Organic Beekeeping Situation in Turkey


Abstract views: 437 / PDF downloads: 198

Authors

  • Lale TAŞ

Keywords:

organic beekeeping, organic farming, organic honey, organic colony

Abstract

Honey bee (Apis mellifera) is the world's most important pollinator species. In addition to pollination, bees provide great benefits to human health with the products they produce.These products; honey, propolis, royal jelly, pollen, bee venom, bee air, Perga. In our country, beekeeping is carried out in three ways: nomadic beekeeping, fixed and organic beekeeping. Ministry of Agriculture and Forestry, the Organic Farming Information System (OTBIS) by 2019, 249 organic beekeeping in Turkey who do business in organic beekeeping, the organic in all number of hives is 50.100 pieces. The total amount of organic honey production is 576.76 tons. At the same time the Ministry of Agriculture and Forestry, according to the Organic Farming Information System in 2019, engaged in beekeeping in the transition process in Turkey 159 existing businesses, it has a total of 21 484 hives in transition. Organic beekeeping in Turkey 01.12.2004 and 25 659 numbered published in the Official Gazette 5262 No. "Organic Agriculture Law" with this law in accordance August 18, 2010 date and 27 676, which entered gazette "Organic Agriculture on the Principles and Implementation It is carried that out according to the provisions of the Regulation. In this review, in Turkey the development of organic agriculture and the status of the inspection and certification process is intended to inform all citizens.

References

Anonim 2019a, https://www.aricilik.com.tr/ ( Erişim Tarihi: 15.07.2019)

Anonim 2019b,https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler?Ziyaretci=Ciftci ( Erişim Tarihi: 20.07.2019)

Anonim 2019c; https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler?Ziyaretci=Ciftci ( Erişim Tarihi: 20.07.2019)

Anonim 2019d https://www.aricilik.com.tr/organik-aricilik-desteklemeleri ( Erişim Tarihi: 20.08.2019)

Anonim 2019e https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Organik-Tarim-Destegi

Anonymous, 1993. CODEX. Alimentarius Standard for Honey. Ref. Nr. CL. 14-SH. FAO and WHO, Rome.

Anonymous, 1998. EC. European Community.

Anonymous, 2000. IFOAM. International Federation of Organic Agriculture Movements.

Ayan A, Tutun H, Aldemir OS (2019). Control methods against Varroa mites. International Journal of Advance Study and Research Work, 11(2), 19-23.

Ayla, D., & Altıntaş, D. (2017). Organik Üretim Ve Pazarlama Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 19(4).

Demiryürek, K. (2011). Organik tarım kavramı ve organik tarımın dünya ve Türkiye’deki durumu. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 27-36.

Ertürk, Y. E., & Yılmaz, O. (2013). Türkiye’de Organik Arıcılık.

Gül, A., Şahinler, N., Akyol, E., & Şahin, A. (2005). Organik arı yetiştiriciliği. MKU Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1-2), 63-70.

Kaftanoğlu, O. (2003). Ekolojik ve organik arı ürünleri üretimi. 2. Marmara Arıcılık Kongresi Bildiri Kitabı, Yalova, 209.

Karaaslan, V., 2012. Organik Tarım 2 . (Güncellenmiş ) Baskı 2012,Ankara. 39 s.

Konak, F., & Gökçe, M. (2003). Arıcılıkta organik üretim. Teknik Arıcılık Dergisi, 82, 8-11.

Korkmaz, A. (2001). Ülkemiz Ballarında Kalıntı Sorunu ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi. Türkiye, 2, 14-16.

Kuzukiran, O., Yurdakok-Dikmen, B., Filazi, A., Sevin, S., Aydin, F. G., & Tutun, H. (2016). Determination of polychlorinated biphenyls in marine sediments by ultrasound-assisted isolation and dispersive liquid–liquid microextraction and gas chromatography–mass spectrometry. Analytical Letters, 49(15), 2525-2536.

Karadal, F., & Yıldırım, Y. (2012). Balın kalite nitelikleri, beslenme ve sağlık açısından önemi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9, 197-209.

Sarıçoban, K. (2016). Ülkelerin ihracat rekabet güçlerinin belirlenmesi: Türkiye ve G-20 ülkelerinin karşılaştırmalı analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Isparta.

Seven, İ., & Akkılıç, M. E. (2005). Elazığ’daki Arıcılık İşletmelerinin Üretim Ve Pazarlama Problemlerinin Tespiti Ve Çözüm Önerileri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 45(2), 41-52.

Sevin, S., Kuzukiran, O., Yurdakok-Dikmen, B., Tutun, H., Aydin, F. G., & Filazi, A. (2018). Selected persistent organic pollutants levels in the Ankara River by months. Environmental monitoring and assessment, 190(12), 705.

Tutkun, E., & İnci, A. (1992). Balarısı Zararlıları Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri (Teşhisten Tedaviye). Demircioğlu Matbaacılık, 1-154.

Tutun, H., Kahraman, H. A., Aluc, Y., Avci, T., & Ekici, H. (2019). Investigation of some metals in honey samples from West Mediterranean region of Turkey. In Veterinary Research Forum (Vol. 10, No. 3, p. 181). Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.

Tutun, H., Koç, N., & Kart, A. (2018). Plant essential oils used against some bee diseases. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(1), 34-45.

http://www.fao.org/3/ca4657en/ca4657en.pdf

http://www.fao.org/3/y4587e/y4587e16.pdf

http://www.fao.org/faostat/en/#data

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002

Downloads

Published

2019-06-23

How to Cite

Lale TAŞ. (2019). Organic Beekeeping Situation in Turkey. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1), 65–72. Retrieved from https://ispecjournal.com/index.php/ispecjas/article/view/70

Issue

Section

Review