THE STATUS OF CORN SILAGE IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE IN ANIMAL NUTRITION


Abstract views: 282 / PDF downloads: 160

Authors

  • Erdal KARADENİZ Mardin Artuklu Üniversitesi

Keywords:

Corn silage, Feding value, Harvestin period

Abstract

In this study, the historical development of silage corn production in the world and in our country, the cultivation area and production values in our country, the change in quality characteristics of silage corn according to the harvest period, the reasons for choosing corn silage and its importance in animal nutrition were examined. According to TUIK data in 2018, it has been determined that silage corn production in our country increases every year. In the last ten years, cultivation area has increased by 76%, unit area yield by 17% and total production amount by 90%. In 2018, 23,197,536 tons of silage corn production was carried out in 4.610.436 da of sowing area in Turkey. According to the 2019 data of Seed Registration and Certification Directorate; there are 282 grain and 15 silage corn varieties registered in our country. In addition, it has been determined that corn silage is an indispensable source of roughage both in terms of nutritional and economical values, regarding the profitable and sustainable stock farming.

References

Alçiçek A.; Karaayvaz K. 2003. Sığır Besisinde Mısır Silajı Kullanımı. Animalia 203: 68-76

Allen D. And B. Kilkeny, 1986. Planned Beef Production. Collins Professional and Technical Boks. William Collins Sons & Co. Ltd. London.

Cammell, S.B., Sutton, J.D., Beever, D.E., Humphries, D.J., Phipps R.H. 2000. The effect of crop maturity on the nutritional value of maize silage for lactating dairy cows: 1. Energy and nitrogen utilization. Anim. Sci. 71: 381-390.

Çete N. ve Sarıcan C. 1998. Silajlık Yem Bitkileri Üretim ve Silaj Yapımı. U.S.Grains Council.

Fernandez, I., Martin, C., Champion, M., Michalet-Doreau, B. 2004. Effect of corn hybrid and choplength of whole-plant corn silage on digestion and intake by dairy cows. J. Dairy Sci. 87: 1298-1309.

Ferraretto, L.F., Shaver, R.D. 2012. Meta-analysis: Effect of corn silage harvest practices on intake, digestion, and milk production by dairy cows. The professional Animal Scientist 28: 141-149.

İptaş S, Geren H ve Yavuz M (2009). Silaj yapım tekniği. Yem Bitkileri. Genel Bölüm. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Cilt I:142-162. İzmir.

Johnson, L.M., Harrison, J.H., Hunt, C., Shinners, K., Doggett, C.G., Sapienza, D. 1999. Nutritive value of corn silage as affected by maturity and mechanical processing: A contemporary review. J. Dairy Sci. 82: 2813-2825.

Keleş G. ve Çıbık M. 2014. Mısır Silajının Besin ve Beslenme Değerini Etkileyen Faktörler. Hayvansal Üretim 55(2): 27-37.

Kılıç A. 1986. Silo Yemi. Bilgehan Basımevi. Bornova, İzmir.

Kılıç A. 1996. Sığır Besisi. Ege Ü. Zir. Fak. Yayın No.: 523. İzmir.

Kuşvuran A., Kaplan, M., Nazlı, R.İ., Saruhan, V., Karadağ, Y. 2015. Orta Kızılırmak Havzası Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silajlık Olarak Yetiştirilme Olanaklarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1): 57-67.

TTSM , 2019. Tescilli ve Üretim İzinli Çeşitler Listesi. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü. https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=85 Erişim Tarihi : 01.11.2019

TÜİK, 2018. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr Erişim Tarihi : 01.11.2019

Turan N ve Yılmaz İ (2000). Van koşullarında I. ve II. ürün olarak yetiştirilen bazı silajlık mısır çeşitlerinin hasıl verim ve bazı verim unsurlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (31): 63-71.

Uygur, E. 2012. Tokat Ekolojik Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Silajlık Sorgum (Sorgum bicolor L.) Çeşitlerinin Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Published

2019-12-12

How to Cite

Erdal KARADENİZ. (2019). THE STATUS OF CORN SILAGE IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE IN ANIMAL NUTRITION. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1), 170–175. Retrieved from https://ispecjournal.com/index.php/ispecjas/article/view/131

Issue

Section

Review