Determination of pH, Lime and Organic Matter Content of Olive Orchard Soils in Payas District of Hatay Province


Abstract views: 131 / PDF downloads: 86

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8019996

Keywords:

Payas district, olive orchard, pH, lime, organic matter

Abstract

In this study, it was aimed to determine the pH, lime and organic matter contents of the olive orchard soils of Payas district of Hatay province. For this purpose, a total of 28 soil samples were taken from 0-30 and 30-60 cm depths and from 14 different points to represent the soils of the region. The pH, lime and organic matter contents of the soils of the region were determined in the samples. According to the results of the research; pH contents of the soils varied between 7.16-8.30, pH of the soil samples varied between neutral and slightly alkaline, 17.86 % of the soils were neutral and 82.14 % were slightly alkaline. The lime contents of the olive orchard soils of Payas district were between 3.40-21.90 % and the lime contents ranged from calcareous to very calcareous, 21.44 % of the soils were calcareous, 64.28 % were medium calcareous and 14.28 % were very calcareous. The organic matter content of the soils in the study area was found to be between 1.18-5.60 % and the organic matter content of the soil samples varied between low and very high values; 14.28 % of the soils were found to be low, 17.85 % were found to be medium, 32.15 % were found to be high and 35.72% were found to be very high organic matter. While a positive significant relationship was determined between pH content and lime content, a negative significant relationship was determined between pH and organic matter content.

References

Açıkel, K., Yalçın, M., 2021. Hatay ili Reyhanlı-Kumlu bölgesi topraklarının yarayışlı bor içeriği ve bazı toprak özellikleri ile ilişkilerinin belirlenmesi. MAS Journal of Applied Sciences 6(3): 551–563.

Allison, L.E., Moode, C.D., 1965. Carbonate. (ed: C.A. Black). Methods of soil analysis. Part 2. Agronomy Series. No. 9. ASA. 1379-1396. Wisconsin.

Bilge, M.S., Yalçın, M., 2018. Hatay ili Kırıkhan–Reyhanlı bölgesi çayır-mera topraklarının pH, kireç ve organik madde içeriklerinin belirlenmesi. Imcofe V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Congress Proceeding Book, July 24-26, Barcelona/Spain, pp. 156-163.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma deneme metotları (istatistik metotları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1021. Ankara. 381s.

Esen, M., 2019. Toprak yıkama yöntemiyle Cd ve Pb ile kirlenmiş tarımsal toprakların iyileştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray.

Eyüboğlu, F., 1999. Türkiye topraklarının verimlilik durumu. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel yayın No: 220, Teknik Yayınlar No: T.67, Ankara.

Gee, G.W., Bauder, J.W., 1986. Particle-Size analysis. methods of soil analysis: Part 1 Physical and Mineralogical Methods, (Methodsofsoilan1), Soil Science Society of America, American Society of Agronomy, pp. 383-411.

Güçdemir, İ., 2006. Türkiye gübre ve gübreleme rehberi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel yayın No: 231, Teknik Yayınlar No: T.69, Ankara.

Horneck, D.A., Hart, J.M., Topper, K., Koepsell, B., 1989. Methods of soil analysis used in the soil testing laboratory at Oregon State University. P 1-21. Agricultural Experiment Station. Oregon, USA.

Karaduman, A., Çimrin, K.M., 2016. Gaziantep yöresi tarım topraklarının besin elementi durumları ve bunların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(2): 117-129.

Karagül, R., 1999. Trabzon-Söğütlüdere havzasında farklı arazi kullanım şekilleri altındaki toprakların bazı özellikleri ve erozyon eğilimlerinin araştırılması. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23: 53-68.

Nelson, D.W., Sommers, L.E., 1996. Total carbon, organic carbon and organic matter. In: Sparks, D.L. (Ed). Methods of Soil Analysis. Part 3, Chemical Methods, ASA and SSSA, Madison, WI, SSSA Book Series No: 5. 961-1010 pp.

Özsayar, M.M., Çimrin, K.M., 2022. Hatay ili Hassa ilçesi zeytin ağaçlarının yaprak ve toprak örnekleri ile beslenme durumunun belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1): 42-57.

Parlak, M., Fidan, A., Kızılcık, İ., Koparan, H., 2008. Eceabat ilçesi (Çanakkale) tarım topraklarının verimlilik durumlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14(4): 394-400.

Rhoades, J.D., 1982. Cation exchange capacity. methods of soil analysis. Part 2, Second Edition American Society of Agronomy, Inc., USA pp. 149-158.

Turan, M.A., Katkat, A.V., Özsoy, G., Taban, S., 2010. Bursa ili alüviyal tarım topraklarının verimlilik durumları ve potansiyel beslenme sorunlarının belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1): 115-130.

Uçgun, K., Sezgin, S., 2012. Isparta ilinde yoğun olarak elma yetiştirilen bölgelerin bazı toprak özellikleri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26(4): 42-49.

Ülgen, N., Yurtsever, N., 1988. Türkiye gübre ve gübreleme rehberi (3. Baskı). T.C. Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 151, Teknik Yayınlar No: T–59, Ankara. 182 s.

Yalçın, M., 2004. Amik ovası topraklarının temel kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.

Yalçın, M., Ağca, N., 2005. Amik ovası topraklarında pH, kireç ve organik maddenin profildeki dağılımı. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005 Şanlıurfa, s. 967-974.

Yalçın, M., Çimrin, K.M., 2019. Boron content of wide soil groups of siverek (Şanlıurfa) region. Eurasian Journal of Forest Science, 7(2): 98-106.

Yalçın, M., Çimrin, K.M., Tutuş, Y., 2018. Hatay ili Kırıkhan–Reyhanlı bölgesi çayır-mera topraklarının besin elementi durumları ve bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(3): 385-396.

Yeter, K., Yalçın, M., 2020. Hatay ili Kırıkhan-Kumlu bölgesi topraklarının ph, kireç ve organik madde içeriklerinin belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(2): 285-293.

Published

2023-06-21

How to Cite

TOPALOĞLU, A. ., & YALÇIN, M. . (2023). Determination of pH, Lime and Organic Matter Content of Olive Orchard Soils in Payas District of Hatay Province. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(2), 245–254. https://doi.org/10.5281/zenodo.8019996

Issue

Section

Articles