The Effect of Different Row Spacing on Wheat Cultivars in Rainfall and Irrigation Conditions in Konya: II. Quality Traits


Abstract views: 186 / PDF downloads: 110

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8303872

Keywords:

Bread wheat, Row spacing, Cultivar, Quality, Gluten

Abstract

This study was conducted to determine some quality traits of four registered wheat cultivars (Esperia, Altindane, Reis, Bayraktar 2000) grown at 18, 20 and 22 cm row spacing in Karapınar district of Konya province during 2020-2021 growing period. The trials were established in split-plot experimental design with three replications, with varieties in the main plots and row spacing in the sub-plots. The study, the results of thousand grain weight, hectoliter weight, grain hardness, alveograph value, protein ratio, starch ratio, gluten ratio and Zeleny sedimentation value of wheat cultivars obtained from the trials conducted under both non-irrigated and irrigation conditions are given. Especially in non-irrigated conditions, the row spacings is more important. While Esperia cultivar stood out in terms of quality characteristics in the trial grown non-irrigation, Altindane cultivar stood out in the trial with irrigation.

References

AACC, 2000. Approved Methods of American Association of Cereal Chemists. 10th Ed. American Association of Cereal Chemists, Minnesota, USA, 19-44.

Albayrak, Ö., Kızılgeçi, F., Yıldırım, M., Akıncı, C., 2020. Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 35(2): 167-174.

Arısoy, R.Z., Kaya, Y., Taner, A., Çeri, S., Gültekin, İ., 2005. Konya koşullarında farklı tohum sıklıklarında ekilen buğday ve tritikalenin verim ve verim unsurlarına etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, 5-9 Eylül, Antalya, s. 131-135.

Atlı, A., 1999. Buğday ve ürünleri kalitesi. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Sempozyum Bildiri Kitabı, 8-11 Haziran, Konya, s. 498-506.

Ayaşan, T., Ergül, Ş., Ülger, İ., Baylan, M., Dinçer, M.N., Barut, H., Aykanat, S., Erten, H.E., Ezici, A.A., Yaktubay, Ş. ve Mızrak, C., 2017. In vitro gaz üretim tekniği kullanarak bazı makarnalık buğday (Triticum durum L.) çeşitlerinin besleme değerinin Tespiti. Journal of the Institute of Science and Technology, 7(4): 309-315.

Aydoğan, R., Yağdı, K., 2021. Bursa ekolojik koşullarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin tarımsal özelliklerinin değerlendirilmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1): 157-171.

Aydoğan, S., Soylu, S., 2017. Ekmeklik buğday çeşitlerinin verim ve verim öğeleri ile bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26(1): 24-30.

Aydoğan, S., Şahin, M., Akçacık, A.G., Demir, B., Yıldırım, T. Hamzaoğlu, S., 2020. Yağışa dayalı koşullarda bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin (Triticum aestivum L.) verim ve bazı kalite özelliklerinin değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(3): 713-721.

Ayranci, E., Kalyoncu, Z., Guney, S., Arslan, M., Guney, S., 2012. Analysis of the relationship between emotional intelligence and stress caused by the organization: A study of nurses. Business Intelligence Journal, 5(2).

Bayram, M.E. Korkut, K.Z. 2018. Identification and evaluation of alveograph dough parameters of some bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes. Mediterranean Agricultural Sciences, 31(2): 161-168.

Bordes, J., Branlard, G., Oury, F.X., Charmet, G., Balfourier, F., 2008. Agronomic Characteristics, Grain Quality and Flour Rheology of 372 Bread Wheats in a Worldwide Core Collection. Journal of Cereal Science, 48(3): 569-579.

Bulut, S., 2012. Ekmeklik buğdayda kalite. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 28(5): 441-446.

Chen, C., Neill, K., Wichman, D., Westcott, M., 2008. Hard red spring wheat response to row spacing, seeding rate, and nitrogen. Agronomy Journal, 100(5): 1296-1302.

Cossey, D.A., Thomason, W.E., Mullen, R.W., Wynn, K.J., Woolfolk, J.W., Johnson, G.W., Raun, W.R., 2002. Relationship Between Ammonium and Nitrate in Wheat Plant Tissue and Estimated Nitrogen Loss. Journal of Plant Nutrition, 25(7): 1429-1442.

Egesel, C.Ö., Kahrıman, F., Tayyar, Ş., Baytekin, H., 2009. Ekmeklik buğdayda un kalite özellikleri ile dane veriminin karşılıklı etkileşimleri ve uygun çeşit seçimi. Anadolu Journal of Agricultural Sciences, 24: 76-83.

Elgün, A., Ertugay, Z., Certel, M., Kotancılar, H.G., 2002. Tahıl ve Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrolu ve Laboratuar Uygulama Kılavuzu. Atatürk Üniversitesi Yayın No: 867, Ziraat Fakültesi Yayın No: 335, Ders Kitapları Serisi No: 82, S.245. Erzurum.

Elgün, A., Keskinoğlu, R., Türker, S., 2001. Bir un değirmeninde uygulanan farklı ılık tavlama işlemlerinin öğütme kalitesine etkisi. Gıda, 26(6): 419-427.

Erbaş Köse, Ö.D. Mut, Z., 2019. Grain yield and some quality traits of bread wheat cultivars. 3. International Conference on Agriculture, food Veterinary and Pharmacy Sciences, 16-18 April, Trabzon.

Erdemci, İ., Aktaş, H., Karaman, M., 2021. Bazı fakültatif buğday genotiplerinin farklı çevrelere tepkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 58(3): 421-430.

FAO, 2020. Food and agricultural organization. (https://www.fao.org/faos tat/en/#data/QCL), (Erişim tarihi: 16.08.2022).

Geleta, B., Atak, M., Baenziger, P.S., Nelson, L.A., Baltenesperger, D.D., Eskridge, K.M., Shipman, M.J., Shelton D.R., 2002. Seeding rate and genotype effect on agronomic performance and end-use quality of winter wheat. Crop Science, 42: 827-832.

Güngör, H., Dumlupınar, Z., 2019. Bolu koşullarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin verim, verim unsurları ve kalite yönünden değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(1): 44-51.

Karaman, M., Başaran, M., Erdemci, İ., Mustafa, O., 2021. Augmented deneme desenine dayalı ekmeklik buğday genotiplerinin (Triticum aestivum L.) Diyarbakır yağışa dayalı şartlarında bazı tarımsal özellikler yönünden değerlendirilmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(1): 833-842.

Kılıç, H., Aktaş, H., KendaL, E., 2020. Ekmeklik buğday genotiplerinin (Triticum aestivum L) yüksek sıcaklık şartlarında verim ve bazı kalite özellikleri yönünden değerlendirilmesi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1): 1-18.

Kızılaslan, H., 2004. Dünya’da ve Türkiye’de buğday üretimi ve uygulanan politikaların karşılaştırılması. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University, 21(2): 23-38.

Koç, A., Akgün, İ., 2019. Sahil kuşağında ICARDA-CIMMYT ekmeklik buğday genotiplerinin verim ve bazı kalite özellikleri yönünden karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1): 157-162.

Kün, E., 1996. Serin İklim Tahılları. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı, No:431, Ankara.

Mader, P., Hahn, D., Dubois, D., Gunst, L., Alfoldi, T., Bergmann, H., Oehme, M., Amado, R., Schneider, H., Graf, U., Velimirov, A., Fliebbach, A., Niggli, U., 2007. Wheat quality in organic and conventional farming: results of a 21 year field experiment. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87: 1826-1835.

Muqaddasi, Q.H., Brassac, J., Ebmeyer, E., Kollers, S., Korzun, V., Argillier, O., ... and Röder, M.S., 2020. Prospects of GWAS and predictive breeding for European winter wheat’s grain protein content, grain starch content, and grain hardness. Scientific Reports, 10(1): 12541.

Mut, Z., Aydın, N., Özcan., Bayramoğlu, H.O., 2005. Orta Karadeniz bölgesinde ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University, 22(2): 85-93.

Mut, Z., Erbaş Köse, Ö.D., Akay, H., 2017. Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin tane verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32: 85-95.

Özen, S., Akman, Z., 2015. Yozgat ekolojik koşullarında bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 35-43.

Özsoy, B., Erbaş Köse, Ö.D., 2022. Konya’da Yağışa dayalı ve sulamalı koşullarda farklı sıra arası mesafelerin buğday çeşitlerine etkisi: I. tane verimi ve verim unsurları. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 6(4): 777-785.

Pagani, M.A., Lucisano, M., Mariotti, M., 2006. Italian bakery, In: Y.H. Hui (Ed.), Bakery Products Quality and Technology Ames, Blackwell Publishing, pp. 527-560.

Rhazi, L., Méléard, B., Daaloul, O., Grignon, G., Branlard, G., Aussenac, T. 2021. Genetic and environmental variation in starch content, starch granule distribution and starch polymer molecular characteristics of French bread wheat. Foods, 10(2): 205.

Shevkani, K., Singh, N., Bajaj, R., Kaur, A., 2017. Wheat starch production, structure, functionality and applicationsa review. International Journal of Food Science & Technology, 52(1): 38-58.

Shewry, P.R., 2009. Wheat. Journal of Experimental Botany, 60(6): 1537-1553.

Sönmez, A.C., Olgun, M., 2019. Ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) ekim sıklığının tane iriliği ve bazı kalite parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4): 729-736.

Şahin, M., Akçacık, A.G., Aydoğan, S., Hamzaoğlu, S., Demir, B., Özdemir, F., 2016. Ekmeklik buğday, buğday unu ve kepek protein oranlarının karşılaştırılması. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 5(1): 22-27.

Şahin, M., Akçacık, A.G., Aydoğan, S., Demir, B., Hamzaoğlu, S., Güçbilmez, Ç. M., ... Yakışır, E., 2019. Kuru ve sulu şartlarda yetiştirilen ekmeklik buğday genotiplerinin farklı reolojik analiz cihazları ile kalite ve teknolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 8(2): 216-231.

Şanal, T., Olgun, M., Erdoğan, S., Pehlivan, A., Yazar, S., Budak, Z., 2012. Interpolasyon Analiz Yöntemi ile Ekmeklik Buğdayda Türkiye’nin Kalite Analizi, I. Kırmızı Ekmeklik Buğdaylar. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 5(3): 69-75.

TÜİK, 2020. Türkiye istatistik Kurumu (http://www.tuik.gov.tr), (Erişim Tarihi: 20.11.2021)

Ulucan, İ., Atak, M., 2020. Ekim sıklığının ekmeklik buğday çeşitlerinde (Triticum aestivum L.) verim ve bazı kalite özelliklerine etkisi. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 30(4): 788-800.

Ünal, S.S., 2002. Buğdayda Kalitenin Önemi ve Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi, 3-4 Ekim Gaziantep, s. 25-37.

Wang, S., Li, C., Copeland, L., Niu, Q., Wang, S., 2015. Starchretrogradation: a comprehensive review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 1: 568–585.

Williams, R.M., O’Brien, L., Eagles, H.A., Solah, V.A., Jayasena, V., 2008. The influences of genotype, environment, and genotype× environment interaction on wheat quality. Australian Journal of Agricultural Research, 59(2): 95-111.

Yağdı, K., 2004. Bursa koşullarında geliştirilen ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hatlarının bazı kalite özelliklerinin araştırılması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1): 11-23.

Zahra, N., Hafeez, M.B., Wahid, A., Al Masruri, M.H., Ullah, A., Siddique, K.H., Farooq, M., 2023. Impact of climate change on wheat grain composition and quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, 103(6): 2745-2751.

Published

2023-09-24

How to Cite

ÖZSOY, B., ERBAŞ KÖSE, Özge D., MUT, Z., & KARDEŞ, Y. M. (2023). The Effect of Different Row Spacing on Wheat Cultivars in Rainfall and Irrigation Conditions in Konya: II. Quality Traits. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(3), 517–532. https://doi.org/10.5281/zenodo.8303872

Issue

Section

Articles