Animal Products Consumption of Generation Z after Covid-19 Pandemic (II)


Abstract views: 141 / PDF downloads: 69

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8330222

Keywords:

Generation z, pandemic, red meat, chicken meat, milk and dairy products, consumption

Abstract

Restrictions due to the Covid-19 pandemic in the world have significantly affected the food consumption behaviors of consumers. The aim of this study was to determine whether there is a difference between the amount of animal product consumption of students and their tendency to consume animal products after the pandemic compared to the pandemic process in Turkey. In the study, it was determined that the participants consumed 356.57 g of beef, 172.85 g of mutton, 825.93 g of chicken meat, 1.6 liters of milk and dairy products, and 12.09 eggs per month on average, and the rate of those who said they did not consume beef at all was 21.4%, the rate of those who did not consume mutton was 42.9%, the rate of those who did not consume milk and dairy products was 15%, and the rate of those who did not consume eggs was 16.4%. In the study, it was also determined that after the pandemic, only 5% of the students consumed red meat, 13.6% consumed chicken meat, 7.9% consumed milk and dairy products, and there was an increase of 37% in the consumption of milk and dairy products; on the other hand, 50% of the participants had no change in the consumption of animal products after the pandemic, while the rest had a significant decrease in their consumption levels (46%). As a result, it was determined that students living in dormitories had lower consumption of animal products compared to those living in family and student houses, and that the price increases in animal products after the pandemic negatively affected the consumption of animal products.

References

Aydın, E., Demir Ayvazoğlu, P., 2022. The effect of the pandemıc on the consumptıon of anımal products: the case of Kafkas Unıversıty of Turkey. Online Journal of Animal and Feed Research, 12(1): 37-45.

Bulat, M.G., Bülbül, S., 2022. Yozgat’ta yaşayan ve aktif olarak spor yapan adölesanların pandemi öncesi, evde kalma ve ye.ni normal dönemdeki beslenme alışkanlıklarının sorgulanması. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 3(2): 109-122.

Celik, B., Dane, S., 2020. The effects of COVID-19 pandemic outbreak on food consumption preferences and their causes. Journal of Research in Medical and Dental Science, 8(3): 169-173.

Cevger, Y., Aral, Y., Demir, P., Sarıözkan, S., 2008. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55(3): 189-194.

Demir Ayvazoğlu, P., Aydın, E., 2021. Z Kuşağının hayvansal ürün tüketimine yönelik bakış açısı: Kafkas Üniversitesi. 3nd Internatıonal Сukurova Agrıculture and Veterınary Congress, 9-10 October, Adana, s.942-949.

Demir Ayvazoğlu, P., Aydın, E., Küçükoflaz, M., 2023. Covid-19 Pandemi sonrasında Z kuşağının hayvansal ürünlerde e-ticarete bakış açıları (I). ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 7(2): 359-366.

Gülçiçek Tolun, B., Bulut, N., 2021. Covid-19 Pandemi sürecinde tüketicilerin gıda ürünleri satın alma davranışları üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45, 15-31.

Güler, O., Günaylı, H., 2021. COVID-19 sürecinde değişen beslenme alışkanlıkları: Covid-19 hastalığını geçiren aileler örnekleminde nitel durum araştırması. Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2): 67-81.

Gürer, B., 2021. Türkiye’de nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesi açısından hayvansal gıda arz ve talebinin değerlendirilmesi. Gıda, 46(6): 1450-1466.

Haskaraca, G., Bostanci, E., Arslan, Y., 2021. Effects of the COVID-19 pandemic on eating and meat consumption habits of Turkish adults. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 9(1): 63-69.

Mammas, I., Bertsias, G., Linardakis, M., Moschandreas, J., Kafatos, A., 2004. Nutrient intake and food consumption among medical students in Greece assessed during a clinical nutrition course. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 55: 17-26.

Muştu, Ç., Ceylan, V., Sarıışık, M., 2020. COVID-19 Salgını kaynaklı karantina sürecinin evsel gıda atıklarına etkileri. Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(2): 157-165.

Örük, G., 2021. Üniversite öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim alışkanlıkları: Siirt Üniversitesi örneği. Hayvansal Üretim, 62(1): 45-52.

Stefanikova, Z., Sevcikova, L., Jurkovicova, J., Sobotova, L., Aghova, L., 2006. Positive and negative trends in university students’ food intake. Bratisl Lek Listy, 107: 217-220.

Tepe, F., Özer, C., Salalı, H.E., Demirbaş, N., 2022. Covid-19 Pandemi sürecinde tüketicilerin gıda alışveriş davranışlarındaki değişim: Bursa ve Eskişehir illeri örnekleri. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 8(1): 24-30.

Published

2023-09-24

How to Cite

AYDIN, E. ., AYVAZOĞLU DEMİR , P., & KÜÇÜKOFLAZ, M. . (2023). Animal Products Consumption of Generation Z after Covid-19 Pandemic (II). ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(3), 614–622. https://doi.org/10.5281/zenodo.8330222

Issue

Section

Articles