The Current State of the Bilecik Agricultural Enterprises


Abstract views: 380 / PDF downloads: 216

Authors

  • Mehmet LAÇİN Ziraat Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp671-692

Keywords:

Bilecik, agricultural enterprises, agricultural, business

Abstract

The present study aims to analyze the current state of Bilecik agricultural enterprises within areas such as field of activity, production, and technical marketing. Within the context of the study, data were obtained in 2016 through face-to-face questionnaire covering 135 agricultural enterprises operating in Bilecik center and its districts. The data were analyzed through a computer program and interpreted under 20 headings. When analyzing the data, Chi-Square test was used to determine whether there was a statistical relationship among the specified factors. It has been determined that there are statistically significant relationships among 4 variables. However, the other variables are independent from each other. The results also show that it was understood that vegetable production was carried out the most in the study area (9.6%), the agricultural production was carried out all year (53.3%). However, the majority of the enterprises participating in the study did not plan to increase their capacity (51.9%), and a chemical agricultural struggle was made. (77%). Continuation of production (53.3%) throughout the year is attributed to continuing production in greenhouses in autumn. Besides, 84.4% of the agricultural enterprises participating in the study make production in open fields, 31.9% of them do drip irrigation, and 49.6% of them supply the necessary materials for production within the provincial borders. The high rate of drip irrigation is considered as a positive result of agricultural mechanization. However, it is an unpredictable result to supply the materials required for production from outside the province. Besides, results show that most of the enterprises (63.7%) do not employ seasonal workers and 70.4% of the business officers participate in agricultural fairs. While this result indicates that businesses are closely following and interested in technological developments, 77.8% of respondents believe that agricultural legislations are insufficient. Research results are discussed within the framework of these findings and suggestions for future research are presented.

References

Akın, O. 2015. Denizli ilinde mevcut tarımsal durum ve kırsal kalkınmaya bakış açısının incelenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(1):17-26.

Altay, F., Kutalmış, T. 2011. Bilecik ilindeki tarımsal mekanizasyonun durumu ve çözüm önerileri. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 Mayıs, Fırat üniversitesi, Elazığ.

Atılgan, A., Özge, Ö. 2010. Isparta yöresindeki meyve bahçelerinde kullanılan sulama yöntemlerinin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 27-32.

Aydın, B., Gökhan, U. 2016. Trakya bölgesinde faaliyet gösteren tarım işletmelerinin yapısal özellikleri ve tarımsal uygulamalara yaklaşımları. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 2(2):11-25.

Bayaner, A. 2016. Tarımsal Ar-Ge ve ekonomik büyüme. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 19(9):9-13

Çanakcı, M., Hakan, K. 2019. Çankırı ili tarım işletmelerinin tarımsal yapı, üretim ve mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 32(2):1-8.

Demiryürek, H. 2018. XX. Yüzyıl başlarında Ertuğrul sancağında ipek üretimi. Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, 3(0):98-104.

Erdoğan, O., Ela, T.2017. Adıyaman ili badem üreticilerinin zirai mücadele uygulamalarının değerlendirilmesi. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(11):1414-1421.

Gökdoğan, O., Fikret, D. 2011. Isparta yöresindeki gül işletmelerinin tarımsal yapısı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2):29-34.

Güriş, S., Melek, A. 2014. Bilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistik 1.Baskı,İstanbul: Der Yayınları.

Karasar, N. 2016. Bilimsel araştırma yöntemleri: kavramlar ilkeler teknikler. 2.Yazım 30. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.

Kıncal, R. 2014. Bilimsel araştırma yöntemleri. 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.

Newbold, P. 2009. İşletme ve iktisat için istatistik (Çev. Ümit Şenesen). Yedinci Baskı, İstanbul: Literatür Yayınları.

Tosun, F., Erdoğan, G. 2018. Ankara ili tarım işletmelerinin sermaye yapısı ve tarımsal kredilerin geri ödenmesinde etkili faktörlerin analizi. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 4(2):17-24.

TUİK, 2016. Bitkisel Üretim İstatistikleri.

TUİK, 2001. İşletme Büyüklüğü Ve Traktörün Mülkiyet Durumuna Göre Traktörle Arazi İşleyen İşletme Sayısı ve Traktörle İşlenen Alan.

Ural A., İbrahim, K. 2006. Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi 2. Baskı,Ankara: Detay Yayıncılık.

Published

2020-09-16

How to Cite

Mehmet LAÇİN. (2020). The Current State of the Bilecik Agricultural Enterprises. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3), 671–692. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp671-692

Issue

Section

Articles