Corn (Zea mays L.) and Vigna (Vıgna sinensis L. ) Double Crop and Effeccts of Intercropping on Biomas Yield and Related Charecters were Evaluated


Abstract views: 305 / PDF downloads: 228

Authors

  • Nil GÜREL Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Mustafa OKANT Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss1pp31-41

Keywords:

Corn, Vigna sinensis L and intercropping

Abstract

This Study was conducted to determine yield and yield component of various maize+cowpea intercropping systems under Southeastern Anatolia conditions. The planting paterns have significntly affected all characters studied and ear ratio except. When intercropping the secand fresh yield of cowpea decreased. However, fresh yield of maize were increased. When the intercropping is used, LER (Land Equivalent Ratio) values, which is the measurement of producttivity by intercropping utilize the current environmental resourches more gain fully

References

Anonim, 2002. Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Aylık Hava Raporları.

Bengisu, H., Baytekin, H. 2020a. Harran ovası sulu koşullarda ikinci ürün olarak yetiştirilen üç mısır çeşidinde bitki sıklığının verim ve bazı tarımsal karakterlere etkileri üzerine bir araştırma. Euroasia Journal of Mathematics-Engineering Natural & Medical Sciences, 8: 137-145.

Bengisu, H., Baytekin, H. 2020b. Harran ovası sulu koşularında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısırda verim ve tarımsal karakterlerin belirlenmesi. EJONS International Journal on Mathematics, Engıneering & Natural Sciences 13:125-131.

Bilgen, M., Sağlamtimur, T., Tansı, V., 1991. Antalya ovası koşullarında mısırın üç değişik baklagil ile birlikte yetiştirilme olanakları üzerinde araştırmalar. Türkiye 2. Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi İzmir s. 379-389.

Çelik, B., Bengisu, G. 2019. Harran ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen iki mısır çeşidinde farklı azot dozlarının hasıl ve tane verimi ile bazı tarımsal karakterlere etkileri üzerine bir araştırma. Euroasia Journal of Mathematics-Engineering Natural & Medical Sciences, 7: 95-99.

Dinç, U., Özbek, H., Yeşilsoy, P., Çolak, A.K., Derici, R., 1988. Harran ovası toprakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, TÜBİTAK- TOAG 534 No’lu Proje, Adana.

De, R., Singh,. S. 1981. Management Practices for intercropping systems. P. 17-21. Proc. İnt. Workshap On İntercropping, 10-13 Jan. 179. ICRISTA, Hyderabad, India.

Eser, D., 1986. Tarımsal Ekoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:287 Ankara Üniversitesi Basımevi, ANKARA.

Haizel, K.A., 1974. The Agronomic significance of mixed cropping. 1.Maize interplanted with cowpea. Ghana J. Agric Sci. 7: 169-178.

Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2017. Farklı ekim zamanlarının bazı silajlık mısır çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(4):377-383.

Seydoşoğlu, S., Cengiz, R. 2020. İkinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinde farklı ekim zamanları ile FAO olum gruplarının verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi. Euroasia Journal of Mathematics-Engineering Natural & Medical Sciences, 8: 117-125.

Sarikurt, B., Bengisu, G. (2020). Diyarbakır Sulu Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır

Çeşitlerinde Verim Ve Bazı Tarımsal Karakterler İle Karakterler Arası İlişkilerin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 243-247.

Wahua, T.A.T., Mıller, D.A., 1978. Relative yield totals and yield components of intercropped sorghum and soybeans. Argon. J., (70):287-291.

Yıldırım, K., Bengisu, G. 2019. Bazı Tane Sorgum ve Sorgum X Sudanotu Melezi Çeşitlerinde Ekim Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi 3(1): 9-18.

Published

2020-05-02

How to Cite

Nil GÜREL, & Mustafa OKANT. (2020). Corn (Zea mays L.) and Vigna (Vıgna sinensis L. ) Double Crop and Effeccts of Intercropping on Biomas Yield and Related Charecters were Evaluated. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(1), 31–41. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss1pp31-41

Issue

Section

Articles