Investigation of the Effect of Alfalfa Flour Added to Fish Feed on the Nutritional Value of Fish Feed


Abstract views: 101 / PDF downloads: 59

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10252197

Keywords:

Fish feed, alfalfa flour, crude protein, ADF, NDF, energy

Abstract

Study was conducted to determine the effect of alfalfa flour added to fish feed on the nutritional value of fish feed. In the study, pure of alfalfa flour and fish feed and their mixtures in certain ratios were used. It was determined that the effects of alfalfa flour and fish feed pure and mixtures on dry matter, crude protein, ADF, NDF, digestible dry matter, digestible energy, metabolic energy, dry matter intake, relative feed value, phosphorus, potassium and calcium ratios were statistically significant (P≤0.01), while the effects on magnesium values were insignificant. The highest dry matter and crude protein ratios were obtained from pure fish feed. The lowest ADF and NDF ratios and the highest digestible dry matter, digestible energy, digestible energy, metabolic energy, dry matter intake and relative feed value were obtained from the mixtures in which 5%, 10% and 15% alfalfa flour was added fish feed and with pure fish feed. Therefore, it was concluded that it may be advantageous to add alfalfa flour at a rate ranging from 5-15% to fish feed. In addition, it was determined that the addition of alfalfa flour to fish feed enriched the potassium and calcium content of fish feed.

References

Akyurt, İ., 1994. Balık beslemede mineraller. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(3): 445-453.

Aldemir, R., Tekel, A., Üstündağ, B., Bilgeçli, K., Çelik, L.B., 2022. Türkiye’de karadeniz’in farklı bölgelerinde üretilen balık unlarının hayvan besleme açısından değeri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(4): 2581-2589.

Bahadır Koca, S., Pazar, M., Bekir, A., Yiğit, N.Ö., 2019. Niger (Guizotia abyssinica Cass.) tohumunun balık yemi hammaddesi olarak kullanılabilirliği ve ülkemizde yetiştirilebilirliğinin araştırılması. Acta Aquatica Turcica, 15(1): 108-116.

Bilgüven, M., Karabulut, A., 1996. Alabalık karma yemlerinde tam yağlı soyanın balık unu yerine kullanılma olanakları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12: 77-88.

Bostan, H., Yıldız, A.Ö., 2008. Isparta ilindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinde kullanılan karma yemlerin analizi üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4(1): 94-101.

Brogna, N., Pacchioli, M.T., Immovilli, A., Ruozzi, F., Ward, R., Formigoni, A., 2009. The use of near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) in the prediction of chemical composition and in vitro neutral detergent fiber (NDF) digestibility of Italian alfalfa hay. Italian Journal of Animal Science, 8(Suppl. 2): 271-273.

Corcoran, M., Roberts-Sweeney, H., 2014. Aquatic animal nutrition for the exotic animal practitioner. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice, 17: 333-46.

Çalışıcı-Narin, Ö., 2019. Farklı oranlarda yeme eklenen kekik (Thymus vulgaris) yağının sazan (Cyprinus carpio L.) yavrularının büyümesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.

Dikel, S., Tellioğlu, F.S., 2020. Effects of size grading and different stocking size compositions on growth performance of yybrid tilapia (Oreochromis niloticus♀ X Oreochromis aureus♂) juvenile. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(9): 2000-2007.

Dikel, S., Öz, M., 2022. Su ürünleri yetiştiricilik sektörü ve sucul protein geleceği. Ispec 10th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, Konge Bildiri Kitabı, 18-19 Temmuz, Sivas, Türkiye.

Doğan, G., Bircan, R., 2010. Balık yemlerinde alternatif bitkisel protein kaynağı olarak fındık küspesi kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2): 49-57.

Erteken, A., Hasimoglu, A., 2007. Ülkemizde balık yemi teknolojisinin gelişimi. Aquaculture Studies, 2007(2): 8-9.

Fonnesbeck, P.V., Clark, D.H., Garret, W.N., Speth, C.F., 1984. Predicting energy utilization from alfalfa hay from the Western Region. Probe Animal Science, (Western Section), 35: 305-308.

Güloğlu, D., 2023. Acı bakla (Lupinus angustifolius L.) bitkisinin kullanım olanakları. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 5(1): 50-53.

JMP, 2018. Statistical Discovery from SAS, USA.

Khalil, J.K., Sawaya, W.N., Hyder, S.Z., 1986. Nutrient composition of Atriplex leaves grown in Saudi Arabia. Journal of Range Management, 39: 104-107.

Korkut, A.Y., Yıldırım, Ö., 2003. Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliği ve yetiştiricilikte alternatif yem kaynakları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1-2): 247-255.

Kutlu, H., Gül, A., Görgülü, M., 2003. Türkiye hayvancılığının sorunları ve çözüm yolları. I. damızlık hayvan-kaliteli yem. Yem Magazin Dergisi, 34: 40-46.

Liang, J., Yang, H., Liu, Y., Tian, L., 2014. Dietary potassium requirement of juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idella Val.) based on growth and tissue potassium content. Aquaculture Research, 45: 701-708.

Morrison, J.A., 2003. Hay and Pasture Management, Extension Educator, Crop Systems Rockford Extension Center, Chapter 8.

Ölmez, M., Aybal, N.Ö., 2006. Balık beslemede kanola (Brassica sp.) Kullanımı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(2): 269-273.

Öz, M., İnanan, B.E., Dikel, S., 2021. Yem kaynaklı borun gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yağ asidi profiline etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 31(Ek Sayı 1): 188-192.

Özgüven, A., Dikel, S., 2018. Sera Koşullarında melez tilapiaların sarımsak (Allium sativum) destekli yemlerle beslenmesinin büyüme performansına ve vücut besin bileşenleri üzerine etkileri. Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, 3(3): 35-44.

Reigh, R.C., Robinson, E.H, Brown, P.B., 1991. Effects of dietary magnesium on growth and tissue magnesium content of blue tilapia Oreochromis aureus. Journal of the World Aquaculture Society, 22(3): 192-200.

Sarı, M., Çakmak, M.N., 1996. Balık Besleme. Fırat Üniversitesi Yayınları No:37.

Schroeder, J.W., 1994. Interpreting Forage Analysis. Extension Dairy Specialist (NDSU), AS-1080, North Dakota State University.

Steel, R.G.D., Torrie, J.H., 1980. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. McGraw-Hill, New York.

Uysal, N., Bekcan, S., 2006. Tilapya balığı (Oreochromis niloticus L.) yavrularının balık unu yerine farklı oranlarda soya unu ilave edilen yemlerle beslenmesinin büyüme parametrelerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 12(1): 93-100.

Yeşilayer, N., Kaymak, İ.E., Gören, H.M., Karslı, Z., 2013. Balık yemlerinde balık ununa alternatif bitkisel protein kaynaklarının kullanım olanakları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (4): 12-30.

Yılmaz, E., 2014. Alabalık yeminde bitki ekstrakları kullanımının büyüme, yemden yararlanma ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi. Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Yiğit, N.Ö., Dulluç, A., Koca, S.B., Didinen, B.I., 2013. Aynalı sazan (Cyprinus carpio, L. 1758) yemlerinde soya küspesi yerine kanola küspesi kullanımının büyüme ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 19: 140-147.

Published

2023-12-06

How to Cite

BAŞBAĞ, M., ÇAÇAN, E., & ŞİRELİ, H. D. (2023). Investigation of the Effect of Alfalfa Flour Added to Fish Feed on the Nutritional Value of Fish Feed. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(4), 881–890. https://doi.org/10.5281/zenodo.10252197

Issue

Section

Articles