The Effect of Cultivation of Fodder Peas with Different Ratios of Barley and Wheat on Silage Quality


Abstract views: 297 / PDF downloads: 148

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8303024

Keywords:

Cereal, fodder pea, intercropping, silage quality, mixed ratio

Abstract

An intercropping system is an agricultural production model that secures the future and sustainability of agriculture by offering various advantages in terms of both environmental and economic aspects. In this study, the effects of intercropping fodder pea with barley or wheat at different rates (100%, 75%, 50%, 25%) on silage quality were investigated. As a result of the research, dry matter (DM) content, pH value, flieg score, crude protein (CP) ratio, nötral detergent fiber (NDF) ratio, acid detergent fiber (ADF) ratio, dry matter intake (DMI) ratio, dry matter digestibility (DMM) ratio, relative fed value (RFV) value were between 26.47-35.39%, 4.07-4.39, 29.93-42.63, 6.74-16.75%, 42.33-60.57%, %32.15-43.81%, 1.98-2.84%, 54.77-63.85% and 85.52-140.67, respectively. It was determined that the flieg score and dry matter content of pure fodder peas increased, the pH value decreased, and the silage quality increased in silages made from fodder pea mixtures with wheat or barley at different rates. Moreover, it was determined that the silage of the low crude protein cereals mixed with fodder peas improved the potential nutritional value.

References

Acar, Z., Önal, Ö., Ayan, İ., Mut, H., Başaran, U., 2006. Yem bitkilerinde karışık ekim sistemleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 21(3): 379-386.

Acikgoz, E., 2001. Forage Crops. Lecture Book (3rd Press). No: 182, Bursa.

Akbay, F., Günaydın, T., Arıkan, S., Açıkgöz, H., Kızılşimşek, M., 2022. Sürdürülebilir tarım ilkeleri kapsamında yem bezelyesi + serin iklim tahıllarının birlikte yetiştirilmesinin ot verimi ve silaj kalitesi üzerine etkileri. ISPEC 10th Internatıonal Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, Konferans Bildiri Kitabı, 18-19 Temmuz, Sivas, s. 854-864.

AOAC, 1990. Official Methods of Analysis. 15th Edition, Association of Official Analytical Chemist, Washington DC.

Bengisu, G., 2011. GAP Bölgesinde sürdürülebilir tarım için ekim nöbeti sistemleri. Alinteri Journal of Agriculture Science, 20(1): 33-39.

Benider, C., Laour, S., Madani, T., Gundouz, A., Kelaleche, H., 2021. The effect of cereal-legume intercropping systems on the cereal grain yield under semi-arid conditions. Agricultural Science Digest-A Research Journal, 41(4): 610-614.

Bilgili, U., 2018. Organomineral gübre çalıştayı bildiriler kitabı (Ed: Kınacı E.), Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarında Yem Bitkileri, TEMA, İstanbul, s. 128.

Buxton, D.R., 1990. Cell-Wall components in divergent germplasm of four perennial forage grass species. Crop Science, 30: 402-408.

Canbolat, Ö., 2012. Bazı Buğdaygil Kaba yemlerinin in vitro gaz üretimi, sindirilebilir organik madde, nispi yem değeri ve metabolik enerji içeriklerinin karşılaştırılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(4): 571-577.

Chand, S., Indu Singhal, RK., Govindasamy, P., 2022. Agronomical and breeding approaches to improve the nutritional status of forage crops for better livestock productivity. Grass and Forage Science, 77(1): 11-32.

Driehuis, F., Elferink, SO., 2000. The impact of the quality of silage on animal health and food safety: A Review. Veterinary Quarterly, 22(4): 212-216.

Dura, K., Aleksandar, M., Branko, M., Sanja, V., Nenad, D., 2012. Common vetch-wheat intercropping: haylage yield and quality depending on sowing rates. African Journal of Biotechnology, 11(30): 7637-7642.

Düzçekiç, Y., 2021. Kayseri ekolojik koşullarında macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) + arpa (Hordeum vulgare L.) karışık ekim sisteminde uygun karışım oranlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Ertekin, I., Yılmaz, Ş., 2022. The effects of sowing designs on forage yield and quality of sweet sorghum and mung bean mixtures under mediterranean conditions. Turkish Journal of Field Crops, 27(2): 188-199.

Görü, N., Seydoşoğlu, S., 2021. Bazı serin iklim tahıllarının (Yulaf, Arpa, Çavdar ve Tritikale) yaygın fiğ ile farklı oranlarda karışımlarında silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 26-33.

Gül, E., Akbay, F., Erol, A., 2022. Farklı fiğ türleri ile arpa karışım oranlarının mineral besin elementi içeriklerine etkisi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 4(2): 37-42.

Günaydın, T., Akbay, F., Arıkan, S., Kızılsımsek, M., 2023. Effects of different lactic acid bacteria inoculants on alfalfa silage fermentation and quality. Journal of Agricultural Sciences, 29(2): 555-560.

İleri, O., Erkovan, Ş., Erkovan, Hİ., Koç, A., 2020. İç Anadolu’da ikinci ürün döneminde yem bezelyesi ve bazı tahıl karışımlarının farklı ekim sıklığında yaş ot verimi ve bazı özellikleri. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 6(3): 538-545.

Karagić, Đ., Vasiljević, S., Katić, S., Mikić, A., Milić, D., Milošević, B., Dušanić, N., 2011. Yield and quality of winter common vetch (Vicia sativa L.) haylage depending on sowing method. Biotechnology in Animal Husbandry, 27(4): 1585-1594.

Kılıç, A., 1984. Silo Yemi. Bilgehan Basımevi, İzmir.

Kim, S., Dale, BE., 2005. Life cycle assessment of various cropping systems utilized for producing biofuels: bioethanol and biodiesel. Biomass Bioenerg, 29: 426-439.

Kızılşimşek, M., Adem, E., Dönmez, R., Katranci, B., 2016. Silaj mikro florasının birbirleri ile ilişkileri, silaj fermentasyonu ve kalitesi üzerine etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(2): 136-140.

Kızılşımşek, M., Günaydın, T., Aslan, A., Keklik, K., Açıkgöz, H., 2020. Improving silage feed quality of maize intercropped with some legumes. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(1): 165-169.

Lauriault, L.M., Kirksey, R.E., 2004. Yiel and nutritive value of irrigated winter cereal forage grass-legume intercrops in The Southern High Plains, USA. Agronomy Journal, 96: 352-358.

Layek, J., Das, A., Mitran, T., Nath, C., Meena, RS., Yadav, GS., Lal, R., 2018. Legumes for soil health and sustainable management (Eds: R.S. Meena, A. Das, G.S. Yadav, R. Lal) Cereal+Legume Intercropping: An Option for Improving Productivity and Sustaining Soil Health. Springer, pp. 347-386.

Lithourgidis, A.S., Vasilakoglou, I.B., Dhima, K.V., Dordas, C.A., Yiakoulaki, M.D., 2006. Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Research, 99(2-3): 106-113.

Lithourgidis, A.S., Dordas, C.A., Damalas, C.A., Vlachostergios, D., 2011. Annual intercrops: an alternative pathway for sustainable agriculture. Australian Journal of Crop Science, 5(4): 396-410.

Liu, H., Chen, S., Li, B., Guo, S., Tian, J., Yao, L., Lin, C., 2022. The effect of strip orientation and width on radiation interception in maize–soybean strip intercropping systems. Food and Energy Security, 11(2): e364.

McDonald, P., Henderson, A.R., Heron, S.J.E., 1991. The Biochemistry of Silage (2nd Edition). Chalcombe Publications, Marlow.

Mut, H., Gülümser, E., Doğrusöz, M.Ç., Başaran, U., 2020. Değişik arkadaş bitkilerin yonca silaj kalitesine etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(4): 975-980

Özkan, Ö., 2021. Yem bezelyesi (Pisum arvense L.) – tritikale (X triticosecale Wittmack) karışık ekimlerinde yüksek ot verimi ve kalitesi için uygun karışım oranlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Parlak, A.Ö., Göçmem, N., 2017. Yem bezelyesi ile arpa, yulaf ve tritikale karışım oranlarının belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1): 119-124.

Pettersson, K.L., Lindgren, S., 1990. The influence of the carbohydrate fraction and additives on silage quality. Grass and Forage Science, 45(2): 223-233.

Roberts, C.A., Moore, K.J., Johnson, K.D., 1989. Forage quality and yield of wheat-common vetch at different stages of maturity and common vetch seeding rate. Agronomy Journal, 81: 57-60.

Sayar, M.S., Han, Y., 2016. Forage yield performance of forage pea (Pisum sativum spp. arvense L.) genotypes and assessments using GGE Biplot Analysis. Journal of Agricultural Science and Technology, 18(6): 1621-1634.

Seydosoglu, S., 2019. Effects of different mixture ratios of grass pea (Lathyrus sativus L.) and barley (Hordeum vulgare) on quality of silage. Legume Research-An International Journal, 42(5): 666-670.

Stoltz, E., Nadeau, E., 2014. Effects of intercropping on yield, weed incidence, forage quality and soil residual N in organically grown forage maize (Zea mays L.) and faba bean (Vicia faba L.). Field Crops Research, 169: 21-29.

Strydhorst, S.M., King, F.R., Lopetin, K.J., Neil Harker, K., 2008. Forage potential of intercropping barley with faba bean, lupin or field pea. Agronomy Journal, 100(1): 182-190.

Tan, M., Koc, A., Dumlu Gul, Z., 2012. Morphological characteristics and seed yield of East Anatolian local forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) ecotypes. Turkish Journal of Field Crops, 17(1): 24-30.

Turan, N., Seydoşoğlu, S., 2020. Farklı oranlarda karıştırılan yonca, korunga ve italyan çimi hasıllarının silaj ve yem kalitesine etkisinin araştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(3): 526–532.

Van Soest, P.J., Robertson, J.B., Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.

Wu, Y., Gong, W., Yang, F., Wang, X., Yong, T., Liu, J., Yang, W., 2022. Dynamic of recovery growth of intercropped soybean after maize harvest in maize–soybean relay strip intercropping system. Food and Energy Security, 11(1): e350.

Yavuz, T. 2017. Farklı biçim zamanlarının yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ve yulaf (Avena sativa L.) karışımlarında ot verim ve kalitesi üzerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26(1): 67-74.

Published

2023-09-24

How to Cite

ARIKAN, S. ., AKBAY, F., KORKMAZ, Z., GÜNAYDIN, T., KIZILYAR, E. N. ., & KIZILŞİMŞEK, M. (2023). The Effect of Cultivation of Fodder Peas with Different Ratios of Barley and Wheat on Silage Quality. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(3), 461–471. https://doi.org/10.5281/zenodo.8303024

Issue

Section

Articles