The Effects of Different Row Spacings and Seed Rates on Hay Yield Characteristics of Alfalfa (Medicago sativa L.) Under Tokat-Kazova Ecological Conditions


Abstract views: 527 / PDF downloads: 342

Authors

  • Mahir ÖZKURT Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü
  • Yaşar KARADAĞ Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp22-35

Keywords:

Forage yield matter, sowing rate, alfalfa, row spacings, plant height

Abstract

This research was conducted to determine the effects of different row spacings and sowing rates on the hay yield characteristics under Tokat-Kazova ecological conditions during the years of 2014-2016.  In the study, cultivars alfalfa Bilensoy-80 was investigated at four different row spacings (15, 30, 45 and 60 cm) and six different sowing rates (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 kg da-1) The experimental design was completely randomized design in split plots with four replications. Main plots were row spacings and sub-plots were seeding rates. . According to the results of the research, the highest yields of green herbage hay (9 456.1 kg da-1), were obtained from application of 2.5 kg da-1 seeding rate at 15 cm row spacing. The highest main stem diameter (3.20 mm) were obtained from application of 0.5 kg da-1 seeding rate at 15 cm row spacing. The highest plant height (80.4 cm) was obtained from application of 0.5 kg da-1 seeding rate at 30 cm row spacing. From the results of this study, it was concluded that, cultivar alfalfa must be sown at 15 cm row spacings and 2.5 kg da-1 seeding rate for high yield under in Tokat-Kazova ecological conditions.

References

Açıkbaş, S., Albayrak, S. ve Türk, M., 2017. Doğal vejetasyondan toplanan bazı yonca (Medicago Sativa L.) genotiplerinin ot verim ve kalitelerinin belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 4: 155–162.

Anonim, 2001. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü. Yonca Türleri (Medicago L. Species) Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı. Ankara.

Anonim, 2014. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Analiz Laboratuvarı. Tokat.

Anonim, 2018. Türkiye İstatistik Kurumu.

Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R. ve Karadağ, Y., 2009. Yem bitkileri. Buğdaygil Yem bitkileri ve Diğer Familyalardan Yem bitkileri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, İzmir, 843, İzmir.

Başbağ, M., 1994. GAP koşullarında farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin yonca (Medicago sativa L.)’nın tohum verimine etkisi üzerinde bir araştırma. (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana, 65s.

Caddel, J., Huhnke, R., Stritzke, J. ve Johnson, G. 2017. Alfalfa Stand Establishment.

Carmer, S. G. ve Jackobs, J. A. 1963. Establishment and Yield of Late-Summer Alfalfa Seedings as Influenced by Placement of Seed and Phosphate. Journal of the Arizona Academy of Science, Vol. 9, No. 2. pp. 47-50.

Chocarro, C. ve Lloveras, J. 2015. The Effect of Row Spacing on Alfalfa Seed and Forage Production Under Irrigated Mediterranean Agricultural Conditions. Grass Forage Science. 70:651–660.

Erdel, B. 2017. Bursa ekolojik koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin ot verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı. Bursa, 62s.

Gökalp, S., Yazici, L., Çankaya, N. ve İspirli, K. 2017. Bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin tokat-kazova ekolojik koşullarında ot verimi ve kalite performanslarının belirlenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34, 114–127.

Gündel, F.D., Karadağ, Y. ve Çınar, S. 2014. Çukurova ekolojik koşullarında bazı sıcak mevsim baklagil yem bitkilerinin verim, kalite ve adaptasyonu üzerine bir araştırma. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg. 31: 10–19.

Hatipoğlu, R., Anlarsal A., Tükel T. ve Efe A. 1989. Çukurovanın kıraç koşullarında yoncanın (Medicago sativa L.) farklı tohumluk miktarlarının bazı önemli özelliklere etkisi üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.4, ss.129-134, 1989.

İnal, N., 2015. Kırşehir koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Kırşehir, 54 s.

Karadağ, Y., İptaş, S., Kır, H. ve Akbay, S. 2011. Tokat- Kazova koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Bursa.

Mermer, A. 2000. Farklı sıra aralığı ve tohumluk miktarı uygulamalarının iki yonca ( Medicago sativa L.) çeşidinde (bilensoy ve ladak) ot ve tohum verimine etkileri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitiüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı. Erzurum, 195 s.

Radovic, J., Sokolović, D. and Marković, J. Alfalfa-Most Important Perennıal Forage Legume in Animal Husbandry. Biotechnology in Animal Husbandry 25 (5-6), p 465-475, Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 633.31.

Rashidi, M., Zand, B. Abbassi, S. 2010. Seeding rate effect on seed yield and yield components of Alfalfa (Medicago sativa). Journal of Agricultural and Biological Science. Vol. 5, No. 3. 1990-6145.

Sarraj, W.M. 1989. Effect of Variety and Seeding Rate on Establishment and Productivity of Alfalfa Sown in Autumn. Journal of Agronomy and Crop Science, 159: 34-40.

Tosun, F. 1974. Baklagil ve Buğdayggil Yem Bitkileri Kültürü. Atatürk Üniversitesi Yayınları. Erzurum.

Volenec, J.J., Cherney, J.H. ve Johnson, K.D. 1987. Yield Components, Plant Morphology, and Forage Quality of Alfalfa as Influenced by Plant Population1. Crop Sci. 27, 321.

Yeşil, M., Şengül S. 2009. Türkiye’nin değişik yörelerinden toplanan yonca ekotiplerinin bazı morfolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi.16 (B):1-6

Yılmaz, M., F., İnal, İ., Kara, R., Dalkılıç, A. Y. ve Avcı, M. 2015. Kahramanmaras şartlarında farklı ekim sıklıklarının yoncada (Medicago sativa L.) ot ve tohum verimi üzerine etkileri. XI. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 07-10 Eylül 2015, Çanakkale.

Yurtsever, N. 2011. Deneysel İstatistik Metotlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tagem Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Yayınları, No.121/56 2.Baskı 264-271 s., Ankara

Published

2020-06-01

How to Cite

Mahir ÖZKURT, & Yaşar KARADAĞ. (2020). The Effects of Different Row Spacings and Seed Rates on Hay Yield Characteristics of Alfalfa (Medicago sativa L.) Under Tokat-Kazova Ecological Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2), 157–170. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp22-35

Issue

Section

Articles