Organic Olive Growth Opportunities In The GAP Region


Abstract views: 508 / PDF downloads: 303

Authors

  • Lale TAŞ GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp704-716

Keywords:

Olives, organic olives, organic olives oil, organic farming, organic production, GAP

Abstract

Organic agriculture is a form of production that is controlled by all stages from production to consumption by using only the drugs allowed by the regulation and certified by control certification companies. Since the use of chemical pesticides in agricultural production, which increases day by day, remains in food as residue, it is dangerous for human health. Particularly because of the Pandemic affecting the world and various health problems, people become conscious of nutrition and prefer a production method that is friendly to human health. Organic Agriculture is an environmentally friendly way of production that gives priority to human health. Despite the favorable climatic conditions and fertile lands in the GAP region, we cannot say that organic agriculture has progressed sufficiently. In this study, the organic cultivation possibility and potential of olive and olive oil production, which is a consequential product for the Southeastern Anatolia Region, will be examined. In the study conducted as a compilation, the experience and observations of the researcher in the region and secondary sources, official reports and statistics were used.

References

Aksoy, U. 2000. Kaynak koruyucu girdi kullanımı. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.

Anonim 2018 http://www.gap.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 16.07.2019)

Anonim 2019a http://www.gap.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 16.07.2019)

Anonim 2020b http://www.gaporganik.org/ (Erişim tarihi: 18.07.2019)

Anonim 2019c http://www.fao.org/faostat/ (Erişim tarihi: 18.07.2019)

Anonim 2019d https://www.kilizi.org/ (Erişim tarihi: 18.07.2019)

Bengisu, G. 2014. GAP Bölgesinin Organik Tarım Potansiyeli ve Uygulanabilirliği. Alınteri Tarım Bilimleri Dergisi. 2014, Cilt. 26 Sayı 1, s38-44. 7p.

Bengisu, G., Yavuzer, Ü., Cevheri, C., Öztürkmen, A. R., Coşkun, M. 2010. Organik Tarımın Gap Bölgesi’nde Uygulanabilirliği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. 11-15 Ocak, Ankara.

Boz, İ., Aksoy, U., Özçatalbaş, O. 2011. Türkiye’de Organik Tarımın Güçlendirilmesi (UTF/TUR/052) Çalıştay ve Eğitimler. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.

Boz, İ., Kaynakçı, C. 2018. Possibilities of Improving Organic Farming in Turkey. International Journal of Innovation and Economic Development. 5(4):25-34.

Çelik, F. 2019. Gap Organik Tarım Kümesi’nin Bölgesel Kalkınmaya Etkisinin Değerlendirilmesi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 220-242.

Çetinkaya, H., Kendal, E., Sayar, M. S. 2013. Ekolojik Tarım Açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Turkish Journal of Scientific Reviews, 6(1), 195-198.

Çiftçi, Z., ve ark. 2020. Dünyada ve Türkiye’de Zeytinde Yapılan Doku Kültürü Çalışmaları. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(3): 645-650, 2020 Demiryürek, K., 2016. Organik Tarım Ve Ekonomisi 2016, Giresun, 1 s.

Demiryürek, K., 2004. Dünya ve Türkiye’de Organik Tarım. Harran Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (3-4):63-71.

Demiryürek, K., 2011. Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye’deki Durumu, GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 27-36

Sakar, E., 2011. Türkiye’de Zeytin Yetiştiriciliğinin Durumu Ve Ülkemizde Yapılan Bazı Seleksiyon Ve Adaptasyon Çalışmaları HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2011, 15(2): 19-25

Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve http://www.gap.gov.tr/

Kaftanoğlu, O. 2003. Ekolojik ve organik arı ürünleri üretimi. 2. Marmara Arıcılık Kongresi Bildiri Kitabı, Yalova, 209.

Karaaslan, V., 2012. Organik Tarım 2 . (Güncellenmiş ) Baskı 2012,Ankara. 39 s.

Keyvan, E., Yurdakul, O., Kocasarı, F., Tutun, H., Demirtaş, A., Kahraman, H. A., Erdi, Ş. E. N. 2018. Detection of ochratoxin A in bulk tank milk. Kocatepe Veteriner Dergisi, 11(3), 255-259.

Özdemir, G. 2016 Diyarbakır İlinin Organik Üzüm Yetiştirme Potansiyeli ve Yaygınlaştırılması Faaliyetleri. GAP TEYAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Dergisi, 3:22-23.

Özdemir, G., Karataş, H., Bayram, A., Doran, İ., & Gül, İ. 2009. GAP Bölgesi Organik Bağcılık Potansiyeli ve Organik Tarım Uygulamaları, 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 144-155.

Sevin, S., Kuzukiran, O., Yurdakok-Dikmen, B., Tutun, H., Aydin, F. G., & Filazi, A. 2018. Selected persistent organic pollutants levels in the Ankara River by months. Environmental monitoring and assessment, 190(12), 705.

Taş, L., Boz, İ., Akbay, C. 2016. Siirt İli Şirvan İlçesinde Organik Zivzik Narının Benimsenmesi ve Yayılması. XII. Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı. 25-27 Mayıs, Isparta. s.1127-1136

Tutun, H., Kahraman, H. A., Aluc, Y., Avci, T., Ekici, H. 2019. Investigation of some metals in honey samples from West Mediterranean region of Turkey. In Veterinary Research Forum (Vol. 10, No. 3, p. 181). Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.

Tunalı, A. .2008. Ege Yakası. Aylık, Aktüel, Kültür ve Sanat Dergisi. Sayı:2. Yıl 1 S:18-19. Aydın

Tunalıoğlu, R. 2010. Ülkemiz Zeytinciliğindeki Gelişmeler. Zeytindostu-Mardin Valiliği. 7. Ortak Akıl Toplantısı. 9 Nisan 2010. Panel Konuşması. Mardin

Tektaş A., Özertan G., Helvacıoğlu A.D. ve Karapınar B. 2018. GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç Seti; GAP BKİ, Şanlıurfa, Türkiye.

Zeynep Müjde Sakar, Zeytinyağı Sektörünün Gaziantep İlinde Mevcut Durumu ve Ekonomik Analizi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Şanlıurfa, 2015, s. 1.

Downloads

Published

2020-09-16

How to Cite

Lale TAŞ. (2020). Organic Olive Growth Opportunities In The GAP Region. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3), 704–716. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp704-716

Issue

Section

Review