Evaluation of Agricultural Faculty Students’ Perspectives on Expert Hands in Rural Development Project; The Case of Yozgat Bozok University


Abstract views: 204 / PDF downloads: 138

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7723359

Keywords:

Expert Hands in Rural Development Project, agricultural sustainability, agricultural education

Abstract

In this study, it is aimed to determine the knowledge of the young people receiving agricultural education about the “Expert Hands İn Rural Development Project”, their thoughts on benefiting and the factors affecting it, and also to evaluate their attitudes towards agriculture. Fort his purpose, data obtained from Yozgat Bozok University Faculty of Agriculture students in March-April 2022. The results showed that many students considered working in agriculture after graduation, and it was found that the presence of the family in agricultural production determined the largest role in this decision. However, the proportion of young people who want to benefit from the project is low. The fact that the project has not become widespread yet can be explained by the inadequacy of the grant amount and the search for too many prerequisites. In order for the project to achieve the desired success, it is considered important to determine different and sufficient grant amounts, taking into account the fields of activity. Additionally, for grant programs successful, policies aiming at raising living conditions in rural regions must also be developed.

References

Adesina, T.K., Favour, E., 2016. Determinants of participation in youth-in-agriculture programme in Ondo State, Nigeria. Journal of Agricultural extension, 20(2): 104-117.

Akdoğan, İ., Gülçubuk, B., 2022. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programının Konya ili özelinde yerel kalkınmaya etkileri. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 8(1): 57-66.

Altıntaş, G., Altıntaş, A., Bektaş, H., Çakmak, E., Oruç, E., Kızılaslan, H., Birol, D., 2019. Effects of young farmer project support on the tendency of young farmers to stay in agriculture: case of tr83 region, Turkey. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7(10): 1682-1693.

Anonim, 2022a. Kırsal kalkınmada uzman eller projesine ilişkin açıklama. https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Haber/361/Kirsal-Kalkinmada-Uzman-Eller-Projesine -Iliskin-Aciklama (Erişim tarihi: 12.10.2022).

Anonim, 2022b. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 26 bin 485 lira. https://www.ntv.com.tr/ntvpara/turk-is4-kisilik-ailenin-yoksulluk-siniri-26-bin-485-lira,h_zEa6k43U-1VsIVOEXurA (Erişim tarihi: 12.01.2023).

Anonim, 2023. 4 Ocak 2022 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazete.

Başaranoğlu, C., Yılmaz, H., 2020. Genç çiftçilerin çiftçilik yapma eğilimlerinin ve çiftçilik özelliklerinin belirlenmesi: Isparta ili örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(1): 19-28.

Beşen, T., Sayın, B., Kuzgun, M., Karamürsel, D., Çelikyurt, M.A., Emre, M., Öztürk, F., Yılmaz, Ş.G., Birol, D., 2021. TR61 bölgesinde genç çiftçi projesi desteğinden yararlanmayı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 7(1): 63-74.

Bezu, S., Holden, S., 2014. Are rural youth in Ethiopia abandoning agriculture?. World Development, 64: 259-272.

Birol, D., Yılmaz, H.İ., Akdemir, H.A., Çobanoğlu, F., 2020. Türkiye’de genç çiftçi desteklemelerine kriter olabilecek parametrelerin belirlenmesi: tercih deneyi yöntemi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(2): 131-146.

Cheteni, P., 2016. Youth participation in agriculture in the Nkonkobe district municipality, South Africa. Journal of human ecology, 55(3): 207-213.

Çiçek, A., Erkan, O., 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:12. Ders Notları Serisi No:6, Tokat.

Çobanoğlu, F., Cankurt, M., Tunalıoğlu, R., Yılmaz, H.İ., Nalbantoğlu, A., 2017. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programının etkisinin değerlendirilmesi: Bursa ili örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1): 16-27.

Daudu, S., Okwoche, V.A., Adegboye, O.G., 2009. Role of youths in agricultural development in Makurdi Local Government Area of Benue State. Journal of Agricultural Extension, 13(2): 107-112.

Doğan, Z., Arslan, S., Berkman, A., 2015. Türkiye’de tarım sektörünün iktisadi gelişimi ve sorunları: tarihsel bir bakış. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1): 29-41.

Engindeniz, S., Örmeci Kart, M.Ç., Kandemir, Ç., Taşkın, T., 2022. İzmir ilinde üniversite öğrencilerinin kırsal kalkınmada uzman eller projesine bakış açılarının değerlendirilmesi. Journal of World of Turks, 14(3): 199-212.

Güreşci, E., 2022. Agricultural factors as the root cause of rural migration from a global perspective: rural economic and rural migration. Cuadernos de Desarrollo Rural, 19.

Ma, L., Long, H., Zhang, Y., Tu, S., Ge, D., Tu, X., 2019. Agricultural labor changes and agricultural economic development in China and their implications for rural vitalization. Journal of Geographical Sciences, 29(2): 163-179.

Maïga, E., Christiaensen, L., Palacios-Lopez, A., 2015. Are the youth exiting agriculture en masse. In Center for the Study of African Economies Conference, Oxford, UK.

Njeru, L.K., 2017. Youth in agriculture; perceptions and challenges for enhanced participation in Kajiado North Sub-County, Kenya. Greener Journal of Agricultural Sciences, 7(8): 203-209.

Özkan, B., Alkan, A., 2020. Antalya ilinde Genç Çiftçi Projesinin uygulaması ve sürdürülebilirliği üzerine bir araştırma. Mediterranean Agricultural Sciences, 33(1): 67-72.

Satar, M., Arıkan, M.S., Peker, A., 2022. Kırsalda girişimcilik örneği: uzman eller projesi ile desteklenen hayvancılık işletmelerinin sosyo-ekonomik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(2): 92-101.

Sav, O., Sayın, C., 2018. Tarımda kalma eğilimini etkileyen başlıca faktörlerin genel bir değerlendirmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(özel sayı): 190-197.

Sevinç, G., Binici, T., 2016. Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (Kasdep) kapsamında kurulan damızlık sığır yetiştiriciliği kooperatiflerinin genel durumu, sorunları ve çözüm önerileri (Şanlıurfa örneği). Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(3): 214-222.

Unakıtan, G., Başaran, B., 2018. Genç çiftçi projesinin başarısı için bir öneri: genç çiftçi kooperatifleri. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 04(02): 149-157.

White, B., 2012. Agriculture and the generation problem: rural youth, employment and the future of farming. ids Bulletin, 43(6): 9-19.

Xu, D., Deng, X., Huang, K., Liu, Y., Yong, Z., Liu, S., 2019. Relationships between labor migration and cropland abandonment in rural China from the perspective of village types. Land Use Policy, 88: 104164.

Published

2023-03-26

How to Cite

TENGİZ, Z. M., AYYILDIZ, M., & ÇİÇEK, A. (2023). Evaluation of Agricultural Faculty Students’ Perspectives on Expert Hands in Rural Development Project; The Case of Yozgat Bozok University. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(1), 72–85. https://doi.org/10.5281/zenodo.7723359

Issue

Section

Articles