In the checks to be made in late May-early June and last july mid –August, one or two chemical applications will be sufficient if 20-30 nymphs are detected per compound leaf.

References

Anonymous, 2011. Antepfıstığı Entegre Mücadele Teknik Talimatı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara.

Anonymous,2017.(http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC) Erişim Tarihi: 20.05.2019).

Anonymous, 2018a. Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer) T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları.(http://www.tuik.gov.tr/PreTablo?alt|_id=1001. Erişim tarihi: 10.04.2020)

Anonymous, 2018b. Türk Tarım Orman (http://www.turktarim.gov.tr/Haber/255/bir-basari-hikayesi-yesil-altin-siirt-fistigi, Erişim tarihi: 10.05.2020)

Bolu, H., Kornoşor, S., 1995. Şanlıurfa İlinde farklı iki antepfıstığı çeşidinde Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Homoptera, Psyllidae)’nın populasyon değişimi. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Simpozyumu, 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa, 165-176.

Çelik, Y. 1981. Gaziantep ve Çevresinde Antepfıstıklarında Psylloidae'ya Bağlı Önemli Zararlı Türlerin Tanınmaları. Yayılışları. Konukçuları, Kısa Biyolojileri ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Arş. Es. Ser. No. 51. 108 s.

Davatchi, G.A., 1958. Sur Quelques insectes Nuisibles Au Pistachier En Ġran. Revue de Pathologie Vegatale et Entomologie Agricole de France. Tome XXXVII. No 1 Paris;166 s.

Günaydın, T., 1978. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Antepfıstıklarında Zarar Yapan Böcek Türleri, Tanınmaları, Yayılışları ve Ekonomik Önemleri Üzerinde Araştırmalar. (Basılmamış Uzmanlık Tezi. E.Ü. Zir. Fak. Bit. Kor. Böl.), Bornova, İzmir, s. 106.

Kaplan, C., Çınar M., 2000. Şanlıurfa İlinde Agonoscena pistaciae Burk and Laut (Hom: Psyllidae)’nin populasyon değişimi ve bazı doğal düşmanları (Hemiptera: Anthocoridae, Miridae ve Lygaeidae). Türkiye IV. Entomoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2000, Kuşadası, 137-144.

Kaplan, C., Çiftçi, M.C., 2019. Siirt İlinde Antepfıstığı zararlılarının tespiti. International Engineering and Science Symposium. 20-22 June 2019, Siirt, p:15.

Lazarov, H., Grigorov, S., 1958, Entomologia. Zemizdat, Sofia 453 pp

Mart, C., Erkılıç, L., Uygun, N., Altin, M., 1995. Species and pest control methods used in pistachio orchards of Turkey. Acta Horticulturae 1995 No. 419 pp. 379-385.

Mehrnejad, M. R., 2001, The current status of pistachio pests in Iran. Cahiers Options Méditerranéennes 2001 Vol. 56 pp. 315-322.

Mourikis, P. A., Tsourgianni, A. Chitzanidis, A., 1998. Pistachio nut insect pests and means of control in Greece. Acta Horticulturae 1998 pp. 604-611.

Najafpour, F., Mehrnejad, M. R. Fallahzadeh, M., 2010. Population dynamics and density of the common pistachiopsylla, Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) on two pistachio cultivars, Badami-riz Zarand and Momtaz. Plant Protection Journal 2010 Vol. 2 No. 3 pp. 209-221.

Önuçar A., 1983. İzmir ve çevresinde bitkilerde zararlı psyllid (Homoptera:Psyllinea) türlerinin tanınmaları, konukçuları ve taksonomileri üzerinde araştırmalar. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Eserleri Serisi No:44, Ankara, 122 s.

Steiner, H., 1962. Anleitung zum Integrierten Pflanzenschutz im Apfelan Bau (O.I.L.B.). Lanolesanstalt für Pflanzenschutz Stutgart. 7:207-214.

Şimşek, A., H. Bolu, 2017. Diyarbakır ili antepfıstığı (Pistacia vera L.) bahçelerindeki zararlı böcek faunasının belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2): 43-58.

Tokmakoğlu, C. 1973. Antepfıstığı (Pistaciae vera) zararlısı Agonoscena targionii Licht. böceğinin biyolojisi ve mücadele ile ilgili bazı tespitler. Bitki Koruma Bülten, 13 (2): 62-67.

Published

2020-06-01

How to Cite

Cevdet KAPLAN, & Mustafa Cemal ÇİFTÇİ. (2020). Determination of The Distribution and Population Dynamics of Pistachio Psylla [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. (Hemiptera: Aphalaridae)].’ ın Siirt, Turkey. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2), 186–200. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp51-65

Issue

Section

Articles