Determination of Forage Quality in Triticale Binary Mixtures With Fodder Pea and Hungarian Vetch in Yozgat Conditions


Abstract views: 258 / PDF downloads: 149

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7768371

Keywords:

Hungarian vetch, Triticale, forage pea, hay yield

Abstract

This study was conducted to determine the forage quality of forage peas (Pisum sativum ssp. arvense L.) and Hungarian vetch (Vicia pannonica C.) and triticale (X triticosecale Wittmack.) binary mixtures in Yozgat conditions, was carried out in Yozgat Yerköy district during the vegetation period of 2021-2022. In the study, seeds of Hungarian vetch, forage pea and triticale were sowed in 4 different mixture ratios (80% MF-YB + 20% T, 60% MF-YB + 40% T, 40% MF-YB + 60% T, 20% MF-YB + 80% T) for each legume, and pure sowing. In the experiment, the plots were arranged in 6 rows with a length of 6 meters and 20 cm between rows. For forage yield and quality, green forage yield, hay yield, crude protein ratio, crude protein yield, ADF, NDF, Ca, K, Mg and P were investigated for quality. All of the examined traits were significantly affected by the mixed sowing rates. The hay yield of the treatments varied between 463 kg da-1 (Hungarian vetch) and 957 kg da-1 (80:20T/YB). In terms of crude protein yield, the mixture ratio of 80:20T/YB (155.9 kg da-1) was found to be the highest. In terms of both grass mixed sowing yielded better results than pure sowing. As a result of the study, 80:20 T/YB mixture ratios in terms of forage yield and quality recommended for Yozgat and regions with similar ecology.

 

References

Anonim, 2022. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel ve Hayvansal Üretim İstatistikleri. (https://biruni.tuik.gov.tr/m edas/?kn=101&locale=tr), (Erişim tarihi:26.11.2022).

Anonim, 2023. Yozgat Uzun yıllar (1929-2021) ve (2021-2022) Yılları Meteorolojik Bilgiler. (https://www.mg m.gov.tr), (Erişim Tarihi: 15.11.2022)

Albayrak, S., Güler, M., Töngel, M.Ö., (2005). Yangın fiğ (Vicia sativa L.) hatlarının tohum verimi ve verim öğeleri arasındaki ilişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 56-63.

Ay, İ., 2016. Yozgat koşullarında yaygın fiğ ile yem bezelyesinin arpa ve yulaf ile karışımlarında uygun karışım oranının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bozok Üniversitesi, Yozgat.

Canbolat, O., Kamalak, A., Ozkan, C. O., Erol, A., Sahin, M., Karakas, E., Ozkose, E., 2006. Prediction of relative feed value of alfalfa hays harvested at different maturity stages using in vitro gas production. Livestock Research for Rural Development, 18(2): 27.

Çınar, Ç., 2017. Farklı sıra aralıklarının bazı yem bezelyesi çeşitlerinin verim ve kalitesi üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Çil, A.N., Yücel, C., Açıkgöz, E., 2007. Harran ovası koşullarında bazı bezelye (Pisum sativum L.) hatlarının verim ve verim özellikleri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, 25 -27 Haziran, Erzurum, s. 87-89.

Collins, M., Fritz, J.O., 2003. Forage quality. In: R.F. Barnes, C.J. Nelson, M. Collins, K.J. Moore (Eds.), Forages, Blackwell Publishing, Ames IA, pp.363-390.

Eğritaş, Ö., Önal, A.Ö., 2015. Yaygın fiğ-tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 4(1): 13-18.

Enayat, A.H.K., Kökten, K., Tutar, H., 2017. Effects on quality of common vetch (Vicia sativa L.) and barley (Hordeum vulgare L.) mixture rates in Bingöl conditions. II. International Iğdır Symposium, Conference Proceedings Book, 9-11 October, Iğdır, Turkey. pp. 426.

Gündüz, T.E., 2010. Diyarbakır koşullarında karışım oranının macar fiği (Vicia pannonica Crantz) + Buğday (Triticum aestivum var. aestivum L.) karışımında ot verim ve kalitesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Gürsoy, E., Kara, E., Sürmen, M., 2021. Farklı biçim devresinin ve arpa kırması uygulamalarının tek yıllık yem bitkileri karışımının silaj özelliklerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 8(3): 273-281.

Kır, H., 2014. Kırşehir koşullarında farklı biçim zamanları ve karışım oranlarının Macar fiği + tahıl karışımlarının verim ve kalitesi üzerine etkileri. Doktora Tezi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Koçer, A., 2011. Yem bezelyesi (Pisum sativum spp. arvense L.)’nin yulaf ve arpa ile karışımlarında ot verim ve kalitelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Kökten, K., Toklu, F., Atis, I., Hatipoglu, R. 2009. Effects of seeding rate on forage yield and quality of vetch (Vicia sativa L.) - triticale (Triticosecale Wittm.) mixtures under east Mediterranean rainfed conditions. African Journal of Biotechnology, 8(20): 5367-5372.

Konak, C., Çelen, A.E., Turgut, G., Yılmaz, R., 1997. Fiğin arpa, yulaf ve tritikale ile saf ve karışık ekimlerinin ot verimleri ile diğer bazı özellikleri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, 22-25 Eylül, Samsun.

Kökten, K., Kaplan, M., 2018a. Bingöl koşullarında Macar fıği (Vicia pannonica Crantz.) ile tritikale (X Triticosecale Wittmack.) karışım oranlarının ot verimine etkileri. International Engineering and Natural Sciences Conference, Conference Proceedings Book, 14-17 November, Diyarbakır, pp. 108-113.

Kökten, K., Kaplan, M., 2018b. Bingöl koşullarında farklı Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) ile tritikale (X Triticosecale Wittmack.) karışımlarının ot kalitelerinin belirlenmesi. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, 6-7 November, Iğdır, s: 196-199.

Kökten, K., Yousif, H.A., Kaplan, M., Tutar, H., 2018a. Effects on hay yield of common vetch (Vicia sativa L.) and triticale (X Triticosecale Wittmack.) mixture rates in Bingöl conditions. II International Conference on Engineering Technology And Innovation, Conference Proceedings Book, 7-11 March, Budapest, Hungary, pp. 33.

Kökten, K., Abdullah, Y.H., Kaplan, M., Tutar, H., 2018b. Bingöl koşullarında farklı adi fiğ (Vicia sativa L.) tritikale (X Triticosecale Wittmack.) karışımlarının otların kalitelerinin belirlenmesi. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, 6-7 November, Iğdır, pp. 1-9.

Kurt, İ., 2022. Şanlıurfa koşullarında kışlık ara ürün olarak yaygın fiğ (Vicia sativa L.) ve tritikale (X Triticosecale Wittmack) karışımlarının uygun oran ve farklı biçim zamanlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.

Önal-Aşçı, Ö., Eğritaş, Ö., (2017) Yaygın fiğ-tahıl karışımlarında ot verimi, bazı kalite özellikleri ve rekabetin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 23(2): 157-284.

Özkan, Ö., 2021. Yem bezelyesi (Pisum Arvense L.) – tritikale (X triticosecale Wittmack) karışık ekimlerinde yüksek ot verimi ve kalitesi için uygun karışım oranlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Seydoşoğlu, S., Gelir, G., 2019. Farklı oranlarda karıştırılan mürdümük (Lathrus sativus L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) hâsıllarının silaj özellikleri üzerinde bir araştırma. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 397-406.

Seydoşoğlu, S., Benisu, G., 2019. Effects of different mixture ratios and harvest periods on grass quality of Triticale X Triticosecale Wıttmack) Forage Pea (Pisum sativum L.) Intercrop. Applied Ecology and Environmental Research, 17(6): 13263-13271.

Seydoşoğlu, S., Gelir, G., Ayana-Çam, B., 2020. Yem Bezelyesi ve Tritikale karışımlarında karışım oranları ile biçim dönemlerinin ot verimine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1): 9-13.

Seydoşoğlu, S., 2020. Farklı karışım oranları ve biçim dönemlerinin yem bezelyesi ile arpa karışımlarının ot verim performansına etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3): 2136-2142.

Timurağaoğlu, K.A., Genç, A., Altınok, S., 2004. Ankara koşullarında yem bezelyesi hatlarında yem ve tane verimleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(4): 457-461.

Ullrey, D.E., Crissey, S.D., Edwards, M.S., Tesar, M.B., 1997. Hay quality evaluation. Nutrifion Advisory Group Handbook Fact Sheet, 1.

Zengin, Ş.Ç., 2022. Macar fiği ve çavdar karışımlarında uygun karışım oranı ve biçim zamanı belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir.

Published

2023-03-26

How to Cite

MİRZA, A., & ÇOPUR DOĞRUSÖZ, M. (2023). Determination of Forage Quality in Triticale Binary Mixtures With Fodder Pea and Hungarian Vetch in Yozgat Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(1), 184–194. https://doi.org/10.5281/zenodo.7768371

Issue

Section

Articles