Effect Of Different Growth Media, Inkubation Methods And Temperatures On Mycelium Growth Of Shii-Take Mushroom

Authors

  • Gölgen Bahar ÖZTEKİN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp27-39

Keywords:

Lentinula edodes, PDA, MEA, in-vitro, spawn, clone

Abstract

This study was carried out to determine the effect of different agar media [potato dextrose agar (PDA) and malt extract agar (MEA)] and temperatures (10, 15, 20, 25 ve 30°C) on mycelium growth period and speed of shii-take mushroom. The mushroom spawn and carpophore used in the experiment was provided by Atatürk Horticultural Central Research Institute (Yalova) and Agro Mantar (Denizli), respectively.  The prepared MEA (48 g L-1) and PDA (39 g L-1) medium was autoclaved at 121°C for 20 minutes, they were filled into petri dishes under UV light in a sterile cabinet after they became warm and left to cool. After disinfection of stock mushroom carpophores with alcohol, clones were taken from carpophore and one grain was taken from spawn and they were placed on the medium in petri dishes and petri dishes were closed with parafilm. 15 petri dishes from each treatment were prepared and the petri dishes were placed in the incubator at different temperatures. Mycelium lengths were measured regularly from same points and mycelia growth period (day) and speed (mm day-1) was calculated. The main, double and triple interactions of the treatments affected the mycelia development in statistical significance. Among the tested growth media, inoculation methods and temperatures, MEA, grain spawn and 25 °C provided faster mycelia development in a shorter time comparted to other treatments.  According to the results of research, 25 °C x MEA x grain mycelia inoculation is found appropriate in the production of shii-take mushroom mycelium.

References

Abak, K. 1989. Mantar misel üretimi ve doku kültüründen yararlanma. yenilebilir mantar yetiştiriciliği. (Ed. S. Ağaoğlu ve M. Güler). T.O.K. Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayını, s.7-17 Ankara.

Ağaoğlu, Y.S., İlbay, M.E., Uzun, A., 1992. Değişik talaş + kepek karışımlarının Pleurotus sajor-caju’nun verimi üzerine etkileri. Türkiye IV. Yemeklik Mantar Kongresi, 2-4 Kasım 1992, Yalova, Bildiri Kitabı II. 111-119.

Athayde, M.B., Zied, D.C., Minhoni, M.T.A., Andrade, M.C.N. 2010. Temperature influence on the mycelial growth of Lentinula edodes strains. Ambiência Guarapuava (PR), 6(3): 503-509.

Atila, F. 2015. Farklı Hericium izolatlarının en uygun yetiştirme koşulları ve ortamlarının belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tez. 253 sayfa. Bornova-İzmir.

Beelman, R.B., Royse, D.J., Chikthimmah, N. 2004. Bioactive components in Agaricus bisporus of nutritional, medicinal or biological importance. Proceedings of The Xvith International Congress on The Science and Cultivation of Edible and Medicinal Fungi, 14-17 March 2004, Miami.

Boztok, K., Erkip, N. 2002. Plastik torbalarda meşe mantarı (Lentinula edodes) yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(3): 145-152.

Chang, H.Y., Roh. M.G. 1999. Physiological characteristics of Hericium erinaceus in sawdust media. Korean Journal of Mycology, 27: 252-255.

Ciesla, W.M. 2002. Non-Wood forest products from temperate broad-leaved trees. Non-Wood Forest Products 15, FAO, Rome. Web sayfası: www.fao.org/3/y4351e /y4351e00.htm (Erişim Tarihi: 28.12.2020).

Düzkale Sözbir, G. 2014. Farklı besin ortamlarının Lentinus edodes (Shiitake) mantarında verim, lentinan ve kimyasal bileşimine etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Kahramanmaraş, ss:175.

Eren, E., Pekşen, A. 2016. Türkiye’de kültür mantarı sektörünün durumu ve geleceğine bakış. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 189-196.

Günay, A. 1995. Mantar Yetiştiriciliği İlke Kitapevi Yayınları:2, Kültür Dizisi:1, s:469 Ankara.

Günay, A., Abak, K., Koçyiğit, A.E. 1984. Mantar yetiştirme. Çağ Matbaası, 272 s. Ankara.

İlbay, M.E., Günay, A. 1992. Yeni bir misel üretim materyali bulunabilir mi? Türkiye 4. Yemeklik Mantar Kongresi Cilt I., 66-67.

Kalmıs, E, Kalyoncu, F. 2007. Lentinula edodes’in misel gelişim hızı üzerine meşe odunu parça büyüklüğünün etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(2): 45-52.

Kalyoncu, F., Kalmış, E., Solak, M.H. 2008. Bazı makrofungus türlerine ait misellerin farklı kültür ortamlarındaki gelişim hızlarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(2): 109–114.

Kayahan, F., Kaşık, G., Kayahan, N. 2020. Lentinula edodes (Berk.) Pegler 1976’in misel gelişmesine humik maddeler ve giberellik asidin etkisinin araştırılması. Mantar Dergisi, 11(1): 40-49.

Khan, M.S., Mirza, J.H., Khan, M.A. 1991. Studies on shiitake mushroom (Lentinula edodes). Science and Cultivation of Edible Fungi, 232-237.

Lee, S., Bea, H., Kim, N., Hwang, S. 2008. Optimization of growth conditions of Lentinus edodes mycelium on corn processing waste using response surface analysis. Journal of Bioscience and Bioengineering, 105(2): 161-163.

Manzi, P., Guzzi, A., Pizzoferrato, L. 2001. Nutritional value of mushrooms widely consumed in Italy. Food Chemistry, 73: 321-325.

Miles, P.G., Chang, S.T. 1997. Mushroom Biology: Concise Basics and Current Developments. World Scientific, Singapore, pp:216.

Mush World, 2005. Shiitake Cultivation-Mushroom Growers Handbook 2. MushWorld Publication, Korea, pp:280.

Oluklu, Ş., Kibar, B. 2016. Pleurotus eryngii mantarının optimum misel gelişim koşullarının belirlenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 6(2): 17-25.

Önay, A.O., Kaşık, G., Alkan, S., Öztürk, C. 2018. Pleurotus ostreatus’un misel gelişmesine humik maddelerin etkisinin araştırılması. II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, 11-15 Ekim 2018, Azerbaycan/Bakü. 22-29 p.

Öztekin, G.B., Kurt, H. 2020. Besi Ortamına Eklenen Deniz Yosunu Özütünün Kayın Mantarında Misel Gelişimine Etkisi. Ege üniversitesi Bilimsel Araştırma (BAP) Projesi, Proje No: FLP-2019-21266. Bornova-İzmir.

Pokhrel, C.P., Yadav, R.K.P, Ohga, S. 2009. Effects of physical factors and synthetic media on mycelial growth of Lyophyllum decastes. Jour Ecobiotech, 1: 046-050.

Stamets, P. 1993. Growing gourmet and medicinal mushroom. teen speed press, Berkeley, California, pp:555.

TUIK, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu, Merkezi Dağıtım Sistemi, Dış Ticaret İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/me das/?locale=tr (Erişim tarihi: 07.07.2020).

Wasser, S.P. 2002. Medicinal mushrooms as a source of antitumor and immunomodulating polysaccharides. Applied Microbiolgy and Biotechnology, 60: 258-274.

Published

2021-03-09

How to Cite

Gölgen Bahar ÖZTEKİN. (2021). Effect Of Different Growth Media, Inkubation Methods And Temperatures On Mycelium Growth Of Shii-Take Mushroom. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 27-39. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol5iss1pp27-39

Issue

Section

Articles