Knowledge Levels, Experiences and Future Decisions of Hazelnut Farmers on Climate Change


Abstract views: 316 / PDF downloads: 254

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8051018

Keywords:

Climate change, hazelnut farming, hazelnut farms, Çarşamba

Abstract

Climate change concerns agricultural production globally and therefore all consumers and producers. Climate changes, which lead to low productivity and quality, especially for producers, may adversely affect the income level and welfare of the rural population in the long run. In order to avoid such situations, many international, national, regional and local organizations recommend keeping the issue on the agenda and taking a series of measures as much as possible. The aim of this study is to examine the information sources, knowledge levels, future concerns and decisions about the future in case of negative impact of the producers engaged in hazelnut farming in the Çarşamba District of Samsun. Research data were obtained from face-to-face surveys with 135 farmers drawn according to stratified sampling method. Research findings revealed that farmers mostly learn about climate change from television and internet, they are very concerned about climate change, and they will resort to various measures if climate change seriously affects their agricultural production. In the research, it is suggested that the Ministry of Agriculture, faculties of agriculture and producer organizations should carry out various training and extension studies in order to raise awareness of farmers and train farmers on the measures that can be taken.

References

Abid, M., Scheffran, J., Schneider, U.A., Ashfaq, M., 2015. Farmers' perceptions of and adaptation strategies to climate change and their determinants: the case of Punjab province, Pakistan. Earth System Dynamics, 6(1): 225.

Akyüz, Y., 2019. İklim değişikliğine uyum politikalarına yönelik çiftçi algı ve davranışlarının analizi: Küçük Menderes Havzası örneği. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Alkan, I., Kılıç, O., 2007. Samsun ili Terme ilçesinin ova ve yüksek kesimindeki fındık işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 22(2): 171-178.

Anonim, 1992. United Nations Climate Change. (https://unfccc.int/files/essentia l_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf), (Erişim tarihi:20.01.2023).

Anonim, 2023a. Temel Kavramlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, https://iklim.gov.tr/sss/teme l-kavramlar), (Erişim tarihi:01.01.2023).

Anonim, 2023b. İklim Değişikliği ve Tarım. Tarım ve Orman Bakanlığı, (https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/%C4%B0klim%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20ve%20Tar%C4%B1m.pdf), (Erişim Tarihi: 01.02.2023).

Ar, H., Gülçubuk, B., 2014. Aile Çiftçilerinin Gözünden İklim Değişikliği Riski. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Kongre Bildiriler Kitabı, 30-31 Ekim, Ankara, s. 99-108.

Ayodeji, F.O., Akerele, D., Toritseju, B., 2014. Factors influencıng adoption decisions of maize farmers in Nigeria, International Journal of Food and Agricultural Economics, 2(3): 45-54.

Beyhan, N., Odabaş, F., 1996. Iklimsel faktörlerin fındıkta verimlilik üzerine etkileri ve yetiştiricilik açısından önemi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1): 177-188.

Bolat, Y., Bakırcı, M., 2022. Erbaa Ovasında (Tokat) tarımsal üreticilerin iklim değişikliğine yönelik bilgi ve algı düzeylerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Yayınları, 27(48): 37-48.

Boz, İ., 2004. Tarım sektörünün iktisadi kalkınmadaki rolü. (Ed: T. Saban, M. Kar). Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.

Chakraborty, S., Tiedemann, A.V., Teng, P.S., 2000. Climate change: potential impact on plant diseases. Environmental Pollution, 108(3): 317–326.

Cinemre, H.A., Kılıç, O., 2015. Tarım Ekonomisi (5. Baskı). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun.

Cruz, R.V., 2007. Asia Climate Change 2007: Impact, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, s. 469-506.

Dellal, İ., Ünüvar, F.İ., Polat, K., Bolat, M., Ünal, M., 2016. İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye’de Tarımda Etkilerinin Değerlendirilmesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Araştırma - Geliştirme Destek Programı TAGEM, 14 Arge 49 No’lu Proje Sonuç Raporu.

Kılıç, O., Alkan, I., Binici, T., 2007. Türkiye’de fındık dikim alanlarının daraltılmasına karşı çiftçi davranışlarının belirlenmesi (Samsun-Çarşamba Ovası). Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3): 9-14.

Kılıç, O., Aydın Eryılmaz, G., Boz, İ., 2020. Fındık yetiştiriciliği yapan işletmelerde kadınların işgücüne katılımı ve işletme kararlarına etkisi: Samsun ili örneği, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(2): 150-155.

Koç, G., 2018. Iklim değişikliğinin süt sığırcılığı işletmeleri üzerindeki etkilerinin ekonomi ve tarım politikaları açısından analizi; Trakya Bölgesi örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Mogess, Y.K., Ayen, D.D., 2023. The effects of climate change adaptation strategies on the welfare of rural farm households in Ethiopia. Food and Energy Security, 12(3): 451.

Mustafa, G., Alotaibi, B.A., Nayak, R.K., 2023. Linking climate change awareness, climate change perceptions and subsequent adaptation options among farmers. Agronomy, 13(3): 758.

Ndambiri, H.K., Ritho, C.N., Mbogoh, S.G., 2013. An evaluation of farmers' perceptions of and adaptation to the effects of climate change in Kenya. International Journal of Food and Agricultural Economics, 1(1): 1-22.

Palaz, S., Boz, İ., 2008. Üniversite mezunu yetişkinlerin farklı organizasyonlarda gönüllü hizmet vermesini etkileyen faktörler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19): 95-106.

Roco, L., Engler, A., Bravo-Ureta, B.E., Jara-Rojas, R., 2015. Farmers’ perception of climate change in mediterranean Chile. Regional Environmental Change, 15(5): 867-879.

Sert, H., Boz, İ., 2021. Çorum ili Mecitözü ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(4): 833-845

Shahbaz, P., 2018. Factors affecting farmers adaptation strategies to climate change in Central Punjab, Pakistan. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Türkeş, M., 2014. Iklim değişikliğinin tarımsal gıda güvenliğine etkileri: Geleneksel bilgi ve agroekoloji. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2): 71-85.

Ustaoğlu, B., 2009. Türkiye’de iklim değişikliğinin fındık tarımına olası etkileri. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yamane, T., 1967. Elementary Sampling Theory, Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.

Published

2023-06-21

How to Cite

ÇANKAYA, D. ., & BOZ, İsmet. (2023). Knowledge Levels, Experiences and Future Decisions of Hazelnut Farmers on Climate Change. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(2), 395–406. https://doi.org/10.5281/zenodo.8051018

Issue

Section

Articles