Structure of Broiler Production in Hatay Province Problems and Proposed Solutions

Authors

  • Tülay Çimrin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp183-192

Keywords:

Hatay, broyler, teknik yapı, bakım-besleme, hastalık

Abstract

In this research, the structure of broiler chicken breeding in Hatay was conducted to determine the problems and solutions. For this purpose, data were collected from a total of 19 broiler farms using face-to-face questionnaires using the full count method. The data obtained from the study were interpreted using frequency tables and percentage calculations. According to the results of the research, it was determined that all of the enterprises belong to the business owners, they do contract manufacturing at a rate of 89.47% and there are no technical personnel. It has been determined that 57.89% of the enterprises do not have workers and the works are carried out with family members. It was determined that 47.37% of the poultry houses were environmentally controlled, 42.10% had windowed type, and most (63.16%) were housed 15-16 chickens per m2. It was determined that Ross-308 hybrids were used as animal material in all of the enterprises and some viral diseases were encountered in the past years. As a result, it has been determined that the main problem of broiler chicken enterprises in the province of Hatay, besides the general problems of the sector, is dependence on a single company. It has been determined that in order to increase broiler production, they need more integrated companies to improve the existing incentives, reduce the cost by removing foreign dependency in the supply of feed raw materials, increase chicken meat consumption and ensure competition.

References

Anonim, 2021a. Temel göstergelerle kanatlı hayvancılık sektörü. Kanatlı hayvancılık sektör politika belgesi 2018-2022 TAGEM, tarimorman.gov.tr https:// www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Kanatl%C4%B1%20Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k%20Sekt%C3%B6r%20Politika%20Belgesi%202018-2022.pdf (Erişim Tarihi:13.01.2021).

Anonim, 2021b. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından. Kanatlı hayvan eti üretiminde sözleşmeli üretime ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. 27 Ekim 2017 Cuma, Resmî Gazete, Sayı: 30223. https://www.resmigazete.gov.tr/es kiler/2017/10/20171027-3.htm (Erişim Tarihi: 01.01.2021).

Aytimur, K., Altuntaş, E., Karaman, S. 2020. Bolu merkez ilçedeki etlik piliç kümeslerinin yapısal özellikleri, mekanizasyon uygulamaları, sorunları ve çözüm önerileri. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(5): 1098-1107.

Cihangir, F. 2020. Türkiye’de etlik piliç sektörünün ekonomik durumu ve sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s 79, Bursa.

Coşar, M., Karslı, M.A. 2020. Ankara, Bolu, Eskişehir, Kayseri ve Kırıkkale illerinde bulunan broiler işletmelerinin büyüklüğü ve hayvan besleme alışkanlıkları. Etlik Vet Mikrobiyol Derg., 31(2): 184-195.

Çimrin, T. 2018. Hatay ilinde etlik piliç üreticilerinin sosyo-ekonomik ve demografik yapısı. Proceedins Book of International Eurasian Congress on Natural Nutrition & Healthy Life, 12-15 July, Ankara-Turkey, 138-144.

Dağtekin, M. 2007. Çukurova Bölgesi etlik piliç kümeslerinin yapısal özellikleri, mekanizasyon uygulamaları, sorunları ve çözüm önerileri. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2 (1):11-20.

Gümüş, Z. 2009. Çukurova yöresi için iç ortamı kontrol edilebilen broiler tavuk yetiştirme barınaklarının tarımsal yapılar yönünden projelenmesi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış, s.206, Adana.

Güneş, E. 2018. Türkiye’de kanatlı et sektörünün ekonomik potansiyeli ve gelişimi. Dünya Gıda. Nisan 2018, 21 s.

İnci, H., Yiğit, B., Karakaya, E. 2019. Bingöl ilindeki etlik piliç işletmelerinin teknik özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi, 8(2): 265-274.

Karakaya, N. 2015. Elazığ ve Malatya illeri etlik piliç yetiştiriciliğinin teknik yapısı. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. S.66.

Keskin, B., Demirbaş, N. 2012. Türkiye’de kanatlı eti sektöründe ortaya çıkan gelişmeler: Sorunlar ve öneriler. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 117-130.

Köse, B., Durmuş, İ. 2014. Ordu ilindeki tavukçuluk işletmelerinin genel yapısı, sorunları ve çözüm önerileri. Akademik Ziraat Dergisi, 3(2):89-94.

Öztürkci, Y., 2019. Türkiye’nin 2007-2013 Dönemi Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonlarını Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1): 49-64.

Şengül, T., Boyraz, Ö.F. 2019. Malatya ilindeki etlik piliç işletmelerinin teknik ve yapısal özellikleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(3): 440-446.

Yenilmez, F. 2005. Çukurova yöresindeki (Adana ve İçel illerindeki) broiler ve yumurta tavuğu işletmelerinin yetiştiricilik, teknik ve yapısal özellikleri üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Published

2021-03-09

How to Cite

Çimrin, T. (2021). Structure of Broiler Production in Hatay Province Problems and Proposed Solutions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 183-192. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp183-192

Issue

Section

Articles