Determination of Yield and Yield Characteristics of Some Peanut (Arachis hypogaea L.) Varieties under Batman Conditions


Abstract views: 45 / PDF downloads: 39

Authors

  • Nurettin BARAN nbaran47@hotmail.com
  • Mehtap ANDIRMAN Batman Üniversitesi, Sason Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim/Organik Tarım Programı, Batman

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp58-63

Keywords:

Arachis hypogea L., peanut, variety, yield

Abstract

This study was carried out to determine the yield and yield parameters of different peanut varieties in the 2018 production season in Batman University West Raman Campus area. In the research, nine different peanut varieties, namely Arıoğlu 2003, Sultan, Halisbey, NC-7, Brantley, Wilson, Çom, NC-V 11, Osmaniye-2005, were used as material. The experiment was carried out according to the randomized blocks design with three replications. Belonging to the varieties used in the research; Important characteristics such as plant height, number of branches, number of fruit, fruit weight, 100 seed weight, fruit yield per decare, bark/core ratio were investigated. According to the results of the study, the maximum plant height of the peanut varieties included in the experiment was from the Çom variety with 39.8 cm, and the minimum from the Osmaniye 2005 variety with 30.17 cm; The lowest number of branches per plant is from the Osmaniye 2005 variety with 11.33, and the highest from the Arıoğlu 2003 variety with 14.97; The lowest number of fruits per plant is from Com variety with 31.9, and the highest from 43.87 from NC-7 variety; The lowest fruit weight was from Çom variety with 57.73 g, the highest from NC-7 variety with 94.2 g, the lowest 100 fruit weight from NC-V-11 variety with 181.83 g, and the highest from 252.63 g. From the Halisbey variety; The lowest 100 seed weight is from the Çom variety with 80.46 g, and the highest from the Osmaniye 2005 variety with 109.09 g; The lowest fruit yield per decare is from the Çom variety with 418.98 kg/da, and the highest from the NC-7 variety with 666.82 kg/da; The lowest bark/core ratio was obtained from the Sultan variety with 53.35%, and the highest with 67.93% from the NC-7 variety. Among 9 different peanut cultivars, NC-7 and Halisbey cultivars were found to be suitable for local conditions in terms of fruit yield per decare.

References

Ahmed, E. M., Young, C. T. 1982. Composition, quality, and flover of peanut. Peanut Science and Tecnolology (Ed. H. Pattee and C. T. Young), pp. 655-688, APRES. Inc. Texas, 825 p.

Arıoğlu, H. H. 1999. Yerfıstığı Yetiştirme Islahı, Yağ Bitkileri Ders Kitabı, Ç.Ü.Z.F. G.Y. No:220, Y.No: A-70, S. 74, Adana

Arıoğlu, E. 2007. Ana ürün yerfıstığı yetiştiriciliğinde bitki yoğunluğunun verim ve bazı tarımsal özelliklere etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye.

Arıoğlu, H.H. 2014. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Çukurova Üniversitesi, Ziraat fakültesi Ders Kitabı No:220, A-70, Adana

Arıoğlu, H., Bakal, H., Güllüoğlu L., Kurt C., Onat B. 2016. Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2): 24-29.

Aşık, F.F. 2018. Ana ürün yerfıstığı tarımında bakteri (Rhizobium sp.) ve azotlu gübre uygulamalarının bazı tarımsal ve kalite özellikleri üzerine etkisi. ÇÜ Fen Bil. Ens., Tarla Bitkileri ABD, Doktora Tezi, 142 s.

Elinç, H., Erman, M. 2021. Siirt ekolojik koşullarında ana ürün olarak yetiştirilen bazı yerfıstığı çeşitlerinin verim ve bazı tarımsal özellikleri üzerine araştırma. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3): 598-607.

FAO, 2021. http://www.fao.org/faostat/ en/#data, (Erişim tarihi: 15.03.2021).

İnan, Ö. 2016. İkinci ürün yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) yetiştiriciliğinde tek ve çift sıra ekim yöntemlerine göre değişen bitki yoğunluğunun verim ve bazı tarımsal özelliklere etkisi. Harran Üniv. Fen Bil. Ens., Tarla Bitkileri ABD, Yüksek Lisans Tezi, 69 s

Kadiroğlu, A. 2016. Yerfıstığı Yetiştiriciliği, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya, 1-2.

Kurt C., Bakal H., Güllüoğlu L., Onat B., Arıoğlu, H. 2016. Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11(1):112-119.

Maiti, R., Ebeling, W. 2002. Yer fıstığı (Arachis hypogaea) mahsulü. Science Pup., Inc., s. 376.

Tunçtürk, M., Eryiğit, T., Arslan, B. 2005. Van Gölü havzasında yetiştirilebilecek yerfıstığı çeşit ve hatlarının verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 109-116.

Tunçtürk, R., Karabulut, B. 2019. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(2): 97-104,

TÜİK, 2021. https://biruni.tuik.gov.tr/med as/?kn=104&locale=tr, (Erişim tarihi: 19.03.2021).

Üçeçam, S., Hayli, D. 2004. Osmaniye ilinde yerfıstığı tarımı ve önemi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2): 67-92.

Yaşlı, Ş., İşler, N., Şahin, B. C. 2020. Diyarbakır koşullarında ana ürün yerfıstığı yetiştiriciliğinde tek ve çift sıralı ekim yöntemlerinin verim ve önemli tarımsal özelliklere etkisi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 23 (1): 91-98.

Yolbaş, M. 2018. Farklı ekim zamanlarının Siirt koşullarında yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)'nın verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Siirt Üniversitesi. Fen Bil. Ens., Tarla Bitkileri ABD, Yüksek Lisans Tezi, 63 s.

Published

2022-03-25

How to Cite

BARAN, N., & ANDIRMAN, M. . (2022). Determination of Yield and Yield Characteristics of Some Peanut (Arachis hypogaea L.) Varieties under Batman Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(1), 58–63. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp58-63

Issue

Section

Articles