Effect of Active Carbonate on Available Micronutrients in Soils


Abstract views: 546 / PDF downloads: 304

Authors

  • Ali Rıza ONGUN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Mahmut TEPECİK Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Mehmet DÖNER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp378-386

Keywords:

Active carbonate, micronutrients, soil

Abstract

The primary objective of the present study was to investigate the effects of soil active carbonate contents on availability of micronutrients. A total of 20 soil samples were selected for this purpose. The lime content of the first ten samples ranged from 10.02 % to 10.99 % (CV = 3.23). The active carbonate content of these samples varied between 2.90 % and 6.95 % (CV = 34.18). There were not any significant correlations between the active carbonate and availability of micronutrients in these ten samples. The lime content of the second ten samples ranged from 30.01 % to 34.43 % (CV = 4.31). The active carbonate content of these samples varied between 6.05 % and 14.39 % (CV = 30.01). In the second ten samples, there were not any significant correlations between active carbonate and availability of micronutrients, except for Cu. A negative correlation was observed between active carbonate and available Cu (r = -0.667 *) levels.

References

Alper, A. and Taşova, H. 2019. İç Anadolu Bölgesi tarım topraklarının bazı verimlilik parametrelerinin belirlenerek haritalanması. Mediterranean Agricultural Sciences, 32: 1-6.

Başar, H. 2000. Bursa yöresi şeftali ağaçlarında görülen sarılığa etkili etmenler üzerine bir araştırma. Turk J. of agriculture forestry, 24: 237-245.

Bouyoucos, G.J. 1962. Hydrometer Method Improved for Making Particle Size Analysis of Soil, Agronomy J., Vol. 54, No. 5.

Çelik, H. And Katkat, A.V. 2007. Some parameters in relation to iron nutrition status of peach orchards. J Biol Environ Sci, 1, 111-115.

Çimrin, K.M. and Boysan, S. 2006. Van yöresi tarım topraklarının besin elementi durumları ve bunların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 16(2): 105-111.

Gupta, U.C. Kening, W.U. and Liang, S. 2008. Micronutrients in soils, crops, and livestock. Earth Science Frontiers, 15(5): 110-125.

Jackson, M.L. 1967. Soil Chemical Analysis, Prentice Hall of India Private Limited, New delhi.

Jones, J.B. 2001. Laboratory Guide For Conducting Soil Tests and Plant Analysis. CRC Press.

Kumar, M. And Babel, A.L. 2011. Available micronutrient status and their relationship with soil properties of Jhunjhunu Tehsil, District Jhunjhunu, Rajasthan, India. Journal of Agricultural Science, 3(2): 97.

Lindsay, W.L. and Norvell, W.A. 1978. Development of a DTPA Soil Test For Zn, Fe, Mn and Cu. Soil Amer. J., 42 (3): 421-428.

Ongun, A.R. ve Tepecik, M. 2018. Şark Tipi (Oryantal) Tütün Tarımı Yapılan Toprakların Özelliklerinin Belirlenmesi (Ege Bölgesi). Ege Üniversitesi TTO Kontratlı Proje, İzmir.

Özgümüş, A. 1999. Analitik Kimya – 1 Uygulama Klavuzu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Klavuzları No.6

Özyazıcı, M.A., Aydoğan, M., Bayraklı, B. and Dengiz, O. 2013. Doğu Karadeniz Bölgesi kırmızı-sarı podzolik toprakların temel karakteristik özellikleri ve verimlilik durumu. Anadolu J Agr Sci, 28(1):24-32.

Rauterberg, E. and Kremkus, F. 1951, Bestimmung von Gesamthumus und Alkalilöslichen Humusstoffen im Boden. Z.F. Planzenernaehrung, Düngung und Bodenkunde, Verlag, Chemice Gmbh, Weinheim.

Schlichting, E. and Blume, H.P. 1966. Bodenkundliches Praktikum, Verlag Paul Parey, Hamburg-Berlin.

Şendemirci, H., Korkmaz, A. and Akınoğlu, G. 2016. Fasülye Bitkisinin (Phaseolus vulgaris L. var. nanus) Demirli Gübrelemeye Responsu ile Toprakların Kloroz İndis Değerleri ve Bazı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Toprak Su Dergisi, 5(1): 37-46.

Taşova, H. and Akın, A. 2013. Marmara bölgesi topraklarının bitki besin maddesi kapsamlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması ve haritalanması. Toprak Su Dergisi, 2(2): 83-95.

U.S. Soil Survey Staff, 1951. Soil Survey Manuel. U.S. Dept. Agr. Handbook 18. U.S. Govt. Printing Office. Washington D.C. USA.

Wiedenhoeft, A.C. 2006. Plant nutrition. Infobase Publishing.

Yaalon, D.H. 1957. Problems of soil testing on calcareous soils. Plant and Soil, 275-288.

Downloads

Published

2020-06-01

How to Cite

Ali Rıza ONGUN, Mahmut TEPECİK, & Mehmet DÖNER. (2020). Effect of Active Carbonate on Available Micronutrients in Soils. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2), 378–386. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp378-386

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)