The Effect of Different Potassium Fertilizer on Yield and Oil Content of Olive (Olea europaea cv. Ayvalık)


Abstract views: 801 / PDF downloads: 1173

Authors

  • Bihter ÇOLAK ESETLİLİ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Tülin PEKCAN Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova-İzmir
  • Erol AYDOĞDU Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova-İzmir
  • Hanife Telli KARAMAN Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova-İzmir
  • Şenay YAMAN Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova-İzmir
  • Özen MERKEN Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa
  • Ali GÜLER Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp118-126

Keywords:

Potassium, fertilizer, fertigation, olive, olive oil

Abstract

Olive, its fruits as well as its oil is an important crop / food in the agriculture of Turkey. It is very well known that the impact of a balanced fertilization on the quality of fruits is very great.Olive soils and leaves should be  analyzed at recommended times of the year for a proper fertilization. In this regard, the effect of potassium (K) fertilizer can not be denied. Therefore, the objective of this current study was to examine the effect of different K fertilizers/treatments (KNO3,  K2SO4 ve KNO3+K2SO4), on yield (kg/tree), NPK uptake by the fruits of Ayvalık olive variety and its oil %.  A field experiment was conducted in a 35 year old Ayvalık olive plantation of Olive Research Institute in Bornova-Izmir- Turkey during the years 2016 and 2017. The experiment was designed in randomized blocks with 4 replications and 3 trees per replication. After soil and leaf analysis, fertilizers were applied via fertigation from April to September. Following harvest, oil (%) and oil /tree (kg) were assessed. Results showed that the examined parameters significantly (5%) change with respect to different K fertilizers /treatments as well as with respect to years.  However, no significant relations were found between leaf K contents and the different K fertilizers. On the other hand, the available K in the soil under the trees  increased after a well organized fertilizer application / fertigation. In this regard, leaf and fruit K contents varied with respect to years. Yield per tree was always high in all of the treatments compared to the control parcel.  In the case of oil yield per tree and oil % , results indicated the significant effect of K2SO4 in the first year and KNO3 in the second year. It can be concluded that olive yield and oil content increase after a balanced and well organized fertilization.

References

Anonymos, 2008. JMP Statistical software developed by SAS Institute. SAS Campus Drive.

Building, T., Cary, N.C. 27513.

Bouyoucos, G. J. 1951. A Recalibration of the hydrometer method for making mechanical

analysis of soil. Agronomy Journal, 43: 434-438.

Bremner, J. M. 1965. Total nitrogen in methods of soil analysis (ed: C. A. Black). Part II.

Canözer, Ö. 1978. Ege bölgesi önemli zeytin çeşitlerinin besin element statüleri ve yaprak-bitki ilişkileri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Bornova, İzmir.

Carson, P. L. 1980. Recommended potassium test. In: Recommended chemical soil test procedures for the north central region. Rev. Ed. North Central Regional Publication No: 221, North Dakota Agric. Exp. Stn. North Dakota State University. Fargo. USA. 20-21p.

Çağlar, K. Ö. 1949. Toprak bilgisi. Ankara Üniversitesi Yayınları. No:10, Ankara, 68-72s.

Dikmelik, Ü. 1984. Farklı yaşlardaki “memecik” zeytin ağaçlarında dane ve budama artıkları ile topraktan kaldırılan azot, fosfor ve potasyum miktarının saptanması. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Ülkesel Zeytincilik Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Bornova, İzmir.

Eryüce, N. 1979. Ayvalık Bölgesi yağlık zeytin çeşidi yapraklarında bazı besin elementlerinin bir vegetasyon periyodu içindeki değişimleri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Bornova. İzmir.

FAO, 2017. Food and agriculture organization of the united nations statistics. http://www.fao.org/faostat3.fao.org/download/Q/QC/E, Erişim tarihi 26.09.2019

Fox, R.L., Aydeniz, A., Kacar, B. 1964. Soil and tissue tests for predicting olive yields in Turkey. Emp. Journ. Exp. Hort. 32 (125):84-91.

Güzel, N., Gülüt, K,Y. 2012. Toprak Verimliliği ve gübreler “bitki besin elementleri yönetimine giriş”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:253, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No:11-22. Basım No:6, Adana, s:292.

Horwitz, W., Latimer, G.W. 2007. Moisture in peat. AOAC Official Method 967.03. Method I, AOAC International Suite 500. Revision 2, USA, Chapter 2:53.

Igngnacio, S. 1969. El Abanado del Divo. Madrid.

Jackson, M. L. 1962. Soil chemical analysis. Prentice Hall Inc. Eng. Cliffs. Newyork. U.S.A., 183-187p.

Kacar, B. 2012. Temel bitki besleme, Nobel Yayın No: 206, Ankara, ISBN 978-605-133-108-9 s:139.

Kacar, B., İnal, A. 2008. Bitki analizleri, Nobel Yayın No: 1241, Ankara, s: 171-212.

Kacar, B. 1995. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri, III. Toprak analizleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 3, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 217-254s.

Kacar, B. 1972. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri, II. Bitki analizleri, A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No: 3 Bizim Büro Basımevi, Ankara, s: 646.

Lindsay, W. L., Norwell, W. A., 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, ıron, manganese and copper. Soil Science Society of America Journal, 42:421-428.

Mclean, EO. 1982. Soil pH and lime requirement in methods of soil analysis (A. L. Page et al. editör). Part II. 2nd American Society of Agronomy Inc. Publisher, Madison, Wisconsin, U.S.A., 199-224p.

Mete, N., Çetin, Ö. 2017. Zeytinde genom haritalama çalışmaları. Zeytin Bilimi. ISSN: 1309-5889, cilt 7, sayı 1, s: 33-37.

Morettini, A. 1950. Olivi cultura. R:E:D:A: Roma. Editoria. Le Degli Agricoltori. Roma.

Olsen, S. R., Cole, C. V., Watanabe, F. S., Dean, H. C. 1954. Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. U.S. Dept. of Agr. Vir., Washington D.C.. U.S.A., 139-141p.

Pekcan., T., Turan, H.S., Aydoğdu, E., Çolak Esetlili, B. 2013. Uslu ve Domat zeytin çeşitlerinde ürün ile kaldırılan besin elementlerinin mevsimsel değişimi. 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi. Genişletilmiş Özetleri Kitabı. 03-07 Haziran 2013, s: 335-338, Nevşehir.

Pekcan, T., Çolakoğlu, H., Turan. H.S., Yavuz. N. 2004. Ege ve Marmara Bölgesindeki zeytinliklerin toprak özellikleri ve mineral gübrelemenin verim üzerine etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi. Tarım-Sanayi-Çevre. Bildiriler Kitabı. Cilt: 1. 11-13 Ekim 2004, s: 277-284, Tokat.

Püskülcü, G., Aksalman, A. 1988. Zeytinde yaprak-toprak örneklerinin alınma prensipleri ve gübre tavsiyeleri. Zeytincilik Araştırma Enst., Yayın No:44, İzmir, 14 s.

Seferoğlu, S. 1996. Ayvalık ve Edremit yöresinde yetiştirilen ayvalık zeytin çeşidinin beslenme statüsü ile kimi ögeleri arasındaki ilişkiler. E.Ü.Z.F. Toprak Bölümü Doktora Tezi, Bornova-İzmir. s:80-88.

Soil Survey Manual, 1951. U.S. Department of agriculture handbook. Washington. U.S.A.. 18:235p.

Trenkel, M.E. 2010. Slow and controlled-release and stabilized fertilizers: an option for enhancing nutrient use efficiency in agriculture. International Fertilizer Industry Association (IFA), Paris.

TS, 2010. Yağlı tohumlar yağ muhtevasının tayini, (TS EN ISO 659), 1-5s.

TSE, 1991. Turba- Kül ve Organik Madde Tayini, (TS 9103), 2s.

TSE, 1991. Turba-pH Tayini, (TS 9104), 3s.

TSE, 1991. Turba-elektrik öz iletkenlik değeri ve tuz miktarının tayini, (TS 9106), 3s.

TÜİK, 2018. Türkiye istatistik kurumu, bitkisel üretim istatistikleri. Erişim Tarihi: 26.09.2019, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr

UZZK, 2018. 2017-2018 Üretim sezonu sofralık zeytin ve zeytinyağı rekoltesi. Ulusal Resmi Tespit Heyeti Raporu, Erişim Tarihi 01.10.2019. http://www.uzzk.org/Belgeler/TURKIYE_REKOLTE_RAPOR_2017_2018.pdf

Zarcinas, B.A., Cartwright, B., Spauncer, L.P. 1987. Nitric acid digestion and multielement analysis of plant materail by ınductively coupled plasma spectrometry, Commun. Soil Sci. Plant Anal., 18: 131-147.

Zincircioğlu, N. 2018. Domat zeytin çeşidinde meyve yaprak besin elementleri değişimlerinin incelenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(2).

Sibbett, G.S., Ferguson, L. 2002. Nitrogen, boron, and potassium dynamic in 'on' vs 'off' cropped manzanillo olive trees in California, USA. Acta Hort. 586: 369-373.

Published

2021-03-09

How to Cite

ÇOLAK ESETLİLİ, B., PEKCAN, T. ., AYDOĞDU, E. ., KARAMAN, H. T. ., YAMAN, Şenay ., MERKEN, Özen ., & GÜLER, A. . (2021). The Effect of Different Potassium Fertilizer on Yield and Oil Content of Olive (Olea europaea cv. Ayvalık). ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 118–126. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp118-126

Issue

Section

Articles

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.